Show simple item record

dc.contributor.authorWiśniewska, Dorota
dc.date.accessioned2023-07-12T08:39:38Z
dc.date.available2023-07-12T08:39:38Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/47499
dc.descriptionZgromadzone dane zostały podzielone na 3 foldery w formacie ZIP. W każdym folderze znajdują się kolejne foldery oznaczone nazwami archiwów, w których dokumenty są przechowywane. Wewnątrz folderu archiwum znajduje się folder oznaczony numerem i nazwą zespołu archiwalnego. W nim zamieszczono foldery z numerami i nazwami sygnatur, a w nich pliki ze zdjęciami dokumentów. Zdjęcia zostały opisane przez wskazanie numeru archiwum (w którym przechowywane są akta), numeru zespołu, numeru jednostki archiwalnej (teczki), numeru strony lub karty. Zaś w przypadku, gdy archiwum dodatkowo numerowało serie akt sądowych, został wskazany także numer serii. Jeżeli numeracja stron w danej sygnaturze się urywała, albo jeśli występowały błędy w numeracji, lub pojawiały się kolejne, nowo rozpoczynające się numeracje w jednej sygnaturze, zamiast numeru strony lub karty, podawany był numer zdjęcia (zamieszczony w nawiasie). Trzy foldery obejmują zdjęcia cyfrowe dokumentów, które mogą być udostępniane. Pierwszy folder zawiera zdjęcia dokumentów pochodzących z następujących zespołów archiwalnych: nr 156 Sąd Okręgowy w Gdyni (Archiwum Państwowe w Gdańsku - Oddział w Gdyni), nr 86 Sąd Okręgowy w Ostrowie Wielkopolskim (Archiwum Państwowe w Kaliszu), nr 1124 Sąd Okręgowy w Poznaniu (Archiwum Państwowe w Poznaniu), nr 1359 Sąd Okręgowy w Sanoku (Archiwum Państwowe w Przemyślu), nr 461 Sąd Okręgowy w Jaśle Wydział Zamiejscowy w Sanoku (Archiwum Państwowe w Rzeszowie - Oddział w Sanoku) oraz nr 1387 Sąd Okręgowy w Grudziądzu (Archiwum Państwowe w Toruniu). Drugi zawiera zdjęcia cyfrowe dokumentów pochodzących z następujących zespołów archiwalnych: nr 448 Sąd Okręgowy w Radomiu (Archiwum Państwowe w Radomiu), nr 61 Sąd Okręgowy w Siedlcach (Archiwum Państwowe w Siedlcach), nr 208 Sąd Okręgowy w Grodnie Wydział Zamiejscowy w Suwałkach (Archiwum Państwowe w Suwałkach) oraz nr 85 Sąd Okręgowy we Włocławku i Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział Zamiejscowy we Włocławku (Archiwum Państwowe w Toruniu - Oddział we Włocławku). Trzeci zawiera zdjęcia cyfrowe dokumentów pochodzących z następujących zespołów archiwalnych: nr 181 Sąd Okręgowy w Łodzi (Archiwum Państwowe w Łodzi) oraz nr 243 Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim).pl_PL
dc.description.abstractRealizacja działania naukowego polegała na prowadzeniu kwerendy w 20 polskich archiwach państwowych, w których są przechowywane akta sądów okręgowych funkcjonujących w II Rzeczypospolitej. W jej trakcie zostały wyselekcjonowane i zgromadzone w postaci zdjęć cyfrowych dokumenty praktyki. W szczególności zgromadzono orzeczenia sądowe, w tym wydane nie tylko przez sądy okręgowe (w I i II instancji), ale również odpisy orzeczeń (wraz z uzasadnieniami) wydanych w II instancji przez sądy apelacyjne, a nawet Sąd Najwyższy. Pozyskano także między innymi pozwy i wnioski, skargi apelacyjne i kasacyjne, oświadczenia (np. o zrzeczeniu się spadku) i testamenty.pl_PL
dc.description.sponsorshipNarodowe Centrum Nauki, nr grantu 2021/05/X/HS5/01080, MINIATURA 5.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectprawo spadkowepl_PL
dc.subjectdziedziczeniepl_PL
dc.subjectspadek bezdziedzicznypl_PL
dc.subjectII Rzeczypospolitapl_PL
dc.subjecttestamentpl_PL
dc.titlePrawo spadkowe II Rzeczypospolitej w orzecznictwie sądów okręgowych, nr grantu 2021/05/X/HS5/01080, MINIATURA 5 - dataset, część 1pl_PL
dc.typeDatasetpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Badań nad Rozwojem Państwa i Prawapl_PL
dc.contributor.authorEmaildwisniewska@wpia.uni.lodz.plpl_PL
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Dane badawcze | Research Data [5]
    Dane badawcze zebrane w ramach projektów realizowanych na Wydziale Prawa i Administracji | Research data collected as part of projects carried out at the Faculty of Law and Administration

Show simple item record

http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/