Show simple item record

dc.contributor.authorBernaciński, Łukasz
dc.date.accessioned2023-09-15T10:16:00Z
dc.date.available2023-09-15T10:16:00Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/47931
dc.description.abstractPrzyjęto zasadniczo dwie tezy badawcze. Demokratyczne państwo realizujące model skoordynowanej separacji powinno wycofać się z finansowania religijnych aktywności związków konfesyjnych i utrzymania ich duchowieństwa, ponieważ integralnym elementem wolności sumienia i religii jest dobrowolność w zakresie przekazywania świadczeń finansowych na rzecz instytucji wyznaniowych. Nie oznacza to jednak, że państwo nie może przyjąć roli biernego pośrednika w przekazywaniu środków wspólnotom religijnym zgodnie z wyraźną wolą obywateli. Po drugie, że zastąpienie Funduszu Kościelnego asygnatą podatkową to rozwiązanie co do zasady akceptowalne konstytucyjnie, a także pożądany sposób zakończenia historycznego sporu o upaństwowienie i niezwrócenie kościelnych nieruchomości ziemskich oraz o funkcjonowanie Funduszu niezgodnie z ustawą. Wykorzystano przede wszystkim formalno-dogmatyczną metodę badawczą. Analiza aktów normatywnych różnej rangi przeprowadzona została z uwzględnieniem orzecznictwa polskich, zagranicznych i międzynarodowych sądów i trybunałów. W pracy przeanalizowane zostały projekty ustaw, które nigdy nie weszły w życie. Doniosłe znaczenie miało wykorzystanie metody komparatystycznej, pomocniczo zaś zastosowana została metoda historycznoprawna. Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy ma charakter wprowadzający w zagadnienia finansowych relacji państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi jako integralnego elementu realizacji wolności sumienia i religii w ujęciu indywidualnym i wspólnotowym. Drugi ma na celu zbadanie wymogów, jakie Konstytucja stawia wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego asygnaty podatkowej. W trzecim badaniu poddane trzy podstawowe modele asygnaty podatkowej funkcjonujące w Hiszpanii, we Włoszech i na Węgrzech. Czwarty poświęcono ewolucji polskiego systemu finansowania wspólnot religijnych ze środków publicznych. W ostatnim zawarto analizę krytyczną projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz niektórych innych ustaw z 25 lipca 2013 roku.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectprawo wyznaniowepl_PL
dc.subjectprawo konstytucyjnepl_PL
dc.subjectwolność sumienia i religiipl_PL
dc.subjectrelacje państwo-kościółpl_PL
dc.subjectfinansowanie wspólnot religijnychpl_PL
dc.titleObywatelski odpis podatkowy jako potencjalne źródło finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce. Perspektywa prawnowyznaniowapl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number379pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Teorii i Filozofii Prawapl_PL
dc.dissertation.directorLeszczyński, Grzegorz
dc.date.defence2024-03-07
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record