Show simple item record

dc.contributor.authorJędrzejczak, Alina
dc.contributor.authorPekasiewicz, Dorota
dc.date.accessioned2023-09-18T13:32:01Z
dc.date.available2023-09-18T13:32:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationJędrzejczak A., Pekasiewicz D., Teoretyczne rozkłady dochodów gospodarstw domowych i ich estymacja, WUŁ, Łódź 2020, https://doi.org/10.18778/8142-899-6pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-899-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/47950
dc.description.abstractW monografii przedstawiono najważniejsze rozkłady teoretyczne wykorzystane do modelowania rozkładów płac i dochodów oraz badania ich nierównomierności. Dobrze dopasowany model teoretyczny upraszcza analizę rozkładu dochodów i ułatwia badanie własności charakterystyk wyrażonych jako funkcje określonych parametrów rozkładu teoretycznego, a także pozwala prognozować rozkłady płac i dochodów w różnych przekrojach – zarówno w czasie, jak i przestrzeni. Obok znanych rozkładów w publikacji zaprezentowano też nowe propozycje, które ujęto w systemy ułatwiające analizę ich własności. Wyniki przeprowadzonych analiz i symulacji komputerowych pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących możliwości skutecznego wykorzystania konkretnych rozkładów w badaniach empirycznych. W książce omówiono wyniki estymacji rozkładów dochodów w gospodarstwach domowych w Polsce z podziałem na regiony, przeprowadzonej na podstawie danych z badań budżetów gospodarstw domowych prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny. Przeanalizowano też dochody zamożnych grup ludności.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectrozkłady płac i dochodówpl_PL
dc.subjectmodele rozkładów dochodówpl_PL
dc.subjectestymacja parametrów rozkładupl_PL
dc.subjectaproksymacja rozkładów dochodówpl_PL
dc.titleTeoretyczne rozkłady dochodów gospodarstw domowych i ich estymacjapl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number180pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Metod Statystycznychpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Metod Statystycznychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-900-9
dc.referencesAitchison J., Brown J. A. C. (1957), The Lognormal Distribution, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesAmoroso L. (1925), Ricerche Intorno alla Curva dei Redditi, Annali di Matematica Pura ed Applicata, seria 4–21, II, s. 123–157.pl_PL
dc.referencesBartoszewicz J. (1996), Wykłady ze statystyki matematycznej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBenini R. (1906), Principi di Statistica Metodologica, UTET, Torino.pl_PL
dc.referencesBonferroni C. E. (1930), Elementi di Statistica Generale, Liberia Seber, Frenze.pl_PL
dc.referencesChampernowne D. G. (1937), Theory of Income Distribution, Econometrica, 5, s. 379–381.pl_PL
dc.referencesChampernowne D. G. (1952), The Graduation of Income Distributions, Econometrica, 20, s. 591–615.pl_PL
dc.referencesChampernowne D. G. (1953), A Model of Income Distribution, Economic Journal, 53, s. 318–351.pl_PL
dc.referencesChaudhry M. A., Ahmad M. (1993), On a Probability Function Useful in Size Modeling, Canadian Journal of Forest Research, 23 (8), s. 1679–1683.pl_PL
dc.referencesCobb L., Koppstein P., Chen N. H. (1983), Estimation and Moment Recursion Relations for Multimodal Distributions of the Exponential Family, Journal of the American Statistical Association, 78 (381), s. 124–130.pl_PL
dc.referencesChotikapanich D. (ed.) (2008), Modeling Income Distributions and Lorenz Curves, Springer, New York.pl_PL
dc.referencesCramer H. (1958), Metody matematyczne w statystyce, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesD’Addario R. (1934), Sulla Misura Della Concentrazione dei Redditi, Poligrafico dello Stato, Roma.pl_PL
dc.referencesD’Addario R. (1939), Un Metodo Per la Rappresentazione Analitica Delle Distribuzioni Statistiche, Annali dell’Instituto di Statistica dell Universita di Bari, XVI, s. 3–56.pl_PL
dc.referencesD’Addario R. (1949), Ricerche sulla Curva dei Redditi, Giornale Degli Economisti ed Annali de Economia, 8, s. 91–114.pl_PL
dc.referencesDagum C. (1977), A New Model of Personal Income Distribution: Specification and Estimation, Economie Appliquee, 30, s. 413–437.pl_PL
dc.referencesDagum C. (1980), Generating Systems and Properties of Income Distribution Models, Metron, XXVIII (4), s. 3–26.pl_PL
dc.referencesDagum C. (1985), Analyses of Income Distribution and Inequality by Education and Sex in Canada, [w:] R. L. Basmann, G. F. Rhodes, Jr. (eds.), Advances in Econometrics, vol. IV, JAI Press, Greenwich, s. 167–227.pl_PL
dc.referencesDagum C. (1990), Generation and Properties of Income Distribution Functions, [w:] C. Dagum, M. Zenga (eds.), Income and Wealth Distribution, Inequality and Poverty, Springer-Verlag, Berlin, s. 1–18.pl_PL
dc.referencesDagum C., Lemmi A. (1989), A Contribution to the Analysis of Income Distribution and Income Inequality and a Case Study: Italy, [w:] D. I. Slottjee, Advances in Econometrics, Jai Press, Greenwich, s. 1–17.pl_PL
dc.referencesDalton H. (1920), The Measurement of Inequality of Income, Economic Journal, 30, s. 348–361.pl_PL
dc.referencesDavis H. T. (1941), The Analysis of Economic Time Series, The Principia Press, Bloomington.pl_PL
dc.referencesDomma F., Giordano S., Zenga. M. M. (2011), Maximum Likelihood Estimation in Dagum Distribution with Censored Sample, Journal of Applied Statistics, 38, s. 2971–2985.pl_PL
dc.referencesDomański Cz. (1973), Struktura płac pracowników w województwach grodzkich według działów gospodarki narodowej, Studia Prawno-Ekonomiczne, 11, s. 1–20.pl_PL
dc.referencesDomański Cz., Jędrzejczak A. (1998), Maximum Likelihood Estimation of the Dagum Model Parameters, International Advances in Economic Research, 4, s. 243–252.pl_PL
dc.referencesDomański Cz., Michałkiewicz Z. (1974), Rozkład dochodów gospodarstw domowych emerytów, Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ, nr 10.pl_PL
dc.referencesEdgeworth F. Y. (1898), On the Representation of Statistics by Mathematical Formulae, Journal of the Royal Statistical Society, 1, s. 670–700.pl_PL
dc.referencesFattorini L., Lemmi A. (1979), Least Squares of the Lorenz Curve and the Gini Index from Grouped Data, [w:] Research on Economic Inequality, 6, Jai Press, Greenwich, s. 202–223.pl_PL
dc.referencesFei J., Ranis G., Kuo S. (1979), Growth and the Family Distribution of Income by Factor Components, Quarterly Journal of Economics, 92, s. 17–53.pl_PL
dc.referencesFisk P. R. (1961), The Graduation of Income Distributions, Econometrica, 29, s. 171–185.pl_PL
dc.referencesFisz M. (1967), Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFriedman M. (1953), Choice, Chance and the Personal Distribution of Income, Journal of Public Economy, 61, s. 277–290.pl_PL
dc.referencesFurrer R., Naveau P. (2007), Probability Weighted Moments Properties for Small Samples, Statistics & Probability Letters, 77 (2), s. 190–195.pl_PL
dc.referencesGarvey G. (1952), Inequality of Income, Causes and Measurement, Studies in Income and Wealth, vol. 15, National Bureau of Economic Research, New York.pl_PL
dc.referencesGeorge F., Ramachandran K. M. (2011), Estimation of Parameters of Johnson’s System of Distributions, Journal of Modern Applied Statistical Methods, 10 (2), s. 494–504.pl_PL
dc.referencesGibrat R. (1931), Les inequalities economiques, Sirely, Paris.pl_PL
dc.referencesGini C. (1909), II Diverso Accresimento delle Classi Sociali e Concentrazione della Ricchezza, Giornalle degli Economisti, seria II, 37.pl_PL
dc.referencesGini C. (1911), Considerazioni sulle probabilità a posteriori e applicazioni al rapporto dei sessi nelle nascite umane, Studi Economico-Giuridici della Università di Cagliari, Anno III, s. 133–171.pl_PL
dc.referencesGini C. (1912), Variabilità e Mutabilità, Studi Economico-Giuridici Anno III(2), Facolta digiurisprudenza della Regia Universita di Cagliari, Cuppini, Bologna.pl_PL
dc.referencesGilchrist W. G. (2000), Statistical Modelling with Quantile Functions, Chapman & Hall/CRT, Boca Raton.pl_PL
dc.referencesHart P. E. (1975), Moment Distributions in Economic: an Exposition, Journal of The Royal Statistical Society, Seria A, 138 (3), s. 423–434.pl_PL
dc.referencesHayek F. (1981), Recht Gesetzgeburg und Freiheit, Verlag Moderne Industrie, Monachium.pl_PL
dc.referencesJędrzejczak A. (1990), Uwagi o zastosowaniu rozkładu Daguma do badania rozkładów płac, Wiadomości Statystyczne, 7, s. 23–25.pl_PL
dc.referencesJędrzejczak A. (1993), Application of the Dagum Distribution in the Analysis of Income Distribution in Poland, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 131, s. 103–111.pl_PL
dc.referencesJędrzejczak A. (2006). The Characteristic of Theoretical Income Distributions and their Application to the Analysis of Wage Distributions in Poland by Regions, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 196, s. 183–198.pl_PL
dc.referencesJędrzejczak A. (2011), Metody analizy rozkładów dochodów i ich koncentracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJędrzejczak A. (2015), Regional Income Inequalities in Poland and Italy, Comparative Economic Research, 18 (4), s. 27–45.pl_PL
dc.referencesJędrzejczak A., Pekasiewicz D. (2018), Differentiation of Income Distribution of Farmers’ Households in the Polish Macro-regions, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3 (356), s. 150–167.pl_PL
dc.referencesJędrzejczak A., Pekasiewicz D., Zieliński W. (2018), Comparison of Parameter Estimators for the Dagum of Distribution, The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings, s. 180–189.pl_PL
dc.referencesJohnson N. L., Kotz S., Balakrishnan N. (1994), Continuous Univariate Distributions, Wiley, New York.pl_PL
dc.referencesKalecki M. (1945), On the Gibrat distribution, Econometrica, 13, s. 161–170.pl_PL
dc.referencesKleiber C. (1996), Dagum vs. Singh-Maddala Income Distributions, Economics Letter, 53, s. 265–268.pl_PL
dc.referencesKleiber C., Kotz S. (2003), Statistical Size Distributions in Economics and Actuarial Sciences, Wiley, Hoboken.pl_PL
dc.referencesKloek T., van Dijk H. K. (1977), Further Results on Efficient Estimation of Income Distribution Parameters, Economie Appliquee, 30 (3), s. 439–459.pl_PL
dc.referencesKordos J. (1968), Metody matematyczne badania i analizy rozkładu dochodów ludności, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKordos J. (1973), Metody analizy i prognozowania rozkładów płac i dochodów ludności, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKordos J., Stroińska B. (1971), Statystyczne metody analizy rozkładu płac i dochodów ludności, Prace Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 62, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKot S. M. (1995), A Probabilistic Model of Size Distribution of Income with Covariates, Przegląd Statystyczny, 42 (2), s. 155–180.pl_PL
dc.referencesKumor P., Sztaudynger J. J. (2007), Optymalne zróżnicowanie płac w Polsce – analiza ekonometryczna, Ekonomista, 1, s. 45–58.pl_PL
dc.referencesLahcene B. (2013), On Pearson Families of Distributions and its Applications, African Journal of Mathematics and Computer Science Research, 6 (5), s. 108–117.pl_PL
dc.referencesLange O. (1967), Wstęp do ekonometrii, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLorenz M. O. (1905), Methods of Measuring the Concentration of Wealth, Publications of the ASA, 70 (9), s. 209–219.pl_PL
dc.referencesLydall H. F. (1968), The Structure of Earnings, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesMacaulay F. R. (1922), The Personal Distribution of Income in the United States, [w:] W. C. Mitchell, Income in the United States: Its Amount and Distribution 1909–1919, Harcourt, Brace and Co., New York.pl_PL
dc.referencesMandelbrot B. (1963), New Methods in Statistical Economics, Journal of Political Economy, 5, s. 79–106.pl_PL
dc.referencesMarch L. (1898), Quelques Exemples de Distribution des Salaires, Journal de la Societe Statistique de Paris, s. 193–206.pl_PL
dc.referencesMc Donald J. B. (1984), Some Generalized Functions for the Distributions of Income, Econometrica, 52, s. 647–663.pl_PL
dc.referencesMetcalf E. (1969), The Size Distribution of Personal Income during the Business Cycle, American Economic Review, 57, s. 657–669.pl_PL
dc.referencesOstasiewicz K. (2013), Adekwatność wybranych rozkładów teoretycznych dochodów w zależności od metody estymacji, Przegląd Statystyczny, 60 (4), s. 499–521.pl_PL
dc.referencesPareto V. (1895), La legge della domanda, Giornale Degli Economisti, 10, s. 59–68.pl_PL
dc.referencesPareto V. (1897), Cours d’économie politique, Rouge, Lausanne.pl_PL
dc.referencesPawłowski Z. (1960), Badania elastyczności popytu a rozkład dochodów, Przegląd Statystyczny, 7 (4), s. 445–465.pl_PL
dc.referencesPearson K. (1895), Contributions to the Mathematical Theory of Evolutions II: Skew-variation in Homogeneous Material, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 186, s. 343–414.pl_PL
dc.referencesPearson K. (1948), Karl Pearson’s Early Statistical Papers, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesPekasiewicz D. (2012), Zastosowanie metod symulacyjnych do badania własności estymatorów otrzymanych metodą kwantyli, [w:] Z. E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce, s. 236–244.pl_PL
dc.referencesPekasiewicz D. (2015), Statystyki pozycyjne w procedurach estymacji i ich zastosowania w badaniach społeczno-ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesPekasiewicz D., Jędrzejczak A. (2017), Application of the Measures Based on Quantiles to the Analysis of Income Inequality and Poverty in Poland by Socio-economic Group, International Conference „Mathematical Methods in Economic”, Conference Proceeding, s. 532–537.pl_PL
dc.referencesPiketty T. (2014), Capital in the Twenty-First Century, Harvard University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesPiltz F. (1929), Dochody mieszkańców Warszawy, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPigou A. C. (1920), The Economics of Welfare, Macmillan, London.pl_PL
dc.referencesPolisicchio M. (2008), The Continuous Random Variable with Uniform Point Inequality Measure I(p), Statistica & Applicazioni, VI (2), s. 137–151.pl_PL
dc.referencesRasool M. T., Arshad M., Ahmad M. I. (2002), Estimation of Generalized Logistic Distribution by Probability Weight Moments, Pakistan Journal of Applied Sciences, 2 (4), s. 485–487.pl_PL
dc.referencesRoy L. K. (1971), An Extension of the Pearson System of Frequency Curves, Trabajos de estadistica y de investigacion operativa, 22 (1–2), s. 113–123.pl_PL
dc.referencesRutherford R. (1955), Income Distributions: A. A. New Model, Econometrica, 3, s. 277–294.pl_PL
dc.referencesSalamaga M. (2016a), Modelowanie rozkładów dochodów kobiet i mężczyzn w województwie małopolskim, Wiadomości Statystyczne, 8, s. 32–44.pl_PL
dc.referencesSalamaga M. (2016b), Badanie wpływu metody estymacji teoretycznych modeli rozkładu dochodów na jakość aproksymacji rozkładu dochodów mieszkańców Krakowa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 3 (951), s. 63–79.pl_PL
dc.referencesSalem A., Mount T. D. (1974), A Convenient Descriptive Model of Income Distribution of Gamma Density, Econometrica, 42, s. 1115–1127.pl_PL
dc.referencesSen A. (1973), On Economic Inequality, Oxford, Clarendon Press.pl_PL
dc.referencesSen A. (1976), Poverty: on Ordinal Approach to Measurement, Econometrica, 44, s. 219–231.pl_PL
dc.referencesShakil M., Golam Kibria B. M., Singh J. N. (2016), Review on Generalized Pearson System of Probability Distributions, Journal of Mathematical Sciences & Mathematics Education, 11 (2), s. 13–33.pl_PL
dc.referencesSingh S., Maddala G. (1976), A Function for Size Distribution of Income, Econometrica, 44, s. 963–970.pl_PL
dc.referencesSteyn H. S. (1966), On the Departure from the Logarithmic Normal Distribution of Income, South African Journal of Economics, 34 (3), s. 225–232.pl_PL
dc.referencesStacy E. W. (1962), A Generalization of the Gamma Distribution, The Annals of Mathematical. Statistics, 33, s. 1187–1192.pl_PL
dc.referencesStoppa G. (1990), A New Model for Income Size Distribution, [w:] C. Dagum, M. Zenga (eds.), Income and Wealth Distribution, Inequality and Poverty, Springer-Verlag, Berlin, s. 33–41.pl_PL
dc.referencesSwain J., Venkatraman S., Wilson J. (1988), Least Squares Estimation of Distribution Function in Johnson’s Translation System, Journal of Statistical Computation and Simulation, 29, s. 271–297.pl_PL
dc.referencesTadikamalla P. R. (1980), A Look at the Burr and Related Distributions, International Statistical Review, 48, s. 337–344.pl_PL
dc.referencesTaussig F. W. (1915), Principles of Economies, The Macmillan Company, New York.pl_PL
dc.referencesTinbergen J. (1956), On the Theory of Income Distribution, Weltwirtschaftliches Archiv, 77, s. 155–175.pl_PL
dc.referencesTinbergen J. (1972), Impact of Education on Income Distribution, Review of Income and Wealth, 18, s. 255–265.pl_PL
dc.referencesTheil H. (1967), Economics and Information Theory, North-Holland, Publishing Company, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesThurow L. C. (1970), Analyzing the American Income Distribution, American Economic Review, 60, s. 261–269.pl_PL
dc.referencesWąsik B. (1967), Dwu- i trójparametrowy rozkład logarytmiczno-normalny jako aproksymacja rozkładu zarobków pracowników gospodarki uspołecznionej 1955–1965, Przegląd Statystyczny, 14 (4), s. 409–424.pl_PL
dc.referencesWeibull W. (1951), A Statistical Distribution Function of Wide Applicability, Journal of Applied Mechanics, 16, s. 293–297.pl_PL
dc.referencesWiśniewski J. (1934), Rozkład dochodów według wysokości, Instytut Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWywiał J. (2004), Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.pl_PL
dc.referencesWyżnikiewicz B. (1987), Zmiany strukturalne w gospodarce. Prawidłowości i ograniczenia, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesVielrose E. (1960), Rozkład dochodów według wielkości, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze, Warszawa.pl_PL
dc.referencesVinci F. (1921), Nuovoi contribute allo studio della distribuzione dei redditi, Giornale degli Economicti ed Rivista di Statistica, 61, s. 365–369.pl_PL
dc.referencesZenga M. (1990), Concentration Curves and Concentration Indices Derived from Them, [w:] C. Dagum, M. Zenga (eds.), Income and Wealth Distribution, Inequality and Poverty, Springer-Verlag, Berlin, s. 94–110.pl_PL
dc.referencesZenga M. (2007), Inequality Curve and Inequality Index Based on the Ratios between Lower and Upper Arithmetic Means, Statistica & Applicazioni, V (1), s. 3–27.pl_PL
dc.referencesZenga M. M. (2010), Mixture of Polisicchio’s Truncated Pareto Distributions with Beta Weights, Statistica & Applicazioni, VIII (1), s. 3–25.pl_PL
dc.referencesZenga M. M., Pasquazzi L., Zenga Ma. (2010a), First Applications of a New Three Parameter Distribution for Non-Negative Variables, Dip. to Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali – Università degli Studi di Milano Bicocca, Rapporto di Ricerca, N. 188.pl_PL
dc.referencesZenga M. M., Pasquazzi L., Polisicchio M., Zenga Ma. (2010b), More on M. M. Zenga’s New Three-Parameter Distribution for Non-Negative Variables, Statistica & Applicazioni, IX (1), s. 5–33.pl_PL
dc.referencesZenga M. M., Porro F., Arcagni A. (2010c), Method of moments for Zenga’s distribution, Dip. to Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali – Università degli Studi di Milano Bicocca, Rapporto di Ricerca, N. 193.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-899-6


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe