Show simple item record

dc.contributor.authorBarwaśny, Mateusz
dc.date.accessioned2022-06-20T12:18:23Z
dc.date.available2022-06-20T12:18:23Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42165
dc.description.abstractW ramach rozprawy doktorskiej została przeprowadzona analiza modelu ochrony prawnej osób pracujących na własny rachunek. Zasadniczym celem dysertacji było zweryfikowanie czy obowiązujące przepisy zapewniają samozatrudnionym wystarczający poziom ochrony, a także czy przyznają im uprawnienia gwarantowane normami prawa międzynarodowego i unijnego oraz Konstytucją RP. W tym celu autor dokonał wszechstronnej analizy przepisów obowiązującego prawa, co miało na celu uchwycenie najbardziej istotnych aspektów pracy na własny rachunek. Przeprowadzone badania wykazały, że brak jest kompleksowego podejścia ustawodawcy do ochrony osób pracujących na własny rachunek. Polski legislator stopniowo rozszerza uprawnienia przysługujące samozatrudnionym, co jednak nie świadczy o zagwarantowaniu im optymalnego poziomu ochrony i przywilejów. Pomimo tego, że polski ustawodawca dostrzegł potrzebę ochrony tej kategorii wykonawców pracy, przyjęte regulacje – zdaniem autora – nie są właściwie skorelowane z normami międzynarodowymi, unijnymi i Konstytucją RP. Dysertacja doktorska zawiera wiele postulatów de lege ferenda, które w przyszłości mogłyby posłużyć do stworzenia kompleksowego modelu ochrony osób pracujących na własny rachunek.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpraca na własny rachunekpl_PL
dc.subjectsamozatrudnieniepl_PL
dc.subjectdeterminanty pracy na własny rachunekpl_PL
dc.subjectfikcyjne samozatrudnieniepl_PL
dc.subjectkryterium zależności ekonomicznejpl_PL
dc.subjectochrona prawna osób pracujących na własny rachunekpl_PL
dc.subjectochrona prawna samozatrudnionychpl_PL
dc.titleOchrona osób pracujących na własny rachunek – koncepcja regulacji prawnejpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number403pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracypl_PL
dc.dissertation.directorDuraj, Tomasz
dc.dissertation.reviewerWalczak, Krzysztof
dc.dissertation.reviewerKsiążek, Daniel
dc.date.defence2022-07-11
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe