Show simple item record

dc.contributor.authorUryszek, Tomasz
dc.date.accessioned2023-09-18T09:12:04Z
dc.date.available2023-09-18T09:12:04Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationUryszek T., Stabilizacja i optymalizacja długu publicznego a zrównoważenie sektora finansów publicznych. Polska na tle Unii Europejskiej, WUŁ, Łódź 2020, https://doi.org/10.18778/8220-030-0pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-030-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/47948
dc.description.abstractPublikacja dotyczy tematyki zrównoważenia sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem stabilizowania poziomu długu publicznego oraz poszukiwania jego optymalnej wartości. Głównym celem książki było zbadanie wartości i struktury zadłużenia sektora finansów publicznych, wyznaczenie optymalnego poziomu tego zadłużenia i ocena zrównoważenia sektora finansów publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Zaprezentowano w niej przegląd teorii zadłużenia publicznego, a także problemy związane z jego pomiarem. Dużo miejsca poświęcono krytycznej analizie i ocenie metod równoważenia sektora finansów publicznych oraz sposobów wyznaczania optymalnego poziomu długu publicznego. W monografii uwzględniono informacje pochodzące z Europejskiego Urzędu Statystycznego, Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych Komisji Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów RP. W części empirycznej wykorzystano dane rzeczywiste i oczyszczone z wahań cyklicznych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectfinanse publicznepl_PL
dc.subjectzadłużenie publicznepl_PL
dc.subjectdług publicznypl_PL
dc.subjectsektor finansów publicznych w UEpl_PL
dc.subjectsektor emerytalnypl_PL
dc.titleStabilizacja i optymalizacja długu publicznego a zrównoważenie sektora finansów publicznych. Polska na tle Unii Europejskiejpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number228pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów, Katedra Bankowościpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-031-7
dc.referencesBailey M., National Income and the Price Level, McGraw-Hill, New York 1962.pl_PL
dc.referencesBaker S., Sustainable Development, Routledge, London 2010.pl_PL
dc.referencesBalcerowicz L., Zmiany po socjalizmie: Polska na tle porównawczym, [w:] S. Owsiak (red.), 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski. Dokonania i wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesBanaszewska M., Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa i źródła ich pokrycia w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesBegg D., Fisher S., Dornbusch R., Ekonomia, t. 2, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesBeveridge W., Social Insurance and Allied Services, His Majesty’s Stationery Office, London 1942.pl_PL
dc.referencesBreen R., Social Mobility in Europe, Oxford University Press, Oxford 2004.pl_PL
dc.referencesBrzozowska K., Efektywność poboru podatków przez administrację podatkową w Polsce, [w:] M. Żukowski (red.), Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy. Problemy i dylematy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.pl_PL
dc.referencesBuchanan J.M., Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesBuchanan J.M., Public Principles of Public Debt, Liberty Fund Inc., Carmel 1958.pl_PL
dc.referencesBuchanan J.M., Musgrave R.A., Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesBuiter W.H., Measurement of the Public Sector Deficit and its Implications for Policy Evaluation and Design, [w:] M.I. Blejer, A. Cheasty (red.), How to Measure the Fiscal Deficit, International Monetary Fund, Washington 1993.pl_PL
dc.referencesButi M., Sapir A., Economic Policy in EMU. A Study, Oxford University Press, Oxford 1998.pl_PL
dc.referencesBywalec C., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesCalvo G., Growth, Debt and Economic Transformation: The Capital Flight Problem, [w:] F. Coricelli, M. di Matteo, F. Hahn (red.), New Theories in Growth and Development, St. Martin’s Press, New York 1998.pl_PL
dc.referencesCarlberg M., Hansen A., Sustainability and Optimality of Public Debt, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg 2013.pl_PL
dc.referencesChand S.K., Fiscal Impulse Measures and Their Fiscal Impact, [w:] M.I. Blejer, A. Cheasty (red.), How to Measure the Fiscal Deficit, International Monetary Fund, Washington 1993.pl_PL
dc.referencesChase S., Where’s the Money Coming From, Twentieth Century Fund, New York 1943.pl_PL
dc.referencesChojnacka E., Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania, CeDeWu, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesChuhan P., Debt and Debt Indicators in the Measurement of Vulnerability, [w:] C. Burnside (red.), Fiscal Sustainability in Theory and Practice, World Bank, Washington 2005.pl_PL
dc.referencesChuhan P., Sturzenegger F., Default Episodes in the 1980s and 1990s: What Have We Learned?, [w:] J. Aizenman, B. Pinto (red.), Managing Volatility and Crises, World Bank, Washington 2004.pl_PL
dc.referencesChynał H., Kredyty bankowe i inne formy finansowania. Poradnik dla małych i średnich firm, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesCiak J., Polityka budżetowa, Dom Organizatora, Toruń 2002.pl_PL
dc.referencesCline W.R., International Debt and the Stability of the World Economy, Institute for International Economics, Washington 1983.pl_PL
dc.referencesColander D.C., Gamber E.N., Macroeconomics, Pearson South Africa, Cape Town 2006.pl_PL
dc.referencesCooper R.N., Sachs J.D., Borrowing Abroad: The Debtor’s Perspective, [w:] G.W. Smith, J.T. Cuddington (red.). International Debt and the Developing Countries, World Bank, Washington 1985.pl_PL
dc.referencesCurtis C., Low N., Institutional Barriers to Sustainable Transport, Ashgate Publishing Ltd., Burlington 2012.pl_PL
dc.referencesDe Cecco M., Pecchi L., Piga G. (red.), Managing Public Debt: Index-linked Bonds in Theory and Practice, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 1997.pl_PL
dc.referencesDębski W., Akcje, obligacje i ich wycena, Wydawnictwo Absolwent, Łódź 1997.pl_PL
dc.referencesDenek E., Dylewski M. (red.), Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesDomaszewicz R., Rola kredytu konsumpcyjnego i długu publicznego w rozwoju gospodarki amerykańskiej w okresie 1920–1963, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1968.pl_PL
dc.referencesDornbusch R., External Debt, Budget Deficits, and Disequilibrium Exchange Rates, [w:] G.W. Smith, J.T. Cuddington (red.), International Debt and the Developing Countries, World Bank, Washington 1985.pl_PL
dc.referencesDornbusch R., Draghi M. (red.), Public Debt Management: Theory and History, Cambridge University Press, Cambridge 1990.pl_PL
dc.referencesDuliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesEichengreen B., Von Hagen J., Fiscal Policy and Monetary Union: Federalism, Fiscal Restrictions, and the No-Bailout Rule, [w:] H. Siebert (red.), Monetary Policy in an Integrated World Economy – Symposium 1995, J.C.B. Mohr, Tubingen 1996.pl_PL
dc.referencesEmerling I., Działalność kredytowa banku komercyjnego, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2008.pl_PL
dc.referencesForbes K., Are Trade Linkages Important Determinants of Country Vulnerability to Crises?, [w:] S. Edwards, J. Frankel (red.), Preventing Currency Crises in Emerging Markets, University of Chicago Press, Chicago 2002.pl_PL
dc.referencesFriedman M., A Theory of the Consumption Function, Princeton University Press, Princeton 1957.pl_PL
dc.referencesGłuchowski J., Wstęp do skarbowości, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1997.pl_PL
dc.referencesGórniewicz G., Dług publiczny: historia, teraźniejszość, przyczyny i perspektywy, Oficyna Wydawnicza Mirosław Wrocławski, Bydgoszcz 2012.pl_PL
dc.referencesGrądzki R., Matejun M. (red.), Rozwój zrównoważony – zarządzanie innowacjami ekologicznymi, Wydawnictwo Media Press, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesHeller P.S., Who Will Pay? Coping with Aging Societies, Climate Change, and Other Long-Term Fiscal Challenges, International Monetary Fund, Washington 2003.pl_PL
dc.referencesHoffman J., The Remaking of Europe – Employment and the Hidden Debt, CS First Boston, Boston 1993.pl_PL
dc.referencesHyman D.N., Strick J.C., Public Finance in Canada, Houghton Mifflin Harcourt, Toronto 2001.pl_PL
dc.referencesJaeger A., Structural Budget Indicators for the Major Industrial Countries, [w:] International Monetary Fund, World Economic Outlook, IMF, Washington 1993.pl_PL
dc.referencesJajko B., Dług publiczny a równowaga fiskalna, CeDeWu, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesJaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody, wyd. 3, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesJastrzębska M., Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesJohnsen H.G., Torjesen S., Ennals R. (red.), Higher Education in a Sustainable Society: A Case for Mutual Competence Building, Springer, New York 2015.pl_PL
dc.referencesJones P., Selby D., Sterling S.R. (red.), Sustainability Education: Perspectives and Practice Across Higher Education, Earthscan, London–Washington 2010.pl_PL
dc.referencesJózefiak C., Krajewski P., Mackiewicz M., Deficyt budżetowy. Przyczyny i metody ograniczenia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesKalicki K., Pieniądz a bilans płatniczy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesKańduła S., Kijek I., Wybrane zagadnienia finansów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.pl_PL
dc.referencesKłysik-Uryszek A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKosikowski C., Finanse publiczne i prawo finansowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesKosikowski C., Naprawa finansów publicznych w Polsce, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2011.pl_PL
dc.referencesKosikowski C., Ruśkowski E., Finanse i prawo finansowe, Wydawnictwo KiK, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesKowalik T., Szokowa operacja i opcje alternatywne, [w:] S. Owsiak (red.), 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski. Dokonania i wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesKrajewski P., Deficyt cykliczny i strukturalny a polityka fiskalna, [w:] C. Józefiak, P. Krajewski, M. Mackiewicz, Deficyt budżetowy. Przyczyny i metody ograniczenia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesKrajewski P., Metody wyodrębniania cyklicznej i strukturalnej części deficytu, [w:] C. Józefiak, P. Krajewski, M. Mackiewicz, Deficyt budżetowy. Przyczyny i metody ograniczenia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesKronenberg J., Bergier T. (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesKurian N.J., John J., Sub-national Fiscal Sustainability in a Globalised Setting, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2009.pl_PL
dc.referencesKusideł E., Badanie kointegracji na podstawie wektorowo-autoregresyjnych modeli ekonometrycznych. Podejście Johansena, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesLotko E., Zawadzka-Pąk U., Prawnofinansowe instrumenty ograniczania deficytu i długu publicznego w Polsce na tle doświadczeń europejskich, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2018.pl_PL
dc.referencesLubińska T., Budżet a finanse publiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesLubińska T., Budżet zadaniowy – założenie metodologiczne, [w:] E. Chojna-Duch (red.), Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach UE, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesLubińska T., Radykalna zmiana metody planowania budżetowego i finansowego jako kluczowy mechanizm poprawy parametrów fiskalnych w Polsce, [w:] A. Moździerz, K. Surówka (red.), O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów: księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesMackiewicz M., Stabilizacyjna polityka fiskalna w krajach OECD, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesMalicki M. (red.), Trwały i zrównoważony rozwój w układzie regionalnym i lokalnym, Wydawnictwo Economicus, Szczecin 2009.pl_PL
dc.referencesMankiw G., Taylor M.P., Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesMarchewka-Bartkowiak K., Zarządzanie długiem publicznym. Teoria i praktyka państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesMarchewka-Bartkowiak K., Zarządzanie długiem publicznym w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesMarchewka-Bartkowiak K., Zarządzanie długiem Skarbu Państwa. Implikacje dla strefy euro, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych, Regan Press, Gdańsk 2009.pl_PL
dc.referencesMarczakowska-Proczka J., Wykorzystanie nowych instrumentów zarządzania długiem publicznym w Polsce, [w:] B. Samojlik (red.), Kierunki zmian w sektorze finansów publicznych w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesMayo A.L., Barrett A.G., An Early Warning Model for Assessing Developing Country Risk, [w:] S.H. Goodman (red.), Proceedings of a Symposium on Developing Countries’ Debt, Export-Import Bank of the United States, New York 1978.pl_PL
dc.referencesMcFadden D., Eckaus R., Feder G., Hajivassiliou V., O’Connell S., Is There Life after Death? An Econometric Analysis of the Creditworthiness of Developing Countries, [w:] G.W. Smith, J.T. Cuddington (red.), International Debt and the Developing Countries, World Bank, Washington 1985.pl_PL
dc.referencesMehran H., External Debt Management, International Monetary Fund, Washington 1985.pl_PL
dc.referencesMiemiec W., Kategoria kredytu i pożyczki jako tytułów zaliczanych do państwowego długu publicznego w ustawie o finansach publicznych i w rozporządzeniu wydanym na jej podstawie, [w:] J. Szołno-Koguc, A. Pomorska (red.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesMiłaszewicz D., Milczarek A., Nagaj R., Szkudlarek P., Zakrzewska M., Dążenie do stabilności fiskalnej – przypadki wybranych gospodarek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.pl_PL
dc.referencesMilo W., Finansowe rynki kapitałowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesMohrman S.A., Shani A.B., Organizing for Sustainable Health Care, Emerald Group Publishing Ltd., Bingley 2012.pl_PL
dc.referencesMoździerz A., Nierównowaga finansów publicznych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesMoździerz A., Paradygmat deficytów bliźniaczych a doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018.pl_PL
dc.referencesMusgrave R.A., Musgrave P.B., Public Finance in Theory and in Practice, McGraw-Hill, Singapore 1984.pl_PL
dc.referencesNeck R., Sturm J.-E. (red.), Sustainability of Public Debt, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 2008.pl_PL
dc.referencesObstfeld M., Rogoff K., Foundations of International Macroeconomics, MIT Press, Cambridge 1996.pl_PL
dc.referencesOsiatyński J., Kilka uwag o zakresie państwa w gospodarce w 1989 roku i dwadzieścia lat później, [w:] S. Owsiak (red.), 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski. Dokonania i wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesOwsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesOwsiak S., Równowaga budżetowa: deficyt budżetowy, dług publiczny, PWN, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesPanfil P., Prawne i finansowe uwarunkowania długu Skarbu Państwa, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesPerło D., Poniatowicz M., Salachna J.M., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesPiotrowska-Marczak K., Samodzielność finansowa samorządów lokalnych a własność komunalna, [w:] T. Wawak (red.), Własność komunalna, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Kraków 1991.pl_PL
dc.referencesPiotrowska-Marczak K., Współczesne tendencje zmian poziomu wydatków publicznych, [w:] L. Pawłowicz, R. Wierzba (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji. Finanse publiczne wobec procesów globalizacji, t. 4, CeDeWu, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesPiotrowska-Marczak K., Uryszek T., Zarządzanie finansami publicznymi, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesPomorska A., Szołno-Koguc J. (red.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesPoniatowicz M., Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie miast na prawach powiatu), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.pl_PL
dc.referencesPostuła M., Perczyński P., Wdrażanie budżetu zadaniowego, Ministerstwo Finansów RP, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesPremchand A., Government Budgeting and Expenditure Controls: Theory and Practice, International Monetary Fund, Washington 1989.pl_PL
dc.referencesPróchnicki L., Rola deficytu budżetowego w gospodarce – ewolucja teorii i praktyki, [w:] D. Miłaszewicz (red.), Stabilizacja fiskalna. Teorie i doświadczenia wybranych gospodarek, Wydawnictwo P.P.H. Zapol, Szczecin 2012.pl_PL
dc.referencesRaines J.P., Leathers C.G., Debt, Innovations, and Deflation: The Theories of Veblen, Fisher, Schumpeter, and Minsky, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2008.pl_PL
dc.referencesRedo M., Wójtowicz K., Ciak J., Bezpieczeństwo finansów publicznych, CeDeWu, Warszawa 2018.pl_PL
dc.referencesRowley C.K., Shughart W.F., Tollison R.D. (red.), The Economics of Budget Deficits, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2002.pl_PL
dc.referencesRudin J., Smith G., Government Deficits: Measuring Sustainability and Solvency, [w:] W.B. Robson, W.M. Scarth (red.), Deficit Reduction: What Pain?, C.D. Howe Institute, Toronto 1994.pl_PL
dc.referencesRuśkowski E., Finanse publicznie i prawo finansowe: instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2018.pl_PL
dc.referencesSamuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesShaviro D., Do Deficits Matter?, The University of Chicago Press, Chicago 1997.pl_PL
dc.referencesShoup C.S., Ricardo on Taxation, Columbia University Press, New York 1960.pl_PL
dc.referencesShoven J.B., Topper M.D., Wise D.A., The Impact of the Demographic Transition on Government Spending, [w:] D.A. Wise (red.), Studies in the Economics of Aging, University of Chicago Press, Chicago 1994.pl_PL
dc.referencesSiwińska-Gorzelak J., Dług publiczny a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018.pl_PL
dc.referencesSocha J., Rynek papierów wartościowych w Polsce, Wydawnictwo Olympus, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesSraffa P. (red.), David Ricardo. Works and Correspondence, Cambridge University Press, Cambridge 1951.pl_PL
dc.referencesStanek P., Public Debt Sustainability in a Monetary Union, Cracow University of Economics, Kraków 2019.pl_PL
dc.referencesSurówka K., Kryzys finansowy samorządu terytorialnego w Polsce po roku 2007 – mit czy rzeczywistość?, [w:] A. Moździerz, K. Surówka (red.), O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów. Księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesSzewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.pl_PL
dc.referencesSzołno-Koguc J., Rationality as a Basic Condition for Public Finance Reform, [w:] E. Lotko, U. Zawadzka-Pąk, M. Radvan (red.), Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest (Conference Proceedings), Wydawnictwo Temida 2, Białystok–Wilno 2018.pl_PL
dc.referencesSzołno-Koguc J., W poszukiwaniu racjonalności finansów publicznych, [w:] M. Żukowski (red.), Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy. Problemy i dylematy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.pl_PL
dc.referencesTomkiewicz J., Polityka fiskalna a proces formowania się kapitału w gospodarkach postsocjalistycznych, [w:] J. Tomkiewicz (red.), Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesUryszek T., Dług Skarbu Państwa jako źródło finansowania deficytu budżetowego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesUryszek T., Subwencje i dotacje w teorii federalizmu fiskalnego, [w:] K. Piotrowska- Marczak (red.), Federalizm fiskalny w teorii i praktyce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesWaśniewski K., Czy dług publiczny musi rosnąć? Analiza instytucjonalnych uwarunkowań polityki fiskalnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesWebster A., Dunning J.H., Structural Change in the World Economy, Routledge, New York 2013.pl_PL
dc.referencesWernik A., Deficyt budżetowy. Mity i rzeczywistość, [w:] A. Wernik (red.), Polityka finansowa, budżet, stopa procentowa, ubezpieczenia, Instytut Finansów, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesWojtyna A., Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka, PWN, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesWójtowicz K., Uwarunkowania i pomiar stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019.pl_PL
dc.referencesZaleska M. (red.), Bankowość, C.H. Beck, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesZiółkowska W., Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000.pl_PL
dc.referencesAbramson A., The Problem of Full Employment, „Harvard Business Review” 1944, t. 22, nr 3.pl_PL
dc.referencesAdam A., Approaches of Public Finance Sustainability Taking into Account the Current Economic Context, „Financial Studies” 2015, t. 19, nr 1.pl_PL
dc.referencesAfonso A., Fiscal Sustainability: the Unpleasant European Case, „FinanzArchiv/ Public Finance Analysis” 2005, t. 61, nr 1.pl_PL
dc.referencesAfonso A., Jalles J.T., The Elusive Character of Fiscal Sustainability, „Applied Economics” 2016, t. 48, nr 28.pl_PL
dc.referencesAhmed S., Rogers J.H., Government Budget Deficits and Trade Deficits. Are Present Value Constraints Satisfied in long-term data?, „Journal of Monetary Economics” 1995, nr 36.pl_PL
dc.referencesAlbu L.-L., Fiscal and Debt Sustainability and Growth Challenges, „Studies in Business & Economics” 2008, t. 6, nr 3.pl_PL
dc.referencesAldrich W.W., The Management of the Public Debt, „Journal of Finance” 1949, t. 4, nr 1.pl_PL
dc.referencesAnoruo E., Ramchander S., Current Account and Fiscal Deficits: Evidence from Five Developing Economies of Asia, „Journal of Asian Economics” 1998, t. 9, nr 3.pl_PL
dc.referencesArce O., Mayordomo S., Peña J.I., Credit-Risk Valuation in the Sovereign CDS and Bonds Markets: Evidence from the Euro Area Crisis, „Journal of International Money & Finance” 2013, nr 35.pl_PL
dc.referencesArtis M., Marcellino M., Fiscal Solvency and Fiscal Forecasting in Europe, „CEPR Discussion Papers” 1998, nr 1836.pl_PL
dc.referencesArtis M.J., Winkler B., The Stability Pact: Safeguarding the Credibility of the European Central Bank, „Centre for Economic Policy Research Discussion Paper” 1997, nr 1688.pl_PL
dc.referencesAschauer D.A., Fiscal Policy and Aggregate Demand, „American Economic Review” 1985, nr 75.pl_PL
dc.referencesAschauer D.A., Is Public Expenditure Productive?, „Journal of Monetary Economics” 1989, nr 23.pl_PL
dc.referencesAuerbach A.J., Gokhale J., Kotlikoff L.J., Generational Accounting: A New Approach for Understanding the Effects of Fiscal Policy on Saving, „Scandinavian Journal of Economics” 1992, nr 94.pl_PL
dc.referencesAuerbach A.J., Gokhale J., Kotlikoff L.J., Generational Accounts: A Meaningful Alternative to Deficit Accounting, „NBER Working Paper” 1991, nr 3589.pl_PL
dc.referencesBaglioni A., Cherubini U., Intertemporal Budget Constraint and Public Debt Sustainability: the Case of Italy, „Applied Economics” 1993, t. 25, nr 2.pl_PL
dc.referencesBailey M.J., The Optimal Full-Employment Surplus, „Journal of Political Economy” 1972, t. 80, nr 4.pl_PL
dc.referencesBalassone F., Franco D., Public Investment, the Stability Pact and the Golden Rule, „Fiscal Studies” 2000, t. 21, nr 2.pl_PL
dc.referencesBalassone F., Monacelli D., EMU Fiscal Rules: is there a Gap?, „Banca d’Italia. Temi di Discussione” 2000, nr 375.pl_PL
dc.referencesBarro R.J., Are Government Bonds Net Wealth?, „Journal of Political Economy” 1974, t. 82, nr 6.pl_PL
dc.referencesBarro R.J., Notes on Optimal Debt Management, „Journal of Applied Economics” 1999, t. 2, nr 2.pl_PL
dc.referencesBarro R.J., On the Determination of Public Debt, „Journal of Political Economy” 1979, t. 87, nr 5.pl_PL
dc.referencesBarro R.J., The Behaviour of U.S. Deficits, „NBER Working Paper” 1984, nr 1309.pl_PL
dc.referencesBarro R.J., The Ricardian Approach to Budget Deficits, „Journal of Economic Perspectives” 1989, t. 3, nr 2.pl_PL
dc.referencesBaxter M., King R.G., Measuring Business Cycles: Approximate Band-Pass Filters for Economic Time Series, „NBER Working Paper” 1995, nr 5022.pl_PL
dc.referencesBecker G.S., A Theory of Social Interactions, „Journal of Political Economy” 1974, t. 82, nr 6.pl_PL
dc.referencesBenigno P., Missale A., High Public Debt in Currency Crises: Fundamentals versus Signaling Effects, „Journal of International Money and Finance” 2004, t. 23, nr 2.pl_PL
dc.referencesBergman U.M., Hutchison M.M., Jensen S.E.H., Promoting Sustainable Public Finances in The European Union. The Role of Fiscal Rules and Government Efficiency, „European Journal of Political Economy” 2016, nr 44.pl_PL
dc.referencesBerkowitz J., A Coherent Framework for Stress-testing, „Finance and Economics Discussion Series Paper” 1999, nr 29.pl_PL
dc.referencesBernhofer D., Fernández-Amador O., Gächter M., Sindermann F., Finance, Potential Output and the Business Cycle: Empirical Evidence from Selected Advanced and CESEE Economies, „Focus on European Economic Integration” 2014, nr 2.pl_PL
dc.referencesBerrittella M., Zhang J., Fiscal Sustainability in the EU: From the Short-term Risk to the Long-term Challenge, „Journal of Policy Modeling” 2015, t. 37, nr 2.pl_PL
dc.referencesBerti K., Colesnic E., Desponts C., Pamies S., Sail E., Fiscal Reaction Functions for EU Countries, „European Economy Discussion Paper” 2016, nr 28.pl_PL
dc.referencesBeveridge S., Nelson C.R., A New Approach to the Decomposition of Economic Time Series into Permanent and Transitory Components with Particular Attention to Measurement of the ‘Business Cycle’, „Journal of Monetary Economics” 1981, t. 7, nr 2.pl_PL
dc.referencesBlanchard O.J., Debt, Deficits and Finite Horizons, „Journal of Political Economy” 1985, nr 93.pl_PL
dc.referencesBlanchard O.J., Suggestions for a New Set of Fiscal Indicators, „OECD Working Papers” 1990, nr 79.pl_PL
dc.referencesBlanchard O.J., Chouraqui J.C., Hagemann R.P., Sartor N., The Sustainability of Fiscal Policy: New Answers to an Old Question, „OECD Economic Studies” 1990, nr 15.pl_PL
dc.referencesBlejer M.I., Cheasty A., The Measurement of Fiscal Deficits: Analytical and Methodological Issues, „Journal of Economic Literature” 1991, t. 29, nr 4.pl_PL
dc.referencesBlöchliger H., Petzold O., Finding the Dividing Line Between Tax Sharing and Grants: A Statistical Investigation, „OECD Working Papers” 2009, nr 10.pl_PL
dc.referencesBlöchliger H., Rabesona J., The Fiscal Autonomy of Sub-Central Governments: An Update, „OECD Working Papers” 2009, nr 9.pl_PL
dc.referencesBoadway R., Flatters F.R., Efficiency and Equalization Payments in a Federal System of Government: A Synthesis and Extension of Recent Results, „Canadian Journal of Economics” 1982, t. 4, nr 15.pl_PL
dc.referencesBohn H., Are Stationarity and Cointegration Restrictions Really Necessary for the Intertemporal Budget Constraint?, „Journal of Monetary Economics” 2007, nr 54.pl_PL
dc.referencesBorgersen T.-A., King R.M., Structural Origins of Debt-Sustainability in Mature and Transition Economies: Domar, Balassa–Samuelson and Maastricht, „Structural Change and Economic Dynamics” 2014, nr 30.pl_PL
dc.referencesBräuninger M., The Budget Deficit, Public Debt, and Endogenous Growth, „Journal of Public Economic Theory” 2005, t. 7, nr 5.pl_PL
dc.referencesBrown E.C., Fiscal Policy in the Thirties. A Reappraisal, „American Economic Review” 1956, t. 46, nr 5.pl_PL
dc.referencesBrown J.R., Ivković Z., Weisbenner S., Empirical Determinants of Intertemporal Choice, „Journal of Financial Economics” 2015, t. 116, nr 3.pl_PL
dc.referencesBuiter W.H., A Guide to Public Sector Debt and Deficits, „Economic Policy” 1985, t. 1, nr 1.pl_PL
dc.referencesBuiter W.H., Measurement of the Public Sector Deficit and its Implication for Policy Evaluation and Design, „IMF Staff Papers” 1983, t. 30, nr 2.pl_PL
dc.referencesBuiter W.H., Notes on ‘A Code for Fiscal Stability’, „NBER Working Paper” 1998, nr 6522.pl_PL
dc.referencesBuiter W.H., Corsetti G., Roubini N., Excessive Deficits: Sense and Nonsense in the Treaty of Maastricht, „Economic Policy” 1993, nr 16.pl_PL
dc.referencesBulow J., Rogoff K., Sovereign Debt Is to Forgive to Forget?, „American Economic Review” 1989, t. 79, nr 1.pl_PL
dc.referencesBurkitt B., Baimbridge M., The Maastricht Treaty’s Impact on the Welfare State, „Critical Social Policy” 1994, t. 14, nr 42.pl_PL
dc.referencesBurnside C., Some Facts about the HP Filter, „World Bank Development Research Group” 2000, online: http://www.duke.edu/~acb8/res/hpfilt3.pdf (dostęp: 20.11.2018).pl_PL
dc.referencesButi M., Giudice G., Maastricht’s Fiscal Rules at Ten. An Assessment, „Journal of Common Market Studies” 2002, t. 40, nr 5.pl_PL
dc.referencesButi M., Noord van den P., Fiscal Policy in EMU: Rules, Discretion and Political Incentives, „European Commission Economic Papers” 2004, nr 206.pl_PL
dc.referencesButi M., Franco D., Ongena H., Budgeting Policies During Recessions – Retrospective Application of the Stability and Growth Pact to the Post-War Period, „European Commission Economic Papers” 1997, nr 121.pl_PL
dc.referencesCamarero M., Carrion-i-Silvestre J.L., Tamarit C., The Relationship Between Debt Level and Fiscal Sustainability in OECD Countries, „Economic Inquiry” 2015, t. 53, nr 1.pl_PL
dc.referencesCanofari P., Marini G. Piersanti G., Expectations and Systemic Risk in EMU Government Bond Spreads, „Quantitative Finance” 2015, t. 15, nr 4.pl_PL
dc.referencesCavallo M., Understanding the Twin Deficits: New Approaches, New Results, „FRBSF Economic Letter” 2005, nr 16.pl_PL
dc.referencesChalk N., Hemming R., Assessing Fiscal Sustainability in Theory and Practice, „IMF Working Papers” 2000, nr 81.pl_PL
dc.referencesChamberlain N.W., Hansen A.H., Professor Hansen’s Fiscal Policy and the Debt, „American Economic Review” 1945, t. 35, nr 3.pl_PL
dc.referencesChecherita C., Rother P., The Impact of High and Growing Government Debt on Economic Growth. An Empirical Investigation for the Euro Area, „European Central Bank Working Paper Series” 2010, nr 1237.pl_PL
dc.referencesChen P.-F., US Fiscal Sustainability and the Causality Relationship Between Government Expenditures and Revenues: A New Approach Based on Quantile Cointegration, „Fiscal Studies” 2016, t. 37, nr 2.pl_PL
dc.referencesChristiano L.J., Searching for a Break in GNP, „Journal of Business and Economic Statistics” 1992, t. 10, nr 3.pl_PL
dc.referencesCiak J., Model of Public Debt Management Institutions in Poland and the Models Functioning within the European Union, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012, nr 271.pl_PL
dc.referencesCiegis R., Ramanauskiene J., Martinkus B., The Concept of Sustainable Development and its Use for Sustainability Scenarios, „Engineering Economics” 2009, t. 62, nr 2.pl_PL
dc.referencesClaessens S., Equity Portfolio Investment in Developing Countries. A Literature Survey, „World Bank Working Papers” 1993, nr 1089.pl_PL
dc.referencesCohen B.H., Maturity, Structure, Signaling, and Risk: A Study of Refinancings, „Atlantic Economic Journal” 1994, nr 22.pl_PL
dc.referencesCole H.L., Kehoe P.J., Reviving Reputation Models of International Debt, „Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review” 1997, t. 27, nr 1.pl_PL
dc.referencesColm G., Wagner P., Some Observation on the Budget Concept, „Review of Economic Studies” 1963, nr 45.pl_PL
dc.referencesConstantine C., Rethinking the Twin Deficits, „Journal of Australian Political Economy” 2004–2015, nr 74.pl_PL
dc.referencesCorsetti G., Roubini N., Fiscal Deficits, Public Debt and Government Solvency: Evidence from OECD Countries, „NBER Working Paper” 1991, nr 3658.pl_PL
dc.referencesCreedy J., Scobie G., Population Ageing and Social Expenditure in New Zealand, „Australian Economic Review” 2005, t. 38, nr 1.pl_PL
dc.referencesCroce E., Juan-Ramon V.H., Assessing Fiscal Sustainability: A Cross Country Comparison, „International Monetary Fund Working Paper” 2003, nr 145.pl_PL
dc.referencesDalamagas B., Growth, Public Investment and Deficit Financing, „Australian Economic Papers” 1995, nr 65.pl_PL
dc.referencesDalen van H.P., On the Demographic Realism of The Ricardian Theory of Public Finance, „De Economist” 1992, t. 140, nr 2.pl_PL
dc.referencesDalenberg D.R., Partridge M.D., Rickman D.S., Public Infrastructure: Pork or Jobs Creator?, „Public Finance Review” 1998, nr 1.pl_PL
dc.referencesDebelle G., Macroeconomic Implications of Rising Household Debt, „BIS Working Papers” 2004, nr 53.pl_PL
dc.referencesDell’Erba S., Sola S., Does Fiscal Policy Affect Interest Rates? Evidence from a Factor- augmented Panel, „B.E. Journal of Macroeconomics” 2016, t. 16, nr 2.pl_PL
dc.referencesDenis C., Morrow Mc K., Röger W., Production Function Approach to Calculating Potential Growth and Output Gaps – Estimates for the EU Member States and the US, „Directorate-General for Economic and Financial Affairs. Economic Papers” 2002, nr 176.pl_PL
dc.referencesDespres E., Hart A.G., Friedman M., Samuelson P.A., Wallace D.H., The Problem of Economic Instability, „American Economic Review” 1950, t. 40, nr 4.pl_PL
dc.referencesDiPeitro R.W., Anoruo E., Government Size, Public Debt and Real Economic Growth: A Panel Analysis, „Journal of Economic Studies” 2012, t. 39, nr 4.pl_PL
dc.referencesDomar E.D., The Burden of the Debt and the National Income, „American Economic Review” 1944, t. 34, nr 4.pl_PL
dc.referencesDooley M.P., Can Output Losses Following International Financial Crises Be Avoided?, „NBER Working Paper” 2000, nr 7531.pl_PL
dc.referencesDooley M.P., Debt Management and Crisis in Developing Countries, „Journal of Development Economics” 2000, t. 63, nr 1.pl_PL
dc.referencesDylewski M., Filipiak B., Finansowanie samorządowego długu publicznego – instrumenty i skutki ich zastosowania, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H – Oeconomia” 2013, t. 47, nr 3.pl_PL
dc.referencesDziało J., Ocena skuteczności reguł fiskalnych w Polsce, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2012, nr 85.pl_PL
dc.referencesEasterly W.R., Growth Implosions and Debt Explosions: Do Growth Slowdowns Cause Public Debt Crises?, „Contributions to Macroeconomics” 2001, t. 1, nr 1.pl_PL
dc.referencesEasterly W.R., The Ghost of Financing Gap: Testing the Growth Model of the International Financial Institutions, „Journal of Development Economics” 1999, t. 60, nr 2.pl_PL
dc.referencesEaton J., Gersovitz M., Debt with Potential Repudiation: Theoretical and Empirical Analysis, „Review of Economic Studies” 1981, t. 48, nr 2.pl_PL
dc.referencesEberts R., Public Infrastructure and Regional Economic Development, „Economic Review of the Federal Reserve Bank of Cleveland” 1990, nr 26.pl_PL
dc.referencesEdwards S., Does the Current Account Matter?, „NBER Working Paper” 2001, nr 8275.pl_PL
dc.referencesÉgert B., Public Debt, Economic Growth and Nonlinear Effects: Myth or Reality?, „Journal of Macroeconomics” 2015, nr 43.pl_PL
dc.referencesEichengreen B., Wyplosz C., Stability Pact: More Than a Minor Nuisance?, „Economic Policy” 1998, nr 26.pl_PL
dc.referencesElliott G., Rothenberg T., Stock J., Efficient Tests for an Autoregressive Unit Root, „Econometrica” 1996, t. 64, nr 4.pl_PL
dc.referencesElmendorf D.W., Mankiw N.G., Government Debt, „NBER Working Papers” 1998, nr 6470.pl_PL
dc.referencesEngle R.F., Granger C.W.J., Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing, „Econometrica” 1987, t. 55, nr 2.pl_PL
dc.referencesErauskin I., A Note on the New Rule for the Current Account, „Review of International Economics” 2015, t. 23, nr 3.pl_PL
dc.referencesErenburg S.J., The Real Effects of Public Investment on Private Investment, „Applied Economics” 1993, nr 25.pl_PL
dc.referencesEvans M.K., Jobs and the ‘Twin Deficits’, „Industry Week” 2005, t. 254, nr 4.pl_PL
dc.referencesEvans P., Karras G., Is Government Capital Productive? Evidence from a Panel of Seven Countries, „Journal of Macroeconomics” 1994, nr 16.pl_PL
dc.referencesEwijk van C., Infrastructure, Intergenerational Conflict and the Golden Rule of Finance, „De Economist” 1997, nr 145.pl_PL
dc.referencesFausto D., Public Expenditure in Italian Public Finance Theory, „European Journal of the History of Economic Thought” 2010, t. 17, nr 4.pl_PL
dc.referencesFausto D., The Italian Approach to the Theory of Public Goods, „European Journal of the History of Economic Thought” 2006, t. 13, nr 1.pl_PL
dc.referencesFeder G., Just R., A Study of Debt Servicing Capacity Applying Logit Analysis, „Journal of Development Economics” 1977, t. 4, nr 1.pl_PL
dc.referencesFeder G., Just R., Foss K., Projecting Debt-servicing Capacity of Developing Countries, „Journal of Financial and Quantitative Analysis” 1981, t. 16, nr 5.pl_PL
dc.referencesFellner W., The High-employment Budget and Potential Output: A Critique, „Survey of Current Business” 1982, t. 62, nr 11.pl_PL
dc.referencesFincke B., Greiner A., How to Assess Debt Sustainability? Some Theory and Empirical Evidence for Selected Euro Area Countries, „Applied Economics” 2012, t. 44, nr 28.pl_PL
dc.referencesFossati A., Pareto’s Influence on Scholars from the Italian Tradition in Public Finance, „Journal of the History of Economic Thought” 2013, t. 34, nr 1.pl_PL
dc.referencesFossati A., The Idea of State in the Italian Tradition of Public Finance, „European Journal of the History of Economic Thought” 2010, t. 17, nr 4.pl_PL
dc.referencesFranco D., Pension Liabilities – Their Use and Misuse in the Assessment of Fiscal Policies, „Economic Papers, European Commission” 1995, nr 110.pl_PL
dc.referencesFranco D., Munzi T., Ageing and Fiscal Policies in the European Union, „European Economy” 1997, nr 4.pl_PL
dc.referencesFranek S., Trwałość reguł fiskalnych jako kryterium ich oceny, „Finanse. Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN” 2016, t. 1, nr 9.pl_PL
dc.referencesFranek S., Zróżnicowanie reguł fiskalnych dla jednostek samorządu terytorialnego w krajach Unii Europejskiej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 485.pl_PL
dc.referencesFrank C.R., Cline W.R., Measurement of Debt Servicing Capacity: An Application of Discriminant Analysis, „Journal of International Economics” 1971, t. 1, nr 3.pl_PL
dc.referencesFrankel J.A., Rose A.K., Currency Crashes in Emerging Markets: An Empirical Treatment, „Journal of International Economics” 1996, t. 41, nr 3/4.pl_PL
dc.referencesFriedman M., A Monetary and Fiscal Framework for Economic Stability, „American Economic Review” 1948, t. 38, nr 3.pl_PL
dc.referencesFuente de la A., Fiscal Policy and Growth in the OECD, „Centre for Economic Policy Research, Discussion Paper” 1997, nr 1755.pl_PL
dc.referencesFujiki H., Uchida H., Inflation Target and Debt Management of Local Government Bonds, „Japan and the World Economy” 2011, t. 23, nr 3.pl_PL
dc.referencesGabriel V.J., Sangduan P., An Efficient Test of Fiscal Sustainability, „Applied Economics Letters” 2010, t. 17, nr 18.pl_PL
dc.referencesGali J., Notes for a New Guide to Keynes (I): Wages, Aggregate Demand, and Employment, „Journal of the European Economic Association” 2013, t. 11, nr 5.pl_PL
dc.referencesGarcia-Milà T., McGuire T.J., Porter R.H., The Effect of Public Capital in State-Level Production Functions Reconsidered, „Review of Economics and Statistics” 1996, nr 78.pl_PL
dc.referencesGelpern A., Bankruptcy, Backwards: The Problem of Quasi-Sovereign Debt, „Yale Law Journal” 2012, t. 121, nr 4.pl_PL
dc.referencesGemmell N., Kneller R., Sanz I., Does the Composition of Government Expenditure Matter for Long-Run GDP Levels?, „Oxford Bulletin of Economics and Statistics” 2016, t. 78, nr 4.pl_PL
dc.referencesGil-Alana L.A., The Permanent Income Hypothesis: A New Framework Based on Fractional Integration and Cointegration, „International Advances in Economic Research” 2004, t. 10, nr 3.pl_PL
dc.referencesGiorno C., Richardson P., Roseveare D., Noord van den P., Estimating Potential Output, Output Gaps, and Structural Budget Balances, „Department of Economics OECD Working Paper” 1995, nr 152.pl_PL
dc.referencesGirard J., Hurst C., Investment and Growth: Quality Versus Quantity, „Cahiers BEI-EIB Papers” 1994, nr 23.pl_PL
dc.referencesGirard J., Gruber H., Hurst C., A Discussion of The Role of Public Investment in Economic Growth, „Cahiers BEI-EIB Papers” 1994, nr 23.pl_PL
dc.referencesGirard J., Gruber H., Hurst C., Increasing Public Investment in Europe: Some Practical Consideration, „European Economic Review” 1995, nr 39.pl_PL
dc.referencesGlick R., Rose A., Contagion and Trade: Why Are Currency Crises Regional?, „Journal of International Money and Finance” 1999, t. 18, nr 4.pl_PL
dc.referencesGocer I., Mercan M., Which Country after Greece? Sustainability of Budget Deficits in Selected EU Countries. A Panel Cointegration Analysis with Multiple Structural Breaks under Cross-Section Dependence, „Theoretical & Applied Economics” 2016, t. 23, nr 3.pl_PL
dc.referencesGołębiowski G., Russel P., Ewolucja paradygmatu w zakresie wysokości długu publicznego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 273.pl_PL
dc.referencesGoode R., Birnbaum E.A., Government Capital Budgets, „IMF Staff Papers. International Monetary Fund” 1956, t. 5, nr 1.pl_PL
dc.referencesGramlich E.M., Infrastructure Investment: A Review Essay, „Journal of Economic Literature” 1994, nr 32.pl_PL
dc.referencesGreiner A., Public Debt, Productive Public Spending and Endogenous Growth, „Japanese Economic Review” 2015, t. 66, nr 4.pl_PL
dc.referencesGuérin P., Maurin L., Mohr M., Trend-Cycle Decomposition of Output and Euro Area Inflation Forecasts. A Real-Time Approach Based on Model Combination, „Macroeconomic Dynamics” 2015, t. 19, nr 2.pl_PL
dc.referencesHaan de J., Sturm J.-E., Sikken B.J., Government Capital Formation: Explaining the Decline, „Review of World Economics” 1996, nr 132.pl_PL
dc.referencesHagemann R.P., John C., The Fiscal Stance in Sweden: A Generational Accounting Perspective, „IMF Working Paper” 1995, nr 105.pl_PL
dc.referencesHagemann R.P., Nicoletti G., Ageing Populations: Economic Effects and Implications for Public Finance, „OECD Department of Economics and Statistics Working Paper” 1989, nr 61.pl_PL
dc.referencesHakkio C.S., The Effects of Budget Deficit Reduction on the Exchange Rate, „Economic Review” 1996, t. 81, nr 3.pl_PL
dc.referencesHall R.E., Fiscal Stability of High-debt Nations under Volatile Economic Conditions, „German Economic Review” 2014, t. 15, nr 1.pl_PL
dc.referencesHamilton, J.D., Flavin M.A., On the Limitations of Government Borrowing: A Framework for Empirical Testing, „American Economic Review” 1986, t. 76, nr 4.pl_PL
dc.referencesHansen A.H., Needed: A Cycle Policy, „ILR Review” 1947, t. 1, nr 1.pl_PL
dc.referencesHansen A.H., Toward a Dynamic Theory of the Cycle, „American Economic Review” 1952, t. 42, nr 2.pl_PL
dc.referencesHatzigeorgiou A., The Greek Economic Crisis – is the Euro to Blame?, „World Economics” 2014, t. 15, nr 3.pl_PL
dc.referencesHaug A.A., Cointegration and Government Borrowing Constraints: Evidence for the United States, „Journal of Business and Economic Statistics” 1990, nr 9.pl_PL
dc.referencesHaveman R., Should Generational Accounts Replace Public Budgets and Deficits?, „Journal of Economic Perspective” 1994, t. 8, nr 1.pl_PL
dc.referencesHeller P.S., Hemming R., Kohnert P., Ageing and Social Expenditures in the Major Industrialized Countries, 1980–2025, „IMF Occasional Paper” 1986, nr 47.pl_PL
dc.referencesHiggins P., From Sustainable Development to Carbon Control: Urban Transformation in Hong Kong and London, „Journal of Cleaner Production” 2013, nr 50.pl_PL
dc.referencesHildreth W.B., Miller G.J., Debt and the Local Economy: Problems in Benchmarking Local Government Debt Affordability, „Public Budgeting and Finance” 2002, t. 22, nr 4.pl_PL
dc.referencesHills J., What is the Public Sector Worth?, „Fiscal Studies” 1984, t. 5, nr 1.pl_PL
dc.referencesHoang N.H., Environmental Protection: A Focus on Sustainable Development, „Nature, Society & Thought” 2006, t. 19, nr 1.pl_PL
dc.referencesHodrick R.J., Prescott E.C., Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation, „Journal of Money, Credit and Banking” 1997, t. 29, nr 1.pl_PL
dc.referencesHolloway T.M., Cyclical Adjustment of the Federal Budget and Federal Debt: Detailed Methodology and Estimates, „U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis Staff Paper” 1984, nr 40.pl_PL
dc.referencesHolmes M.J., Otero J., Panagiotidis T., Are EU Budget Deficits Stationary?, „Empirical Economics” 2010, t. 38, nr 3.pl_PL
dc.referencesHoltz-Eakin D., Public Sector Capital and the Productivity Puzzle, „Review of Economics and Statistics” 1994, nr 76.pl_PL
dc.referencesHolzmann R., On Economic Benefits and Fiscal Requirements of Moving from Unfunded to Funded Pensions, „European Economy” 1997, nr 4.pl_PL
dc.referencesHońko S., Zobowiązania warunkowe czy ukryte? Przegląd ujawnień, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2016, t. 87, nr 143.pl_PL
dc.referencesHubband G., Peterson P., Kudlow L., Frank B., Kemp J., Sperling G., Reynolds A., Do Budget Deficits Affect Long-term Interest Rates?, „International Economy” 2003, t. 17, nr 3.pl_PL
dc.referencesHurst C., Infrastructure and Growth: A Literature Review, „Cahiers BEI-EIB Papers” 1994, nr 23.pl_PL
dc.referencesIrons J., Bivens J., Government Debt and Economic Growth, „Economic Policy Institute – Briefing Paper” 2010, nr 271.pl_PL
dc.referencesIrwin T. C., The Whole Elephant: A Proposal for Integrating Cash, Accrual, and Sustainability-Gap Accounts, „OECD Journal on Budgeting” 2015, nr 3.pl_PL
dc.referencesJastrzębska M., Uwarunkowania pomiaru efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, t. 6, nr 84.pl_PL
dc.referencesJohnston C.S., Towards a Theory of Sustainability, Sustainable Development and Sustainable Tourism: Beijing’s Hutong Neighbourhoods and Sustainable Tourism, „Journal of Sustainable Tourism” 2014, t. 22, nr 2.pl_PL
dc.referencesKaczmarzyk J., Kania P., Skutki ryzyka systemu emerytalnego dla rozwoju społeczno- ekonomicznego – przypadek kryzysu finansowego i fiskalnego, „Optimum: Studia Ekonomiczne” 2014, t. 4, nr 70.pl_PL
dc.referencesKaminsky G., Lizondo S., Reinhart C.M., Leading Indicators of Currency Crises, „IMF Staff Papers” 1998, t. 45, nr 1.pl_PL
dc.referencesKelejian H.H., Robinson D.P., Infrastructure Productivity Estimation and Its Underlying Econometric Specification: A Sensitivity Analysis, „Papers in Regional Science” 1997, nr 72.pl_PL
dc.referencesKesselman J.R., Fixing BC’s Structural Deficit: What, Why, When, How? And for Whom?, „Canadian Tax Journal” 2002, t. 50, nr 3.pl_PL
dc.referencesKikkunen H., Kuoppamaki P., Sustainability of Public Finances in Finland and in the Four Largest Euro-area Economies, „Bank of Finland Discussion Papers” 1998, nr 25.pl_PL
dc.referencesKitterer W., Tax-versus Debt-Financing of Public Investment: A Dynamic Simulation Analysis, „Kredit und Kapital” 1994, nr 2.pl_PL
dc.referencesKlein T.M., External Debt Management. An Introduction, „World Bank Technical Paper” 1994, nr 245.pl_PL
dc.referencesKlerk V., SA’s Twin Deficits Increasing, „Finance Week” 2005.pl_PL
dc.referencesKoehn P.H., Transnational Higher Education and Sustainable Development: Current Initiatives and Future Prospects, „Policy Futures in Education” 2012, t. 10, nr 3.pl_PL
dc.referencesKorniluk D., The Stabilizing Expenditure Rule in Poland – Simulations for 2014– 2040, „Eastern European Economics” 2016, t. 54, nr 4.pl_PL
dc.referencesKorolewska M., Marchewka-Bartkowiak K., Zadłużenie samorządów terytorialnych w Polsce, „Studia BAS” 2011, t. 28, nr 4.pl_PL
dc.referencesKościelniak C., A Consideration of the Changing Focus on the Sustainable Development in Higher Education in Poland, „Journal of Cleaner Production” 2014, nr 62.pl_PL
dc.referencesKosek-Wojnar M., Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni” 2006, nr 4.pl_PL
dc.referencesKotlikoff L.J., Economic Impact of Deficit Financing, „Staff Papers. International Monetary Fund” 1984, nr 33.pl_PL
dc.referencesKraten M., Integrated Reporting and Generational Priorities, „CPA Journal” 2016, t. 86, nr 8.pl_PL
dc.referencesKrugman P., A Model of Balance of Payments Crises, „Journal of Money, Credit and Banking” 1979, t. 11, nr 3.pl_PL
dc.referencesKudrna G., Tran C., Woodland A., The Dynamic Fiscal Effects of Demographic Shift. The Case of Australia, „Economic Modelling” 2015, nr 50.pl_PL
dc.referencesKukeli A., Revisiting the Public Debt-Growth Puzzle: Evidence from Balkan Countries, „International Journal of Business and Economics Perspectives” 2014, t. 9, nr 1.pl_PL
dc.referencesKulicki J., Zakres władztwa podatkowego w obecnym systemie prawnym w Polsce, „Analizy BAS – Biuro Analiz Sejmowych” 2010, t. 16, nr 41.pl_PL
dc.referencesKuné J.B., Petit W.F.M., Pinxt A.J.H., The Hidden Liabilities of Basic Pension Systems in the European Community, „CEPS Working Document” 1993, nr 80.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski D., Phillips P.C.B., Schmidt P., Shin Y., Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root: How Sure Are We that Economic Time Series Have a Unit Root?, „Journal of Econometrics” 1992, t. 54, nr 1.pl_PL
dc.referencesLaffargue J.-P., Intergenerational Transfers and the Stability of Public Debt with Short-Lived Governments, „Mathematical Population Studies” 2009, t. 16, nr 1.pl_PL
dc.referencesLamé G., Lequien M., Pionnier P.-A., Interpretation and Limits of Sustainability Tests in Public Finance, „Applied Economics” 2014, t. 46, nr 6.pl_PL
dc.referencesLane P., Milesi-Ferretti G.M., The External Wealth of Nations: Measures of Foreign Assets and Liabilities for Industrial and Developing Nations, „Journal of International Economics and Statistics” 2011, t. 55, nr 2.pl_PL
dc.referencesLaubach T., New Evidence on the Interest Rate Effects of Budget Deficits and Debt, „Journal of the European Economic Association” 2009, t. 7, nr 4.pl_PL
dc.referencesLaurin A., Majnoni G., Bank Loan Classification and Provisioning Practices in Selected Developed and Emerging Countries, „World Bank Working Paper” 2003, nr 1.pl_PL
dc.referencesLeclaire J.J., Seeking Full Employment in a Modern World, „International Journal of Political Economy” 2007, t. 36, nr 3.pl_PL
dc.referencesLee H.W., Xie Y.A., Yau J., Sovereign Risk and its Changing Effects on Bond Duration During Financial Crisis, „Applied Financial Economics” 2014, t. 24, nr 22.pl_PL
dc.referencesLee R., Edwards R., The Fiscal Effects of Population Aging in The U.S. Assessing the Uncertainties, „Tax Policy and the Economy” 2002, t. 16, nr 1.pl_PL
dc.referencesLeeuw de F., Holloway T.M., Cyclical Adjustment of the Federal Budget and Federal Debt, „Survey of Current Business” 1983, t. 63, nr 12.pl_PL
dc.referencesLeeuw de F., Holloway T.M., The High-Employment Budget: Revised and Automatic Inflation Effects, „Survey of Current Business” 1982, t. 62, nr 4.pl_PL
dc.referencesLeeuw de F., Holloway T.M., Johnson D.G., McClain D.S., Waite C.A., The High Employment Budget: New Estimates, 1955–1980, „Survey of Current Business” 1980, t. 60, nr 11.pl_PL
dc.referencesLeibfritz W., Roseveare D., Fore D., Wurzel E., Ageing Populations, Pension Systems and Government Budgets: How Do They Affect Saving?, „OECD Working Paper” 1995, nr 156.pl_PL
dc.referencesLerner A.P., Functional Finance and the Federal Debt, „Social Research” 1943, nr 10.pl_PL
dc.referencesLey E., Fiscal and External Sustainability, „Manuscript” 2004, online: http://ideas.repec.org/p/wpa/wuwppe/0310007.html (dostęp: 15.08.2018).pl_PL
dc.referencesLi M., China’s Local Government Debt Crisis, „SERI Quarterly” 2012, t. 5, nr 2.pl_PL
dc.referencesLiao Y., Banking Sector Contingent Liabilities and Sovereign Risk, „Journal of Empirical Finance” 2014, nr 29.pl_PL
dc.referencesLin S., Government Debt and Economics Growth in an Overlapping Generations Model, „Southern Economic Journal” 2000, t. 66, nr 3.pl_PL
dc.referencesLindbeck A., Weibull J.W., Intergenerational Aspects of Public Transfers, Borrowing and Debt, „Scandinavian Journal of Economics” 1986, t. 88, nr 1.pl_PL
dc.referencesLodhi S.A., Makki M.A.M., A Natural Resource Management Framework for Sustainable Development, „Pakistan Journal of Commerce & Social Sciences” 2010, t. 4, nr 1.pl_PL
dc.referencesLoizou S., Achilles of Troy: The Greek Sovereign Debt Tragedy and its Impact on Derivatives, „Journal of International Banking Law & Regulation” 2015, t. 30, nr 10.pl_PL
dc.referencesLombard M., Restrictive Macroeconomic Policies and Unemployment in the European Union, „Review of Political Economy” 2000, t. 12, nr 3.pl_PL
dc.referencesLopes M., Camanho A., Public Green Space Use and Consequences on Urban Vitality: An Assessment of European Cities, „Social Indicators Research” 2013, t. 113, nr 3.pl_PL
dc.referencesLopez-Gallardo J., Budget Deficits and Full Employment, „Journal of Post Keynesian Economics” 2000, t. 22, nr 4.pl_PL
dc.referencesLotko E., Zawadzka-Pąk U., Problemy terminologiczne i definicyjne deficytu i długu w polskim i unijnym prawie finansów publicznych, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2016, t. 4, nr 2.pl_PL
dc.referencesLubiński M., Przyszłość Paktu Stabilności i Wzrostu, „Gospodarka Narodowa” 2011, nr 1/2.pl_PL
dc.referencesLucas R.E., On the Mechanics of Economic Development, „Journal of Monetary Economics” 1988, nr 22.pl_PL
dc.referencesLuckett D.G., On Maturity Measures of the Public Debt, „Quarterly Journal of Economics” 1964, nr 78.pl_PL
dc.referencesMackenzie G.A., Are All Summary Indicators of the Stance of Fiscal Policy Misleading?, „IMF Staff Papers” 1989, t. 36, nr 4.pl_PL
dc.referencesMackiewicz M., Determinants of Cyclicality of Fiscal Surpluses in The OECD Countries, „MPRA Paper” 2008, nr 16034.pl_PL
dc.referencesMahdavi S.. Bohn’s Test of Fiscal Sustainability of the American State Governments, „Southern Economic Journal” 2014, t. 80, nr 4.pl_PL
dc.referencesMarchewka-Bartkowiak K., Konsekwencje zróżnicowania metodologii pomiaru długu publicznego w Polsce, „Analizy BAS” 2013, t. 11, nr 100.pl_PL
dc.referencesMarchewka-Bartkowiak K., Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu, „Info BAS” 2011, t. 4, nr 96.pl_PL
dc.referencesMarchewka-Bartkowiak K., Reformy Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu, „Studia BAS” 2010, t. 3, nr 23.pl_PL
dc.referencesMarchewka-Bartkowiak K., Reguły fiskalne w warunkach kryzysu finansów publicznych, „Ekonomia i Prawo” 2012, t. 10, nr 3.pl_PL
dc.referencesMarchewka-Bartkowiak K., Reguły fiskalne, „Analizy BAS” 2010, t. 7, nr 32.pl_PL
dc.referencesMartins-da-Rocha V.F., Vailakis Y., On Ponzi Schemes in Infinite Horizon Collateralized Economies with Default Penalties, „Annals of Finance” 2012, t. 4, nr 8.pl_PL
dc.referencesMattoon R.H., Local Governments on the Brink, „Chicago Fed Letter” 2012, nr 286a.pl_PL
dc.referencesMayordomo S., Peña J.I., Schwartz E.S., Towards a Common Eurozone Risk Free Rate, „European Journal of Finance” 2015, t. 21, nr 12.pl_PL
dc.referencesMcLure M., The Fiscal Sociology of Gino Borgatta: Pareto, Extra-Economic Redistribution and Economic Growth, „Cambridge Journal of Economics” 2006, t. 30, nr 4.pl_PL
dc.referencesMera K., Production Functions and Social Overhead Capital: An Analysis of the Japanese Case, „Regional and Urban Economics” 1973, nr 3.pl_PL
dc.referencesMiłaszewicz D., Stabilność fiskalna jako przymus w polityce fiskalnej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 306.pl_PL
dc.referencesMiles D., Cerny A., Risk, Return and Portfolio Allocation under Alternative Pension Systems with Incomplete and Imperfect Financial Markets, „CEPR Discussion Paper” 2001, nr 2779.pl_PL
dc.referencesMinea A., Villieu P., Endogenous Growth, Government Debt, and Budgetary Regimes: A Corrigendum, „Journal of Macroeconomics” 2010, t. 32, nr 2.pl_PL
dc.referencesMinea A., Villeu P., Persistent Deficit, Growth, and Indeterminacy, „Macroeconomics Dynamics” 2012, nr 16.pl_PL
dc.referencesModigliani F., Fitoussi J.P., Moro B., Snower D., Solow R., Steinherr A., Labini P.S., An Economists’ Manifesto on Unemployment in the European Union, „Journal of Income Distribution” 1998, t. 8, nr 2.pl_PL
dc.referencesMohammadi H., Deficits and the Current Account Balance: New Evidence from Panel Data, „Journal of Economics and Finance” 2004, t. 28, nr 1.pl_PL
dc.referencesMoisescu E.R., From Financial Crisis towards a Severe Sovereign Debt Problem, „Hyperion International Journal of Econophysics and New Economy” 2016, t. 9, nr 1.pl_PL
dc.referencesMolendowski E., Stanek P., Globalny kryzys finansowo-gospodarczy i strefy euro a sytuacja fiskalna nowych państw członkowskich (UE–10), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2012, nr 273.pl_PL
dc.referencesMonadjemi M.S., Fiscal Deficits and Interest Rates. A Multi-country Analysis, „Australian Economic Papers” 1989, t. 28, nr 53.pl_PL
dc.referencesMourao P., Towards a Puviani’s Fiscal Illusion Index, „Hacienda Publica Espanola” 2008, t. 187, nr 4.pl_PL
dc.referencesMourre G., Astarita C., Princen S., Adjusting the Budget Balance for the Business Cycle: the EU Methodology, „European Economy – Economic Papers” 2014, nr 536.pl_PL
dc.referencesMunnel A.H., Infrastructure Investment and Economic Growth, „Journal of Economic Perspectives” 1992, nr 6.pl_PL
dc.referencesMusgrave R.A., The Nature of Budgetary Balance and the Case for a Capital Budget, „American Economic Review” 1939, nr 29.pl_PL
dc.referencesMyrdal G., Fiscal Policy in The Business Cycle, „American Economic Review. Supplement” 1939, nr 29.pl_PL
dc.referencesNeely C.J., Rapach D.E., Common Fluctuations in OECD Budget Balances, „Federal Reserve Bank of St. Louis Review” 2015, t. 97, nr 2.pl_PL
dc.referencesNguyen V.B., Effects of Fiscal Deficit and Money M2 Supply on Inflation: Evidence from Selected Economies of Asia, „Journal of Economics, Finance & Administrative Science” 2015, t. 20, nr 38.pl_PL
dc.referencesNoord van den P., Herd R., Estimating Pension Liabilities: A Methodological Framework, „OECD. Economic Studies” 1994, nr 23.pl_PL
dc.referencesNoord van den P., Herd R., Pension Liabilities in the Seven Major Economies, „OECD. Economics Department Working Papers” 1993, nr 142.pl_PL
dc.referencesNuta A., Sustainable Development: is There a Role for the Pension Financing Scheme?, „Annals of ‘Constantin Brancusi’ University of Targu-Jiu. Economy Series” 2015, nr 3.pl_PL
dc.referencesO’Connell S.A., Zeldes S.P., Rational Ponzi Games, „International Economic Review” 1988, t. 29, nr 3.pl_PL
dc.referencesOates W.E., An Essay on Fiscal Federalism, „Journal of Economic Literature” 1999, t. 3, nr 37.pl_PL
dc.referencesOates W.E., On the Evolution of Fiscal Federalism: Theory and Institutions, „National Tax Journal” 2008, t. 2, nr 61.pl_PL
dc.referencesOberhofer P., Fürst E., Sustainable Development in the Transport Sector: Influencing Environmental Behaviour and Performance, „Business Strategy & the Environment” 2013, t. 22, nr 6.pl_PL
dc.referencesObstfeld M., Rogoff K., The Unsustainable US Current Account Position Revisited, „NBER Working Paper” 2004, nr 10869.pl_PL
dc.referencesOgawa H., Tax Competition, Spillovers, and Subsidies, „Annals of Regional Science” 2006, t. 4, nr 40.pl_PL
dc.referencesOkubo D., Fiscal Sustainability and Local Government, „National Civic Review” 2010, t. 99, nr 4.pl_PL
dc.referencesOmitogun O., Investigating the Crowding Out Effect of Government Expenditure on Private Investments, „Journal of Competitiveness” 2018, nr 4.pl_PL
dc.referencesOshionebo E., The OECD Guidelines for Multinational Enterprises as Mechanisms for Sustainable Development of Natural Resources: Real Solutions or Window Dressing?, „Lewis & Clark Law Review” 2013, t. 17, nr 2.pl_PL
dc.referencesOxley H., Martin J.P., Controlling Government Spending and Deficits: Trends in the 80s and Prospects for the 90s, „OECD Economic Studies” 1991, nr 17.pl_PL
dc.referencesParent A.-S., Can the EU Achieve Adequate, Sustainable and Safe Pensions for all in the Coming Decades?, „Pensions: An International Journal” 2011, t. 16, nr 3.pl_PL
dc.referencesPark S.G., Quantifying Impact of Aging Population on Fiscal Space, „IMF Working Paper”, t. 12, nr 164.pl_PL
dc.referencesPasinetti L.L., European Union at the End of 1997: Who is Within the Public Finance ‘Sustainability’ Zone?, „BNL Quarterly Review” 1998, nr 204.pl_PL
dc.referencesPatillo C., Poirson H., Ricci L., External Debt and Growth, „IMF Working Paper” 2003, t. 2, nr 96.pl_PL
dc.referencesPăun A.-P., Brezeanu P., Aspects Regarding Public Debt Share in GDP at the Level of European Union Countries, „Annals of the University of Petrosani Economics” 2014, t. 14, nr 2.pl_PL
dc.referencesPearson M., Micklewright J., Smith S., Demographic Influences on Public Spending, „Fiscal Studies” 1989, t. 10, nr 2.pl_PL
dc.referencesPerron P., Vogelsang T., Nonstationarity and Level Shifts with an Application to Purchasing Power Parity, „Journal of Business and Economic Statistics” 1992, t. 10, nr 3.pl_PL
dc.referencesPerson T., Deficit and International Welfare in Open Economies, „Journal of International Economics” 1985, nr 19.pl_PL
dc.referencesPierfederico A., Soyoung K., Incomplete Intertemporal Consumption Smoothing and Incomplete Risk Sharing, „Journal of Money, Credit and Banking” 2008, t. 40, nr 7.pl_PL
dc.referencesPiotrowska-Marczak K., Istotne problemy charakteryzujące formy gospodarki budżetowej, „Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz” 2005, nr 1167.pl_PL
dc.referencesPostuła M., Reguły fiskalne na świecie i w Polsce, „Master of Business Administration” 2011, t. 5, nr 162.pl_PL
dc.referencesPoterba J.M., Capital Budgets, Borrowing Rules and State Capital Spending, „Journal of Public Economics” 1995, nr 56.pl_PL
dc.referencesPotrafke N., Reischmann M., Fiscal Transfers and Fiscal Sustainability, „Journal of Money, Credit and Banking” 2015, t. 47, nr 5.pl_PL
dc.referencesPrice R.W.R., Muller P., Structural Budget Indicators and the Interpretation of Fiscal Policy Stance in OECD Economies, „OECD Economic Studies” 1994, nr 3.pl_PL
dc.referencesPrskawetz A., Feichtinger G., Luptàčik M., The Accomplishment of the Maastricht Criteria with Respect to Initial Debt, „Journal of Economics” 1998, t. 68, nr 2.pl_PL
dc.referencesQin D., Cagas M.A., Ducanes G., Magtibay-Ramos N., Quising P., Empirical Assessment of Sustainability and Feasibility of Government Debt: The Philippines Case, „Journal of Asian Economics” 2005, t. 1, nr 17.pl_PL
dc.referencesQuintos C., Sustainability of the Deficit Process with Structural Shifts, „Journal of Business and Economic Statistics” 1995, t. 13, nr 4.pl_PL
dc.referencesRaffelhüschen B., Generational Accounting in Europe, „American Economic Review” 1999, t. 89, nr 2.pl_PL
dc.referencesRankin N., Roffia B., Maximum Sustainable Government Debt in the Overlapping Generations Model, „The Manchester School Working Papers” 2003, t. 71, nr 3.pl_PL
dc.referencesRatner J.B., Government Capital and the Production Function for U.S. Private Output, „Economics Letters” 1983, nr 13.pl_PL
dc.referencesReinhart C.M., Rogoff K., Savastano M.A., Debt Intolerance, „NBER Working Paper” 2003, nr 9908.pl_PL
dc.referencesReulier E., Rocaboy Y., Regional Tax Competition: Evidence from French Regions, „Regional Studies” 2009, t. 7, nr 43.pl_PL
dc.referencesRicciuti R., Assessing Ricardian Equivalence, „Journal of Economic Surveys” 2003, t. 17, nr 1.pl_PL
dc.referencesRicher S., ‘Re-Opening the Black Box’: The Story of Implementing a Risk Analysis Method in a French Local Government, „Financial Accountability and Management” 2011, t. 27, nr 1.pl_PL
dc.referencesRobbins P., The Greek Debt Crisis: The Need for ‘Heroic’ Economic Policy Reforms in the European Economic and Monetary Union, „Indiana Journal of Global Legal Studies” 2015, t. 22, nr 1.pl_PL
dc.referencesRobinson M., Intergenerational Equity, Deficits, and Generational Accounting, „Discussion Papers in Economics, Finance and International Competitiveness” 1999, nr 45.pl_PL
dc.referencesRobinson M., Measuring Compliance with the Golden Rule, „Fiscal Studies” 1998, nr 19.pl_PL
dc.referencesRomatowski M., Twin Deficits – czy to rzeczywiście bliźniacze deficyty?, „Bank i Kredyt” 2005.pl_PL
dc.referencesRoseveare D., Leibfritz W., Fore D., Wurzel E., Ageing Populations, Pension Systems and Government Budgets: Simulations for 20 OECD Countries, „OECD Economics Department Working Papers” 1996, nr 168.pl_PL
dc.referencesRoubini N., Sachs J.D., Government Spending and Budget Deficits in The Industrial Countries, „Economic Policy” 1989, nr 8.pl_PL
dc.referencesSaint-Paul G., Fiscal Policy and Economic Growth: The Role of Financial Intermediation, „Review of International Economics” 2005, t. 13, nr 3.pl_PL
dc.referencesSaleh A.S., Harvie C., The Budget Deficit and Economic Performance: A Survey, „The Singapore Economic Review” 2005, t. 50, nr 2.pl_PL
dc.referencesSardoni C., A Note on The Sustainability of Full Employment in the Presence of Budget Deficits, „Review of Political Economy” 2016, t. 28, nr 1.pl_PL
dc.referencesSargen N., Economic Indicators and Country Risk Appraisal, „Economic Review of the Federal Reserve Bank of San Francisco” 1977.pl_PL
dc.referencesScitovsky T., The Burden of the Debt: Comment, „American Economic Review” 1961, t. 51, nr 1.pl_PL
dc.referencesSeater J.J., Mariano R.S., New Tests of the Life Cycle and Tax Discounting Hypotheses, „Journal of Monetary Economics” 1985, nr 15.pl_PL
dc.referencesSeccareccia M., Budgetary Deficits and Overhanging Public Debt: Obstacles or Instruments to Full Employment? A Kaleckian/Institutionalist Perspective, „Journal of Economic Issues” 2013, t. 42, nr 2.pl_PL
dc.referencesSeke K., Petrovic N., Jeremic V., Vukmirovic J., Kilibarda B., Martic M., Sustainable Development and Public Health: Rating European Countries, „BMC Public Health” 2013, t. 13, nr 1.pl_PL
dc.referencesSeung J.L., How Information Quality of Macro Aggregates Affects Sovereign Risk: An Empirical Investigation, „Review of International Economics” 2009, t. 17, nr 3.pl_PL
dc.referencesSiwińska J., Wydatki sztywne budżetu państwa, „Studia i analizy: Fundacja Naukowa CASE” 2003, nr 249.pl_PL
dc.referencesSpychała J., Wydatkowe reguły fiskalne jako instrument dyscyplinujący finanse publiczne, „Uniwersytet Szczeciński – Zeszyty Naukowe. Współczesne Problemy Ekonomiczne” 2015, t. 858, nr 11.pl_PL
dc.referencesSteger G., Redirecting Public Finance Towards a Sustainable Path, „OECD Journal on Budgeting” 2012, nr 2.pl_PL
dc.referencesSue-Ling L., Le-Huyen T., Kuo-Cheng K., Causal Relationship among Debt, GDP and Inflation in France, „International Journal of Intelligent Technologies and Applied Statistics” 2015, t. 8, nr 3.pl_PL
dc.referencesSutherland A., Fiscal Crises and Aggregate Demand: Can High Public Debt Reverse the Effects of Fiscal Policy?, „Journal of Public Economics” 1977, t. 65, nr 2.pl_PL
dc.referencesSzołno-Koguc J., The Significance of Openness and Transparency for Accountability in Public Finances, „e-Finanse” 2018, t. 14, nr 2.pl_PL
dc.referencesTamakoshi T., Hamori S., Health-Care Expenditure, GDP and Share of the Elderly in Japan: A Panel Cointegration Analysis, „Applied Economics Letters” 2015, t. 22, nr 9.pl_PL
dc.referencesTannenwald R., Are State and Local Revenue Systems becoming Obsolete?, „National Tax Journal” 2002, t. 3, nr 55.pl_PL
dc.referencesThurow L., The Theory of Grants-in-aid, „National Tax Journal” 1966, t. 4, nr 19.pl_PL
dc.referencesToso S., The Italian School of Public Finance at the Turn of the Twentieth Century and the Ricardian Equivalence Theorem, „History of Political Economy” 1992, t. 24, nr 4.pl_PL
dc.referencesTowe C.M., The Budgetary Control and Fiscal Impact of Government Contingent Liabilities, „IMF Staff Papers” 1991, t. 38, nr 1.pl_PL
dc.referencesTsuchiya Y., Directional Analysis of Fiscal Sustainability: Revisiting Domar’s Debt Sustainability Condition, „International Review of Economics and Finance” 2016, nr 41.pl_PL
dc.referencesUcal H., Bolukbas M., The Role of Twin Deficits Problem in Sustainable Growth: An Econometric Analysis for Turkey, „Journal of Economic & Social Studies” 2013, t. 3, nr 2.pl_PL
dc.referencesUctum M., Wickens M., Debt and Deficit Ceilings, and Sustainability of Fiscal Policies: An Intertemporal Analysis, „CEPR Discussion Papers” 1997, nr 1612.pl_PL
dc.referencesUryszek T., Long-term Borrowing and Intergenerational Redistribution of Public Debt. The Case of Central and Eastern EU Member States, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2015, t. 16, nr 1.pl_PL
dc.referencesUryszek T., Long-term Sustainability of Public Finance in The Central and Eastern EU Member States, „Comparative Economic Research” 2015, t. 18, nr 4.pl_PL
dc.referencesUryszek T., Międzypokoleniowa redystrybucja długu publicznego na przykładzie krajów Unii Europejskiej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 330.pl_PL
dc.referencesUryszek T., Saldo pierwotne a stabilność sektora finansów publicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, t. 4, nr 4.pl_PL
dc.referencesUryszek T., Wpływ kryzysu finansowego na strukturę zadłużenia publicznego krajów Unii Europejskiej, „Zarządzanie i Finanse” 2013, t. 2, nr 3.pl_PL
dc.referencesUryszek T., Zadłużenie sektora samorządowego w krajach Unii Europejskiej w okresie kryzysu gospodarczego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 306.pl_PL
dc.referencesVeiga L., Pinho M., The Political Economy of Intergovernmental Grants: Evidence from a Maturing Democracy, „Public Choice” 2007, t. 3/4, nr 133.pl_PL
dc.referencesWagenvoort R.J.L.M., Zwart S., Uncovering the Common Risk-Free Rate in the European Monetary Union, „Journal of Applied Econometrics” 2014, t. 29, nr 3.pl_PL
dc.referencesWater van de P.N., Ruffing K.A., Federal Deficits, Debt and Interest Costs, „Public Budgeting and Finance” 1985, t. 5, nr 1.pl_PL
dc.referencesWest E.G., Public Debt Burden and Cost Theory, „Economic Inquiry” 1975, nr 13.pl_PL
dc.referencesWesterlund J., Prohl S., Panel Cointegration Tests of the Sustainability Hypothesis in Rich OECD Countries, „Applied Economics” 2010, t. 42, nr 11.pl_PL
dc.referencesWigger B.U., A Note on Public Debt, Tax-Exempt Bonds, and Ponzi Games, „Journal of Macroeconomics”, t. 31, nr 3.pl_PL
dc.referencesWilcox D., The Sustainability of Government Deficits: Implications of the Present Value Borrowing Constraint, „Journal of Money, Credit and Banking” 1989, nr 21.pl_PL
dc.referencesWilliamson J.B., Rhodes A., A Critical Assessment of Generational Accounting and its Contribution to the Generational Equity Debate, „International Journal of Ageing and Later Life” 2011, t. 6, nr 1.pl_PL
dc.referencesWiśniewski P., Rating suwerena – istota i znaczenie, „Studia BAS” 2011, t. 4, nr 28.pl_PL
dc.referencesWoitek U., A Note on the Baxter-King Filter, University of Glasgow, Glasgow 1998, online: http://www.gla.ac.uk/media/media_219052_en.pdf (dostęp: 10.07.2019).pl_PL
dc.referencesWoytinsky W.S., The Maintenance of Full Employment after the Transition Period: Notes on Mr. Kalecki’s Models, „American Economic Review” 1946, t. 36, nr 4.pl_PL
dc.referencesWoźniak M.G., Ordoliberalna społeczna gospodarka rynkowa czy państwo minimalne, „Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych – Zeszyty” 2010, nr 17.pl_PL
dc.referencesXie Z., Chen S.-W., Untangling the Causal Relationship between Government Budget and Current Account Deficits in OECD Countries: Evidence from Bootstrap Panel Granger Causality, „International Review of Economics & Finance” 2014, nr 31.pl_PL
dc.referencesYawitz J.B., Hempel G.H., Marshall W.J., Is average maturity a proxy for risk?, „Journal of Portfolio Management” 1976, t. 2, nr 3.pl_PL
dc.referencesZioło M., Deficyt i dług jako kategorie objęte dyscypliną fiskalną, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 167.pl_PL
dc.referencesZivot E., Andrews D., Further Evidence of Great Crash, the Oil Price Shock and unit Root Hypothesis, „Journal of Business and Economic Statistics” 1992, t. 10, nr 3.pl_PL
dc.referencesZweifel P., Felder S., Werblow A., Population Ageing and Health Care Expenditure: New Evidence on the ‘Red Herring’, „The Geneva Papers on Risk and Insurance. Issues and Practice” 2004, t. 29, nr 4.pl_PL
dc.referencesBalassone F., Franco D., Assessing Fiscal Sustainability: A Review of Methods with a View to EMU, Fiscal Sustainability Conference, Perugia, 20 stycznia 2000.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski E., Strukturalne determinanty naturalnej stopy bezrobocia, XXII konferencja naukowa NBP: Reformy strukturalne a polityka pieniężna, Falenty k/Warszawy, 24–25 października 2002.pl_PL
dc.referencesAssociation for Financial Markets in Europe, Government Bond Data Report European market data update Q42017, online: https://www.afme.eu/globalassets/ downloads/data/government-bonds/afme-pdb-govt-bond-data-report-q4–2017.pdf (dostęp: 8.08.2019).pl_PL
dc.referencesBank of International Settlements, Commonwealth Secretariat, ECB, IMF, OECD, Paris Club, UNCTAD, World Bank; External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users, International Monetary Fund, Washington 2003, online: http://www.imf.org/external/pubs/ft/eds/Eng/Guide (dostęp: 21.08.2018).pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, Debt Sustainability Monitor 2017, „European Economy Institutional Paper” 2018, nr 71.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, Fiscal Sustainability Report 2015, „European Economy Institutional Paper” 2016, nr 18.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, Fiscal Sustainability Report 2018. Volume 1, „European Economy Institutional Paper” 2019, nr 94.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, Fiscal Sustainability Report 2018. Volume 2 – Country Analysis, „European Economy Institutional Paper” 2019, nr 94.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, Public Pension Expenditure Prospects in The European Union: A Survey of National Projections, „Directorate-General for Economic and Financial Affairs” 1996.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, Sustainability of public finances, „European Semester: Thematic Factsheet” 2017.pl_PL
dc.referencesEurostat, ESA95 Manual on Government Deficit and Debt, „Office for Official Publications of the European Communities” 2002.pl_PL
dc.referencesEurostat, ESS Guidelines on Seasonal Adjustment, 2015 Edition, „Eurostat Manuals and Guidelines” 2015, online: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/6830795/ KS-GQ-15–001-EN-N.pdf (dostęp: 16.06.2019).pl_PL
dc.referencesEurostat, European System of Accounts. ESA 2010, „Publications Office of the European Union” 2013.pl_PL
dc.referencesEurostat, Eurostat Glossary. Calendar adjustment, online: https://ec.europa.eu/ eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Calendar_adjustment (dostęp: 16.06.2019).pl_PL
dc.referencesEurostat, GDP and main components (output, expenditure and income)[namq_10_ gdp], online: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (dostęp: 20.08.2019).pl_PL
dc.referencesEurostat, General government gross debt (EDP concept), consolidated – annual data, online: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tipsgo10 (dostęp: 20.07.2019).pl_PL
dc.referencesEurostat, Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010 – 2016 edition, online: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-16–001 (dostęp: 20.02.2019).pl_PL
dc.referencesEurostat, Manual on the Changes Between ESA 95 and ESA: 2010–2014 Edition, „Publications Office of the European Union” 2014.pl_PL
dc.referencesEurostat, Podręcznik dotyczący różnic pomiędzy ESA 95 a ESA 2010, „Komisja Europejska, Dyrektoriat C: Rachunki Narodowe, Ceny i Kluczowe Wskaźniki” 2013.pl_PL
dc.referencesEurostat, Your Key to European Statistics, Seasonal Adjustment, online: https:// ec.europa.eu/eurostat/web/research-methodology/seasonal-adjustment (dostęp: 16.06.2019).pl_PL
dc.referencesFederal Reserve Bank of Cleveland, The Twin Deficit Problem, „Economic Trends” 2004.pl_PL
dc.referencesGovernment Accountability Office of the United States, Federal Debt. Answers to Frequently Asked Qugestions. An Update, „GAO-04–485SP Federal Debt” 2004.pl_PL
dc.referencesInstitute for International Economics, Whatever Happened to the Twin Deficits?, online: http://www.iie.com/publications/chapters_preview/47/2iie2644.pdf (dostęp: 17.07.2018).pl_PL
dc.referencesInternational Monetary Fund, Balance of Payments Manual (fifth edition), Washington 1993.pl_PL
dc.referencesInternational Monetary Fund, Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative and Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI) – Statistical Update, Washington 2016.pl_PL
dc.referencesInternational Monetary Fund, World Economic Outlook, Washington 1996.pl_PL
dc.referencesInternational Monetary Fund, World Economic Outlook, Washington 1993.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Finansów Danii – Finansministeriet, Policy Implications of the Ageing Population in Denmark, „Working Papers” 1995, nr 4.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Finansów RP, Struktura inwestorów, online: https://www.gov.pl/ web/finanse/struktura-inwestorow (dostęp: 27.03.2020).pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Finansów RP, Szeregi czasowe, Zadłużenie Skarbu Państwa, online: https://www.gov.pl/web/finanse/szeregiczasowe (dostęp: 17.08.2019).pl_PL
dc.referencesOECD, After the Crisis: Bringing public finances back to a sustainable path, „OECD Economic Survey” 2010, nr 9.pl_PL
dc.referencesOECD, Ageing in OECD Countries – A Critical Policy Challenge, „Social Policy Studies” 1996, nr 20.pl_PL
dc.referencesOECD, Ageing Population – The Social Policy Implications, Paris 1988.pl_PL
dc.referencesOECD, OECD Health Systems – Facts and Trends 1960–1991 – Vol. 1, „Health Policy Studies” 1993, nr 3.pl_PL
dc.referencesOECD, Reforming Public Pensions, Paris 1988.pl_PL
dc.referencesOECD, Social Expenditure 1960–1990 − Problems of Growth and Control, Paris 1985.pl_PL
dc.referencesSejm RP, Leksykon budżetowy – państwowy dług publiczny, online: http://www. sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/BASLeksykon.xsp?id=0995CC707B643F7DC1257A- 6200388390&litera=P (dostęp: 20.02.2019).pl_PL
dc.referencesWorld Bank, Debtor Reporting System Manual, Washington 2000.pl_PL
dc.referencesWorld Bank, Global Development Finance. Vol. II: Summary and Country Tables, Washington 2004.pl_PL
dc.referencesKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.).pl_PL
dc.referencesTraktat o Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE 2016 C 202 – wersja skonsolidowana 2016).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze. zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 513 ze zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).pl_PL
dc.referencesCommonly agreed position on Flexibility in the Stability and Growth Pact, 27th November 2015, 14345/15.pl_PL
dc.referencesEuropejska Karta Samorządu Lokalnego (Dz.U. 2006 Nr 154, poz. 1107).pl_PL
dc.referencesKomunikat Komisji z 13 stycznia 2015 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Optymalne wykorzystanie Elastyczności przewidzianej w obowiązujących postanowieniach Paktu Stabilności i Wzrostu, COM(2015) 12.pl_PL
dc.referencesKonkluzja Rady Europejskiej z 16 i 17 czerwca 1997 (Presidency Conclusions, Amsterdam European Council, 16 and 17 June 1997, D/97/2).pl_PL
dc.referencesOpinia Komitetu Monetarnego z 12 października1998 r. potwierdzona przez Radę (21–22nd Council meeting – ECOFIN – Luxembourg, 12 October 1998, C/98/334).pl_PL
dc.referencesProtokół nr 12 w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (Dz.Urz. UE nr 2010/C 83/01).pl_PL
dc.referencesRezolucja Rady Europejskiej w sprawie Paktu Stabilności i Wzrostu – Amsterdam, 17 czerwca 1997 r. (Dz.U. C 236 z 2.08.1997).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 174/1 z 26.06.2013).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady (WE) Nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (Dz.Urz. UE L 209 z 2.08.1997).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (Dz.Urz. UE L 209 z 2.08.1997).pl_PL
dc.referencesUstawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r., art. 115 ust. 1, tłum. B. Banaszak, A. Malicka, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, online: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/niemcy.html (dostęp: 29.11.2018).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-030-0


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe