Show simple item record

dc.contributor.authorTracz-Tryniecki, Marek
dc.date.accessioned2023-10-24T12:42:02Z
dc.date.available2023-10-24T12:42:02Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationTracz-Tryniecki M., Republika versus monarchia. Myśl polityczna i prawna Andrzeja Maksymiliana Fredry, WUŁ, Łódź 2019, https://doi.org/10.18778/8142-350-2pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-350-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/48158
dc.description.abstractPierwsza w literaturze przedmiotu monografia przedstawiająca całościowo myśl polityczno-prawną jednego z najbardziej znaczących pisarzy politycznych siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej. Praca analizuje podstawowe kategorie myśli Andrzeja Maksymiliana Fredry przez pryzmat ustrojowej i doktrynalnej konfrontacji republiki z monarchią, ukazując również przełożenie tego konfliktu na gospodarkę, kwestie militarne i postulaty sprawnego działania. Autor w szerokim zakresie wykorzystał pisma Fredry, przedstawiając oryginalne ujęcie tematu.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectFredro Andrzej Maksymilianpl_PL
dc.subjectdoktryna polityczno-prawnapl_PL
dc.subjectpaństwopl_PL
dc.subjectnaródpl_PL
dc.subjectwładzapl_PL
dc.subjectwolnośćpl_PL
dc.titleRepublika versus monarchia. Myśl polityczna i prawna Andrzeja Maksymiliana Fredrypl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number334pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Doktryn Polityczno-Prawnychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-351-9
dc.referencesCopia Listu Andrzeia Maximiliana Fredra, Kasztellana lwowskiego, Do Krola Iego Mći Iana Kazimierza z Kormanic de Data 1. Iulij. Anno Domini 1665, [w:] Zwierzyniec, s. 198–201.pl_PL
dc.referencesCopia Listu Do Iego Mci N.N. przy Dworze Krola Iego Mci będącego z Przemysla 11. Octobris. A.D. 1667., [w:] Zwierzyniec, s. 209–222 [Copia listu do n.n. z 11.10.1667].pl_PL
dc.referencesDiscurs do uwazenia Podany Anno Domini 1667, iż tylko po śmierci Krola ma bydz obierany Regnaturus, y insze potrzebne Materyje z tej okazyey przytoczone, [w:] Zwierzyniec, s. 226–234 [Discurs do uwazenia].pl_PL
dc.referencesDyskurs o mianowaniu na królestwo Polskie za Żywota Króla J. Mci. Jana Kazimierza IV, [w:] Pisma polityczne z czasów panowania Jana Kazimierza Wazy 1648–1668. Publikacje – eksorbitancje – projekty – memoriały, t. I, oprac. S. Ochmann-Staniszewska, Wrocław 1989, s. 249–255 [Dyskurs o mianowaniu].pl_PL
dc.referencesDzieje narodu polskiego pod Henrykiem Walezyuszem, królem polskim a potém francuzkim, tłum. W. Syrokomla, Petersburg–Mohylew 1855.pl_PL
dc.referencesDziękowanie za Conferowanie Marszałkowstwa poselskiego, y Zaczynanie Seymu, [w:] Zwierzyniec, s. 150–152.pl_PL
dc.referencesEpistola ad Amicum, Zamość 1669.pl_PL
dc.referencesGestorum Populi Poloni sub Henrico Valesio, Polonorum postea vero Galliae Rege / Dzieje Narodu Polskiego za czasów Henryka Walezego, Króla Polaków, potem zaś Francji, tłum. J. Macjon, wstęp i przyp. M. Tracz-Tryniecki, Warszawa 2018 [Gestorum].pl_PL
dc.referencesInformacyja nauki, póki się kommutacyja nie zacznie, [w:] Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI–XVII w.), red. D. Żołądź-Strzelczyk i M. Kowalczyk, Wrocław 2017, s. 381–382.pl_PL
dc.referencesInformatio circa stylum, [w:] Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI– XVII w.), red. D. Żołądź-Strzelczyk i M. Kowalczyk, Wrocław 2017, s. 383–385.pl_PL
dc.referencesKrotko zebrane zdanie. O złączeniu Rzeki Piny, z Rzeką Muchawcem, y o wygodzie nowego spławu na tych Rzekach, do teyże materyi Woienney służące, w którym się pokazuie, iak wiele wygody Rzeczypospolita pod wojenne czasy z złączenia pomienionych Rzek mieć może, tak w dodawaniu Fortecom, iako y Obozom Armaty Ammunicyi, y Prowiantu, [w:] Potrzebne Consideratie, s. 107–117 [KZZ].pl_PL
dc.referencesList A.M. Fredro do Marszałka wielkiego Koronnego z 10.04.1670, [w:] BK 00370: Materiały historyczne do czasów panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego z 1670. Akta za panowania króla Michała 1670, k. 24 [34].pl_PL
dc.referencesList albo Respons do I.M.P. Kasztellana Sendomierskiego z Kormanic Die 15 Februarij Anno Dni. 1669, [w:] Zwierzyniec, s. 222–225.pl_PL
dc.referencesList do Jego Mości Księdza Arcybiskupa Lwowskiego z Komarnic Die 6. Ianuar: A.D. 1668, [w:] Potrzebne Consideratie, s. 59–64 [LAL].pl_PL
dc.referencesList dopodufałego Przyiaciela. Dedataz Kormanic, Die 15. Augusti. A.D. 1667, [w:] Zwierzyniec, s. 201–208 [List do podufałego przyjaciela].pl_PL
dc.referencesList do podufałego przyjaciela, [w:] Pisma polityczne z czasów panowania Jana Kazimierza Wazy 1648–1668. Publicystyka – eksorbitancje – projekty – memoriały, t. III, oprac. S. Ochmann-Staniszewska, Wrocław 1991, s. 236–241.pl_PL
dc.referencesMilitarium, seu Axiomatum belli ad harmoniam togae accommodatorum libri duo. Accessere minutiora quaedam, ejusdem Authoris scripta / Kwestia wojskowa, czyli o prawidłach wojny i pokoju dwie księgi. Wraz z pewnymi pomniejszymi pismami tegoż autora, tłum. J. Chmielewska, B. Bednarek, wstęp i przyp. M. Tracz-Tryniecki, Warszawa 2015 [Militarium].pl_PL
dc.referencesMilitarium, seu Axiomatum belli ad harmoniam togae accommodatorum cum XXXII figuris aenaeis et explicatione omnium terminorum architecturae militaris, genuinis polonis vocibus redditorum. Liber secundus, Lipsiae 1757 [Militarium 2].pl_PL
dc.referencesMonita politico moralia / Przestrogi polityczno obyczajowe oraz Icon ingeniorum / Wizerunek umysłów i charakterów, tłum. J. I. Jankowski, E. J. Głębicka, oprac. E. J. Głębicka, E. Lasocińska, Warszawa 1999 [Monita].pl_PL
dc.referencesMonita politico moralia et Icon ingeniorum, Dantisci 1664.pl_PL
dc.referencesNowe Uważenia Porządku Woiennego. Względem Artykułów dawnych Woyskowych Seymem niekiedy Roku Pańskiego MDCIX zatwierdzonych, [w:] Zwierzyniec, s. 234– 293 [Nowe Uważenia].pl_PL
dc.referencesO porządku wojennym i o pospolitem ruszeniu małem, wyd. K. J. Turowski, Sanok 1856.pl_PL
dc.referencesO wojnie morskiej w ogólności, tłum. Z. Rynduch, [w:] O zwyczaju morskiej bitwy, red. J. Z. Lichański, Gdańsk 1983.pl_PL
dc.referencesOdpowiedź Posłom Kozakow Zaporozkich. Imieniem Poselskiey Izby, [w:] Zwierzyniec, s. 176–177.pl_PL
dc.referencesOdpowiedź Posłom Woyska Koronnego Rzeczypospolitey, Imieniem Poselskiey Izby, [w:] Zwierzyniec, s. 172–177.pl_PL
dc.referencesOdpowiedź Posłom Woyska Litewskiego, Imieniem Poselskiey Izby, [w:] Zwierzyniec, s. 177–178.pl_PL
dc.referencesOjcowskie synom przestrogi, [w:] Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI–XVII w.), red. D. Żołądź-Strzelczyk i M. Kowalczyk, Wrocław 2017, s. 386–395 [OSP].pl_PL
dc.referencesOznaymienie Marszałka Poselskiego obranego, y Condolentia Imieniem Poselskiey Izby do Panow Senatorow, na Seymie Convocationis Die 16. Iulii. A.D. 1648, [w:] Zwierzyniec, s. 147–150.pl_PL
dc.referencesPeregrynacja dwuletnia każdemu Polakowi potrzebna, [w:] Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI–XVII w.), red. D. Żołądź-Strzelczyk i M. Kowalczyk, Wrocław 2017, s. 425–430 [Peregrynacja dwuletnia].pl_PL
dc.referencesPotrzebne Consideratie około Porządku Woiennego, y Pospolitego Ruszenia. Przez Franciszka Glinkę z Rafałów do Druku Podane. A teraz z Przydatkiem Sporządzenia Oeconomiey Woienney & Sposobu, iakoby Woyska Rzeczypospolitey mogły być w dobrym porządku zatrzymane, Powtornie przedrukowane, Słuck 1675 [Potrzebne Consideratie].pl_PL
dc.referencesPotrzebne konsyderacye około porządku woiennego i pospolitego ruszenia, Warszawa 1789.pl_PL
dc.referencesPrzestroga Rzeczypospolitey, [w:] Potrzebne Consideratie, s. 103–106.pl_PL
dc.referencesPrzestrogi polityczno-obyczajowe, oraz dokład o różności rozumów, z łacińskiego na polski ięzyk przetłumaczone przez X. Jana Ignacego Jankowskiego, Wilno 1781.pl_PL
dc.referencesPrzysłowia Mow Potocznych Albo Przestrogi Obyczaiowe, Radne, Woienne, Na fawor Polskiego ięzyka. Ku Głębokiey uwadze Czytelnika poważnego Na widok podane. Z ostatnią przy Nowych przestrogach Poprawą, Kraków 1664 [PMP].pl_PL
dc.referencesPrzysłowia mow potocznych albo przestrogi obyczajowe, radne, wojenne, wyd. F. Bohomolec, Warszawa 1769.pl_PL
dc.referencesPrzysłowia Mow Potocznych. Albo Przestrogi. Obyczaiowe, Radne, Woienne, Na fawor Polskiego Ięzyka. Ku Głębokiey uwadze Czytelnika Powaznego. Na widok podane. Z Poprawą przy Nowych Przestrogach, Kraków 1660 [PMP z 1660 r.]pl_PL
dc.referencesPrzysłowia mów potocznych, wybrał i oprac. L. Kukulski, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesPowtorne Przysłowia. Albo dokład Przestróg dawniejszych w pierwszym Druku wydanych, [w:] Zwierzyniec, s. 1–40 (osobna paginacja) [PPD].pl_PL
dc.referencesPułku pieszego albo regimentu zatrzymanie i porządek, [w:] J. Wimmer, Trzy projekty Andrzeja Maksymiliana Fredry w sprawach wojskowych, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1972, t. XVIII, cz. 2, s. 268–279 [Pułku pieszego].pl_PL
dc.referencesPytanie albo ratiocinatio ze strony tureckiej wojny i nowych z Portą Ottomańską traktatów, [w:] J. Wimmer, Trzy projekty Andrzeja Maksymiliana Fredry w sprawach wojskowych, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1972, t. XVIII, cz. 2, s. 260– 268 [Pytanie albo ratiocinatio].pl_PL
dc.referencesRodzic synowi Jerzemu Bogusławowi Fredro, który zamierza udać się po naukę do Akademii Krakowskiej, zaleca metodę oraz regułę, któremi ma się kierować podczas dwuletnich studiów, tłum. A. Strzelecka, [w:] Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI–XVII w.), red. D. Żołądź-Strzelczyk i M. Kowalczyk, Wrocław 2017, s. 371–380 [Rodzic synowi].pl_PL
dc.referencesScriptorum Seu Togae et Belli Notationum Fragmenta. Accesserunt Peristromata Regum Symbolis expressa/Fragmenty pism, czyli uwagi o wojnie i pokoju. Zawierają dodatkowo Emblematy Królów w Rycinach, Symbolicznie Odtworzone, tłum. J. Chmielewska, B. Bednarek, wstęp i przyp. M. Tracz-Tryniecki, Warszawa 2014 [Scriptorum].pl_PL
dc.referencesScriptorum seu Togae et belli notationum selecta. Accesserunt Peristromata regum symbolis Expressa, Francofurti ad Moenum 1685.pl_PL
dc.referencesSporządzenie oekonomiey woienney, [w:] Potrzebne Consideratie, s. 65–82.pl_PL
dc.referencesSposob wyprawy woienney. Pod tytułem Pospolitego Ruszenia Małego, [w:] Zwierzyniec, s. 294–320.pl_PL
dc.referencesSposób przywrócenia dobrej monety. Racyje według pospolitego mniemania, [w:] K. Przyboś, Projekt reformy pieniądza Andrzeja M. Fredry, „Przemyskie Zapiski Historyczne” 1989/1990, nr 6–7, s. 230–235 [Sposób przywrócenia dobrej monety].pl_PL
dc.referencesUpomnienie się Vacantyu u Krola Iego Mći. Na tymże Seymie, [w:] Zwierzyniec, s. 166– 171 [Upomnienie się].pl_PL
dc.referencesVir Consilii Monitis Ethicorum nec non Prudentiae civilis. Praeludente apparatus Oratorii Copia ad Civiliter dicendum instructus, Leopoli 1730 [Vir Consilii].pl_PL
dc.referencesVotum Seymowe, A.D. 1666. Post bellum Civile, [w:] Zwierzyniec, s. 182–197 [Votum z 1666 r.].pl_PL
dc.referencesVotum z 28.02.1676 r., [w:] Ossolineum 1623/II: Diariusz seymu coronationis, w Krakowie agitowanego die 29 Januarii Anno 1676 [Votum z 28.02.1676 r.].pl_PL
dc.referencesWitanie Króla I. Mći Jana Kazimierza imieniem Koła Poselskiego po ekspedycyjcey i zwycięstwie beresteckim, oprac. J. Starnawski i R. Zawadzki, „Rocznik Przemyski” 2005, t. 41, z. 3, s. 37–46.pl_PL
dc.referencesWitanie Króla I. Mći Jana Kazimierza Imieniem Koła Poselskiego. Po Expedytycey y Zwycięstwie Beresteckim, [w:] Zwierzyniec, s. 152–166 [Witanie Króla].pl_PL
dc.referencesWojsku Rzeczypospolitej czyli po powiatach, czyli z pospolitego skarbu pożyteczniejsza jest płaca, [w:] J. Wimmer, Trzy projekty Andrzeja Maksymiliana Fredry w sprawach wojskowych, Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1972, t. XVIII, cz. 2, s. 254–260 [Wojsku Rzeczypospolitej].pl_PL
dc.referencesContraventio legibus quibus armatur et utuntur Poloni w izbie poselskiej na ścianie przylepione i znalezione, [w:] Pisma polityczne z czasów panowania Jana Kazimierza Wazy 1648–1668. Publicystyka – eksorbitancje – projekty – memoriały, t. I, oprac. S. Ochmann-Staniszewska, Wrocław 1989, s. 97–98.pl_PL
dc.referencesPiechotne ćwiczenia, albo wojenność piesza, ktorą Laćinnicy Pedestrem Militiam nażywaią. Wodzom, Pułkownikom, wszlkiey Woienney Starszynie. Lubo ktoszkolwiek jest Woienney sprawy Miłośnikiem. Do wiadomośći podana. Przez Blazeia Lipowskiego, Kraków 1660 [Piechotne ćwiczenia].pl_PL
dc.referencesUważenie potrzebne do prędkiego zawierania sejmów, „Przegląd Polski” 1873, R. VII, z. XIII [ręcznie poprawione na R. VIII, z. I], lipiec, s. 119–125.pl_PL
dc.referencesUważenie potrzebne do prędkiego Zawierania Seymów, [w:] rkps. B. Oss. 305/II Miscellanea z lat 1629–1736, k. 893–896.pl_PL
dc.referencesFilozofia i myśl społeczna XVII wieku, cz. 1, red. Z. Ogonowski, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesMerkantylistyczna myśl ekonomiczna w Polsce XVI i XVII wieku. Wybór pism, red. J. Górski i E. Lipiński, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesO zwyczaju morskiej bitwy, red. J. Z. Lichański, Gdańsk 1983.pl_PL
dc.referencesOjcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI–XVII w.), red. D. Żołądź-Strzelczyk i M. Kowalczyk, Wrocław 2017.pl_PL
dc.referencesPisma polityczne z czasów panowania Jana Kazimierza Wazy 1648–1668. Publicystyka – eksorbitancje – projekty – memoriały, t. I–III, oprac. S. Ochmann-Staniszewska, Wrocław 1989–1991.pl_PL
dc.referencesScriptores rerum Polonicarum: ex recentioribus praecipui quotquot extant Latini, t. 3, oprac. G. van Valk, Amstelodami 1698.pl_PL
dc.referencesSwada polska y łacińska albo Miscellanea Oratorskie [...], t. 1, oprac. J. Daneykowicz Ostrowski, Lublin 1745.pl_PL
dc.referencesTeksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej. Zeszyt 39, oprac. W. Konopczyński, Kraków 1923.pl_PL
dc.referencesWybrane teksty z historii myśli społecznej. Część III: Polska myśl społeczna XV–XVII w., Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesAkta Grodzkie i Ziemskie, t. XX–XXI, oprac. A. Prochaska, Lwów 1909–1911 [AGZ]. Arystoteles, Polityka, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 6, tłum. L. Piotrowicz, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesAugustyn św., Państwo Boże, tłum. W. Kubicki, Kęty 2002. Bacon F., Eseje, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesBodin J., De Republica libri sex, Parisiis 1586.pl_PL
dc.referencesCyceron, O państwie, [w:] Cyceron, O państwie, O prawach, tłum. I. Żółtowska, Kęty 1999.pl_PL
dc.referencesDiariusz kołowania i konfederacji pod Gołębiem i Lublinem w 1672 r. wraz z aktem konfederacji, oprac. A. Przyboś i K. Przyboś, Wrocław 1972.pl_PL
dc.referencesDiariusz sejmu elekcyjnego 1648 roku, oprac. J. S. Dąbrowski, Kraków 2013 [DSE48].pl_PL
dc.referencesDiariusz sejmu konwokacyjnego 1668 roku, oprac. K. Przyboś, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesDiariusz sejmu zwyczajnego 1670 roku, oprac. K. Przyboś, M. Ferenc, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesDiariusz seymu coronationis, w Krakowie agitowanego die 29 Januarii Anno 1676. Rkps. Ossolineum 1623/II.pl_PL
dc.referencesGlinka F., Zwierzyniec Iednorozcow. Z Przydatkiem Rożnych Mow, Seymowych, Listow, Pism y Dyskusow, tak Polskich, iako y Łacińskich, Lwów 1670 [Zwierzyniec].pl_PL
dc.referencesGockeli E., De Europaeis regibus eorumque praecipuis maiestaticis iuribus ad novissimos mores nostros conformis tractatio methodica, b.m. 1667.pl_PL
dc.referencesGorecki L., Descriptio belli Ivoniae, Voivodae Valachiae, quod anno M D LXXIIII, cum Selymo II, Turcarum imperatore, gessit, Francofurti ad Moenum 1578.pl_PL
dc.referencesGuevara A. de, Epistolae: in quibus aliquam multa S. Scripturae loca explicantur [....], Coloniae 1614.pl_PL
dc.referencesGuevara A. de, Horologium principum, sive De vita M. Aurelii imp. libri III., Lipsiae 1624.pl_PL
dc.referencesIdea Apocaliptica seu Apocalipsis Stanislai Orechovii, in qua facies perturbatae et afflictae Reupublicae eiusque restaurandae ratio repraesentatur ex recognitione Blasii Lipowskii. Kraków 1660 (praca Jana Solikowskiego przypisywana Stanisławowi Orzechowskiemu).pl_PL
dc.referencesJednorożec zacny y starodawny, Zacnego y Starodawnego w Polscze Domu Ich Mościów PP. Fredrow z Pleszewic, oprac. A. Podolski, Kraków 1652.pl_PL
dc.referencesJemiołowski M., Pamiętnik dzieje Polski zawierający (1648–1679), Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesKnichen R. G., Opus politicum, Francofurti ad Moenum 1682.pl_PL
dc.referencesKochowski W., Historya panowania Jana Kazimierza z Klimakterów Wepazyana Kochowskiego, t. 2, Poznań 1840.pl_PL
dc.referencesKromer M., Polska czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego księgi dwie, Olsztyn 1977.pl_PL
dc.referencesLeibniz G. W., Wzorzec dowodów politycznych, tłum. T. Bieńkowski, posłowie W. Voisé, Wrocław 1969.pl_PL
dc.referencesLipsjusz I., Politica panskie. To jest nauka, iako pan y kazdy przełożony rządnie żyć y sprawować się ma, tłum. P. Szczerbic, Kraków 1595.pl_PL
dc.referencesŁoś J., Pamiętnik Łosia towarzysza chorągwi pancernej Władysława margrabi Myszkowskiego wojewody krakowskiego, obejmując wydarzenia od r. 1646 do 1667, Kraków 1858.pl_PL
dc.referencesMichałowski J., Księga pamiętnicza, tłum. L. Morsztyn, Kraków 1864 [Michałowski].pl_PL
dc.referencesOlszowski A., Censura candidatorum sceptri Polonici / Ocena kandydatów do tronu polskiego, oprac. K. Przyboś, A. Perłakowski, Kraków 2014.pl_PL
dc.referencesOpaliński Ł., O powstaniu społeczności ludzkich, [w:] Filozofia i myśl społeczna XVII wieku, cz. 1, red. Z. Ogonowski, Warszawa 1979, s. 209–226.pl_PL
dc.referencesOpaliński Ł., Pauli Naeoceli de Officiis libri tres. In quibus Sapientiae Christianae, id est, Moralis Philosophiae, Jurisprudentiae, immo & Theologiae pleraque & praecipua, nova hactenus ratione, atque Methodo accurate explicantur, Amstelodami 1668.pl_PL
dc.referencesOrzechowski S., Fidelis subditus albo o stanie Królewskim, [w:] Sześć broszur politycznych z XVI i początku XVII stulecia, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1921, s. 1–38.pl_PL
dc.referencesPIAST, k. 319–328, Prognostyk o Piaście, k. 323–325, AGAD, 420, 199. Platon, Prawa, [w:] Platon, Państwo, Prawa, tłum. W. Witwicki, Kęty 1999.pl_PL
dc.referencesPolibiusz, Dzieje, tłum. S. Hammer, Wrocław 2005.pl_PL
dc.referencesPutean E., Civilis doctrinae lineae, quibus Aristotelis Politicorum libri tres primi, ad perpetuos reducti Aphorismos, Latinè, breviter, ac dilucidè repraesentantur, Dantisci 1646.pl_PL
dc.referencesRadziwiłł A. S., Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 3: 1647–1656, tłum. z łac. A. Przyboś i R. Żelewski, Warszawa 1980 [Radziwiłł].pl_PL
dc.referencesSaavedra D. de, Idea principis christiano-politici symbolis 101 expressa, Amstelodami 1651.pl_PL
dc.referencesSaavedra D. de, The Royal Politician represented in One Hundred Emblems, vol. 1–2, London 1700.pl_PL
dc.referencesSalustiusz, Sprzysiężenie Katyliny, [w:] Sprzysiężenie Katyliny i Wojna z Jugurtą, tłum. K. Kumaniecki, Wrocław 2006, s. 1–61.pl_PL
dc.referencesSeneka, Myśli, tłum. i oprac. S. Stabryła, Kraków 1987. Tacyt, Dzieła, tłum. S. Hammer, t. I–II, Warszawa 1957.pl_PL
dc.referencesTomasz z Akwinu św., O królowaniu – królowi Cypru, tłum. M. Matyszkowicz, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesTomasz z Akwinu św., Prawo. Suma teologiczna, t. 13, tłum. P. Bełch, Londyn 1986.pl_PL
dc.referencesVolumina Legum, wyd. J. Ohryzka, t. IV, Petersburg 1859–1860 [VL].pl_PL
dc.referencesŹródła do dziejów Warszawy. Rejestry podatkowe i taryfy nieruchomości 1510–1770, wyd. A. Berdecka, J. Rutkowska, A. Sucheni-Grabowska, H. Szwankowska, Warszawa 1963.pl_PL
dc.referencesAugustyniak U., Polska i łacińska terminologia ustrojowa w publicystyce politycznej epoki Wazów, [w:] Łacina jako język elit, red. J. Axer, Warszawa 2004, s. 33–71.pl_PL
dc.referencesAugustyniak U., Wazowie i „królowie rodacy”. Studium władzy królewskiej w Rzeczypospolitej XVII wieku, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesBackvis C., Renesans i barok w Polsce. Studia o kulturze, wybór i oprac. H. Dziechcińska, E. J. Głębicka, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesBakos A. E., Images of Kingship in Early Modern France: Louis XI in Political Thought, 1560–1789, London–New York 1997.pl_PL
dc.referencesBarłowska M., Mowa Jerzego Ossolińskiego do Urbana VIII jako sarmackie credo, [w:] Od baroku ku pozytywizmowi, red. R. Ocieczek, Katowice 1995, s. 21–35.pl_PL
dc.referencesBarycz H., Andrzej Maksymilian Fredro wobec zagadnień wychowawczych, Kraków 1948.pl_PL
dc.referencesBarycz H., Rzecz o studiach w Krakowie dwóch generacji Sobieskich, Kraków 1984.pl_PL
dc.referencesBarycz H., Szlakami dziejopisarstwa staropolskiego. Studia nad historiografią w. XVI– XVIII, Wrocław 1981.pl_PL
dc.referencesBernacki W., Myśl polityczna I Rzeczpospolitej, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesBieńkowski T., Proza polsko-łacińska 1450–1750, [w:] Problemy literatury staropolskiej, seria II, red. J. Pelc, Wrocław 1973, s. 103–163.pl_PL
dc.referencesBrooke C., Philosophic Pride: Stoicism and Political Thought from Lipsius to Rousseau, Princeton 2012.pl_PL
dc.referencesBrożek M., Wstęp, [w:] Plutarch z Cheronei, Żywoty sławnych mężów, tłum. M. Brożek, Wrocław 2004, t. 1, s. V–LXXVII.pl_PL
dc.referencesBuchwald-Pelcowa P., Emblematy w drukach polskich i Polski dotyczących XVI–XVIII wieku. Bibliografia, Wrocław 1981.pl_PL
dc.referencesChmielewska M., Sejm elekcyjny Michała Korybuta Wiśniowieckiego 1669 roku, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesChoińska-Mika J., Między społeczeństwem szlacheckim a władzą, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesCole Ch. W., Colbert and a Century of French Mercantilism, Hamden 1964.pl_PL
dc.referencesCzaja S., Prekursorzy naturalizmu w ekonomii, [w:] Rozwój polskiej myśli ekonomicznej na przestrzeni wieków, red. S. Czaja, Wrocław 2004, s. 50–57.pl_PL
dc.referencesCzapliński W., Dwa sejmy roku 1652, Wrocław 1955.pl_PL
dc.referencesCzapliński W., Fredro Andrzej Maksymilian, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 7, Wrocław 1958, s. 114–116.pl_PL
dc.referencesCzapliński W., Próby reform państwa w czasie najazdu szwedzkiego, [w:] Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655–1660, t. 1, red. A. Przyboś, Warszawa 1957, s. 303–329.pl_PL
dc.referencesCzartoryski P., Wczesne recepcje „Polityki” Arystotelesa na Uniwersytecie Krakowskim, Wrocław 1963.pl_PL
dc.referencesDankowski M. Z., Liberum veto: Chluba czy przekleństwo? Zrywanie sejmów w ocenach społeczeństwa drugiej połowy XVII wieku, Gdynia 2018.pl_PL
dc.referencesDąbkowska-Kujko J., Justus Lipsjusz i dawne przekłady jego dzieł na język polski, Lublin 2010.pl_PL
dc.referencesDąbrowski J. S., Senat koronny. Stan sejmujący w czasach Jana Kazimierza, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesDe Bom E., Carolus Scribani and the Lipsian Legacy, [w:] (Un)masking the Realities of Power. Justus Lipsius and the Dynamics of Political Writing in Early Modern Europe, ed. E. De Bom, M. Janssens, T. Van Houdt, J. Papy, Leiden 2011, s. 281–306.pl_PL
dc.referencesDe Smet I., Thuanus: The Making of Jacques-Auguste de Thou (1553–1617), Geneva 2006.pl_PL
dc.referencesDubel L., Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesDubel L., Malarczyk J., Historia doktryn polityczno-prawnych, Lublin 1998.pl_PL
dc.referencesDybaś B., Problem budowy i funkcjonowania fortyfikacji stałych w rzeczypospolitej w okresie wojen w połowie XVII wieku, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia” 1993, t. XXVIII, s. 13–33.pl_PL
dc.referencesDzięgielewski J., Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesEder M., U źródeł aforystyki polskiej. Studium o „Przysłowiach…” Andrzeja Maksymiliana Fredry, Wrocław 2008.pl_PL
dc.referencesFac L., Fredro Andrzej Maksymilian. Blaski i cienie pracowitego żywota, „Nasz Przemyśl” 2005, nr 2(5), s. 2–4.pl_PL
dc.referencesFrost R. I., Regaliści bez regalizmu? Dwór królewski a szlachta w czasach Wazów, [w:] Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami, red. R. Skowron, Kraków 2003, s. 295–306.pl_PL
dc.referencesGałaj R., Wojsko w siedemnastowiecznych przysłowiach polskich zebranych przez Salomona Rysińskiego i Andrzeja Maksymiliana Fredrę, „Szczecińskie Studia Historyczne” 2000, nr 12, s. 53–67.pl_PL
dc.referencesGierszewski M., O rektorze w cycerońskiej koncepcji rzeczypospolitej oraz recepcji jego filozofii politycznej w Rzeczpospolitej Polskiej XVI wieku, [w:] Historia doktryn monarchistycznych, t. I, red. J. Bartyzel, P. A. Lewicki [w przygotowaniu].pl_PL
dc.referencesGłębicka E. J., Liberum veto a obrona przed tyranią większości. Obraz demokracji w pismach Andrzeja Maksymiliana Fredry, „Wiadomości Historyczne” 2004, nr 47/3, s. 4–12.pl_PL
dc.referencesGłębicka E. J., Pojęcie populus i libertas w politycznych traktatach Andrzeja Maksymiliana Fredry, [w:] Łacina jako język elit, red. J. Axer, Warszawa 2004, s. 109–120.pl_PL
dc.referencesGłębicka E. J., Polskie realia w Monita politico-moralia, [w:] Świt i zmierzch baroku, red. M. Hanusiewicz, J. Dąbkowska, A. Karpiński, Lublin 2002, s. 243–253.pl_PL
dc.referencesGłębicka E. J., Lasocińska E., Wprowadzenie do lektury, [w:] Monita, s. 5–15.pl_PL
dc.referencesGóralik S., Życie i działalność polityczna Andrzeja Maksymiliana Fredry, [w:] Per aspera ad astra Materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów w Krakowie 16–20 kwietnia 2008, t. V: Historia Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Kraków 2008, s. 101–122.pl_PL
dc.referencesGórski J., Z historii myśli ekonomicznej, Łódź 1985.pl_PL
dc.referencesGruszecki S., Walka o władzę w Rzeczypospolitej Polskiej po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów (1572–1573), Warszawa 1969.pl_PL
dc.referencesGrześkowiak-Krwawicz A., Reginalibertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku, Gdańsk 2006.pl_PL
dc.referencesHammer S., Wstęp, [w:] Tacyt, Wybór pism, tłum. i oprac. S. Hammer, Wrocław 2004, V–LXVI.pl_PL
dc.referencesHaratym A., Suchecki Stanisław na Suchcicach, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 45, Warszawa–Kraków 2008, s. 251–252.pl_PL
dc.referencesHechter M., Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development, New Brunswick, New Jersey, 1999.pl_PL
dc.referencesHoffman K. B. , Historia reform politycznych w dawnej Polsce, Warszawa 1988. Jakubiak M. B., Tadeusz Kotarbiński, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesJakubowski F. et al., 400 lat poczty polskiej, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesJanas E., Konfederacja wojska koronnego 1661–1663. Dzieje i ideologia, Lublin 1998.pl_PL
dc.referencesJarra E., Historia polskiej filozofii politycznej 966–1795, Londyn 1969.pl_PL
dc.referencesJarra E., Jednolitość filozofii politycznej Polski przedrozbiorowej, Londyn 1972.pl_PL
dc.referencesJaskólski M., Fredro Andrzej Maksymilian, [w:] Słownik historii doktryn politycznych, 2, red. M. Jaskólski, Warszawa 1999, s. 212–214.pl_PL
dc.referencesKalicki B., O niektórych projektach reformy sejmowej w wieku XVII, „Przegląd Polski” 1873, R. VII, z. XIII (ręcznie poprawione na R. VIII, z. I), lipiec, s. 86–118.pl_PL
dc.referencesKiereś Z., Szlachta i magnateria Rzeczypospolitej wobec Francji w latach 1573–1660, Wrocław 1985.pl_PL
dc.referencesKłaczewski W., Abdykacja Jana Kazimierza. Społeczeństwo szlacheckie wobec kryzysu politycznego lat 1667–1668, Lublin 1993.pl_PL
dc.referencesKłaczewski W., Jerzy Sebastian Lubomirski, Wrocław 2002.pl_PL
dc.referencesKłaczewski W., W przededniu wojny domowej w Polsce. Walka sejmowa lat 1664–1665, Lublin 1984.pl_PL
dc.referencesKoehler K., Stanisław Orzechowski i dylematy humanizmu renesansowego, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesKołos A., Cykl emblematyczny Peristromata regum Andrzeja Maksymiliana Fredry. Wstępne rozpoznania, „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura” 2017, nr 2(7), s. 19–43.pl_PL
dc.referencesKołos A., Kilka uwag o ikonografii emblematycznych pouczeń moralnych w zbiorze „Peristromata Regum” Andrzeja Maksymiliana Fredry, http://polishemblems.uw.edu.pl/index.php/pl/news/29-news-text-3 [dostęp: 1.07.2018].pl_PL
dc.referencesKonopczyński W., Liberum veto: Studium porównawczo-historyczne, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesKosiński L., Andrzej Maksymilian Fredro jako pisarz i moralista, [w:] Księga pamiątkowa ku uczczeniu trzydziestolecia pracy naukowej i nauczycielskiej Stanisława Dobrzyckiego, Poznań 1928, s. 185–201.pl_PL
dc.referencesKosiński L., Przysłowia Andrzeja Maksymiliana Fredry, Poznań 1929.pl_PL
dc.referencesKot S., Rzeczpospolita Polska w literaturze politycznej Zachodu, Kraków 1919. Krakowiak P., Dwa sejmy w 1666 roku, Toruń 2010.pl_PL
dc.referencesKraszewski I., Antykrólewskie działania Jerzego Lubomirskiego w oczach Francji (1660– 1664), [w:] Król a prawo stanów do oporu, red. M. Markiewicz, E. Opaliński, R. Skowron, Kraków 2010, s. 259–270.pl_PL
dc.referencesKrąpiec M., Człowiek i prawo naturalne (Dzieła, t. X), Lublin 1999.pl_PL
dc.referencesKról A., Sejmik ziem lwowskiej, przemyskiej i sanockiej w Sądowej Wiszni za panowania Wazów (1587–1668), Przemyśl 2018.pl_PL
dc.referencesKrzywoszyński P., Stanisław Orzechowski – ideolog demokracji szlacheckiej, Poznań 2010.pl_PL
dc.referencesKucharczyk G., Polska myśl polityczna do roku 1939, Dębogóra 2011.pl_PL
dc.referencesKukiel M., Zarys historii wojskowości w Polsce, Londyn 1992.pl_PL
dc.referencesKukulski L., Wstęp, [w:] A. M. Fredro, Przysłowia mów potocznych, wybrał i oprac. L. Kukulski, Warszawa 1980, s. 5–10.pl_PL
dc.referencesKunderewicz C., Poglądy filozoficzno-prawne Łukasza Opalińskiego, Warszawa 1939.pl_PL
dc.referencesKurdybacha Ł., Staropolski ideał wychowawczy, Lwów 1938.pl_PL
dc.referencesKuryłowicz M., Prawo i obyczaje w starożytnym Rzymie, Lublin 1994.pl_PL
dc.referencesLeszczyński J., Sejmik w XVII wieku a kultura polityczna szlachty, [w:] Dzieje kultury politycznej w Polsce, red. J. Gierowski, Toruń 1974, s. 20–21.pl_PL
dc.referencesLeśniak K., Franciszek Bacon, Warszawa 1967.pl_PL
dc.referencesLeśniak K., Życie i twórczość filozofi zna Seneki, [w:] Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, tłum. W. Kornatowski, wstęp i przyp. K. Leśniak, Warszawa 1961, s. VII–XXVI.pl_PL
dc.referencesLichański J. Z., Wstęp, [w:] O zwyczaju morskiej bitwy, red. J. Z. Lichański, Gdańsk 1983, s. 5–48.pl_PL
dc.referencesLipiński E., Andrzej Maksymilian Fredro – ideolog kultury przemysłowej, [w:] E. Lipiński, Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej do końca XVIII wieku, Wrocław 1975.pl_PL
dc.referencesLipiński E., Wstęp, [w:] Merkantylistyczna myśl ekonomiczna w Polsce XVI i XVII wieku. Wybór pism, red. J. Górski i E. Lipiński, Warszawa 1958, s. V–XXX.pl_PL
dc.referencesLudwikowski R. R., Historia polskiej myśli politycznej, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesŁoziński W., Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwoje Rusi w pierwszej połowie XVIIwieku, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesMacjon J., Słowo od tłumacza, [w:] Gestorum, s. 263–278.pl_PL
dc.referencesMakiłła D., Artykuły henrykowskie (1573–1576). Geneza – obowiązywanie – stosowanie. Studium historyczno-prawne, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesMalarczyk J., Racja stanu w ujęciu Giovanniego Botera, [w:] Problemy teorii i filozofii prawa, red. J. Malarczyk et al., Lublin 1985, s. 161–171.pl_PL
dc.referencesMalarczyk J., U źródeł włoskiego realizmu politycznego. Machiavelli i Guicciardini, Lublin 1964.pl_PL
dc.referencesMalec D., The Nobility’s Privileges and the Formation of Civil Liberties in Old Poland, [w:] Magna Carta. A Central European Perspective of Our Common Heritage of Freedom, red. Z. Rau, P. Żurawski vel Grajewski, M. Tracz-Tryniecki, s. 127–146.pl_PL
dc.referencesMarkiewicz M., Znajomość nowych koncepcji ekonomicznych i społecznych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, [w:] Między barokiem a oświeceniem: Edukacja, wykształcenie, wiedza, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2005, s. 134–137.pl_PL
dc.referencesMatwijów M., Ostatnie sejmy przed abdykacją Jana Kazimierza 1667 i 1668, Wrocław 1992.pl_PL
dc.referencesMatyasik J., Obóz polityczny króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesMitu M., „Palatul Crailor Leşeşti” (Pałac królów polskich). Nieznany rumuński tekst barokowy drugiej połowy XVIII-go wieku, „Barok: historia, literatura, sztuka” 1996, t. 3, nr 1(5), s. 218–236.pl_PL
dc.referencesMotylewicz J., Miasta ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku, Rzeszów 1993.pl_PL
dc.referencesNagielski M., Druga wojna domowa w Polsce. Z dziejów polityczno-wojskowych Rzeczypospolitej u schyłku rządów Jana Kazimierza Wazy, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesNagielski M., Liczebność i organizacja gwardii przybocznej i komputowej za ostatniego Wazy 1648–1668, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesOchmann S., Sejm koronacyjny Jana Kazimierza w 1649 r., „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 705, Historia XLV, Wrocław 1985.pl_PL
dc.referencesOchmann S., Sejmy lat 1661–1662. Przegrana batalia o reformę ustroju Rzeczypospolitej, Wrocław 1977.pl_PL
dc.referencesOchmann S., Sprawa ariańska na sejmach 1661–1662 r., „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t, 24, R. 1979.pl_PL
dc.referencesOchmann-Staniszewska S., Dynastia Wazów w Polsce, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesOchmann-Staniszewska S., Powstanie Chmielnickiego w świetle polskiej publicystyki okresu panowania Jana Kazimierza Wazy, [w:] Epoka „Ogniem i mieczem” we współczesnych badaniach historycznych, red. M. Nagielski, Warszawa 2000, s. 45–52.pl_PL
dc.referencesOchmann-Staniszewska S., Staniszewski S., Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Praca – doktryna – polityka, t. 1–2, Wrocław 2000.pl_PL
dc.referencesOgonowski Z. [rec.], Monita politico-moralia 1999, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2000, t. 44, s. 240–242.pl_PL
dc.referencesOgonowski Z., Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji europejskiej, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesOgonowski Z., Filozofia szkolna w Polsce XVII wieku, Warszawa 1985pl_PL
dc.referencesOgonowski Z., Nad pismami Fredry. W obronie liberum veto, cz. 1–2, „Człowiek i Światopogląd” 1975, nr 4, s. 59–87; nr 5, s. 83–106.pl_PL
dc.referencesOgonowski Z., Socynianizm. Dzieje, poglądy, oddziaływanie, Warszawa 2015. Olbromska U., Kobierce, czyli ilustracje do Peristromata regum symbolis Expressa Andrzeja Maksymiliana Fredry, „Galicja” 2000, nr 1, s. 37–43.pl_PL
dc.referencesOlejnik K., Rozwój polskiej myśli wojskowej do końca XVII wieku, Poznań 1976. Opaliński E., Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587–1652, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesPartyka J., Czy autor Przysłów mów potocznych był Sarmatą?, „Napis” 2002, seria VIII, s. 25–35.pl_PL
dc.referencesPelc J., Barok – epoka przeciwieństw, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesPelc J., Słowo i obraz na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesPietrzyk-Reeves D., Ład rzeczypospolitej. Polska myśl polityczna XVI wieku a klasyczna tradycja republikańska, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesPiętka H., Poglądy filozoficzno-prawne Szymona Starowolskiego, Warszawa 1925.pl_PL
dc.referencesPiliński T., Bezkrólewie po Zygmuncie Auguście i elekcya Króla Henryka, Kraków 1872.pl_PL
dc.referencesPłachcińska K., Jak obiecywać, by nic nie obiecać – odpowiedzi Andrzeja Maksymiliana Fredry udzielone delegatom wojsk na sejmie w 1652 roku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2014, nr 3(25), s. 153–164.pl_PL
dc.referencesPłachcińska K., Retoryka lekceważenia – odpowiedź Andrzeja Maksymiliana Fredry posłom kozackim na sejmie w 1652 roku, „Forum Artis Rhetoricae” 2015, t. 40, nr 1, s. 27–38.pl_PL
dc.referencesPłaza S., Próby reform ustrojowych w czasie pierwszego bezkrólewia (1572–1574), Kraków 1969.pl_PL
dc.referencesPocock J. G. A., The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition, Princeton 1975.pl_PL
dc.referencesPryshlak M. O., Państwo w filozofii politycznej Łukasza Opalińskiego, tłum. G. Chomicki, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesPrzyboś A., Konfederacja gołąbska, Tarnopol 1936.pl_PL
dc.referencesPrzyboś K., Andrzeja Maksymiliana Fredry „rachunek opieki” z lat 1659–1664, „Studia Historyczne” 2002, t. 45, z. 1, s. 69–78.pl_PL
dc.referencesPrzyboś K., Kandydatura Piasta w literaturze politycznej w bezkrólewiu po abdykacji Jana Kazimierza, „Studia Historyczne” 1971, R. XIV, z. 4, s. 493–508.pl_PL
dc.referencesPrzyboś K., Projekt reformy pieniądza Andrzeja M. Fredry, „Przemyskie Zapiski Historyczne” 1990, t. VI–VII, s. 223–238.pl_PL
dc.referencesPrzyboś K., Propaganda w służbie rokoszu Lubomirskiego. W sprawie autorstwa „Echa Żałosnego” z 1666 roku, „Przemyskie Zapiski Historyczne” 1990, t. VI–VII, s. 121–138.pl_PL
dc.referencesPrzyboś K., Propaganda w służbie rokoszu Lubomirskiego: czy Andrzej Maksymilian Fredro był autorem „Echa Żałosnego” z 1666 roku? „Ruch Literacki” 2001, t. 42, z. 4, s. 553–565.pl_PL
dc.referencesPrzyboś K.,, Fredrowie herbu Bończa domus antiqui moris virtutisque cultrix, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, nowej serii tom III (XIV), Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesRau Z., Tulejski T., Wojna sprawiedliwa versus wojna święta. Zagadnienia doktrynalne historycznej konfrontacji, [w:] Bellum iustum versus bellum sacrum. Uniwersalny spór w refleksji średniowiecznej. Konstancja 1414–1418, red. Z. Rau, T. Tulejski, Toruń 2014, s. 202–234.pl_PL
dc.referencesRaubo G., Światło przyrodzone. Rozum w literaturze polskiego baroku, Poznań 2006.pl_PL
dc.referencesRaubo G., Zasady skutecznego rządzenia w filozofii politycznej dawnej Polski: Andrzej Maksymilian Fredro, [w:] Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu, t. 2: Skuteczność dowodzenia, red. W. Kieżun, J. Wołejszo, I. Rącka, Kalisz 2016, s. 247–258.pl_PL
dc.referencesRosicka J., O wyobraźni ekonomicznej Polaków, Kraków 1991.pl_PL
dc.referencesRubinstein N., The History of the Word Politicus in Early-modern Europe, [w:] The Languages of Political Theory in Early-Modern Europe, red. Anthony Pagden, Cambridge 1990, s. 41–56.pl_PL
dc.referencesRybarski R., Skarb i pieniądz za Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III, Warszawa 1939.pl_PL
dc.referencesRynduch Z., Andrzej Maksymilian Fredro. Portret literacki, Gdańsk 1980.pl_PL
dc.referencesRynduch Z., Andrzeja Maksymiliana Fredry „Vir Consilii” jako podręcznik retoryki barokowej, „Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” 1973, t. 64, nr 3, s. 175–190.pl_PL
dc.referencesRynduch Z., Funkcje przysłów w prozie Andrzeja Maksymiliana Fredry, [w:] Retoryka a literatura, red. B. Otwinowska, Wrocław 1984, s. 153–165.pl_PL
dc.referencesRysiewicz M., Sarmacki republikanizm inaczej odczytany. Andrzej Maksymilian Fredro jako obrońca liberum veto, „Studia z Filozofii Polskiej” 2010, t. 5, s. 281–299.pl_PL
dc.referencesSokalski M., Między królewskim majestatem a szlachecką wolnością. Postawy polityczne szlachty małopolskiej w czasach Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesSroka A., Franciszkański kościół św. Antoniego w Przemyślu, Jarosław–Przemyśl 1992.pl_PL
dc.referencesStabryła A., Przedmowa, [w:] Seneka, Myśli, tłum i oprac. S. Stabryła, Kraków 1987, s. 5–34.pl_PL
dc.referencesStarnawski J., Wierszowana saga rodu Fredrów z 1670 r., „Rocznik Przemyski. Literatura i Język” 2006, t. 42, z. 3, s. 39–55.pl_PL
dc.referencesStarnawski J., Chór muz greckich na chwałę Andrzeja Maksymiliana Fredry, „Rocznik Przemyski. Literatura i Język” 2007, t. 43, z. 3, s. 53–58.pl_PL
dc.referencesStarnawski J., Franciszka Glinki Anagrammata ku czci Andrzeja Maksymiliana Fredry, „Rocznik Przemyski. Literatura i Język” 2007, t. 43, z. 3, s. 59.pl_PL
dc.referencesStarnawski J., Zapomniany konterfekt Andrzeja Maksymiliana Fredry, „Rocznik Przemyski. Literatura i Język” 2008, t. 44, z. 2, s. 51–52.pl_PL
dc.referencesStarnawski J., Wichowa M., Obrębski A., Antyk w Polsce, cz. 1, Łódź 1992.pl_PL
dc.referencesSternbach L., O przysłowiach mów potocznych Andrzeja Maksymiliana Fredry, cz. 1, Tekst dzieła, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU” 1918, nr 3, t. 23, s. 2–3.pl_PL
dc.referencesSternbach L., Paremiografia polska XVII wieku, cz. 2, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU” 1933, t. 38, nr 3, s. 4–8.pl_PL
dc.referencesStobiecki R., Fredro A. M., [w:], Słownik historyków polskich, red. M. Prosińska-Jackl, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesStolicki J., Wobec wolności i króla. Działalność polityczna szlachty ruskiej, ukrainnej i wołyńskiej w latach 1673–1683, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesStopa F., Pisarz o dwu obliczach – A.M. Fredro, „Przegląd Współczesny” 1931, nr 116, s. 399–413.pl_PL
dc.referencesStrzelecki W., Wstęp, [w:] Tytus Liwiusz, Dzieje od założenia miasta Rzymu, wybór, tłum. i oprac. W. Strzelecki, Wrocław 2004, s. V–LXXI.pl_PL
dc.referencesSucheni-Grabowska A., Spory królów ze szlachtą w złotym wieku, Kraków 1988.pl_PL
dc.referencesSucheni-Grabowska A., Uwagi o sejmach „niedoszłych”, [w:] Parlament, prawo, ludzie.pl_PL
dc.referencesStudia ofiarowane prof. Juliuszowi Bardachowi w sześćdziesięciolecie pracy twórczej, red. K. Iwanicka, M. Skowronek, K. Stembrowicz, Warszawa 1996, s. 287–294.pl_PL
dc.referencesSulerzyska T., Księgarnia Forsterów – „Bibliopolium Forsterianum” 1617–1668, oprac. J. Talbierska, „Rocznik Historii Sztuki” 2002, t. XXVII, s. 131–167.pl_PL
dc.referencesSulima Kamiński A., Historia Rzeczpospolitej wielu narodów 1505–1795. Obywatele, ich państwa, społeczeństwo, kultura, Lublin 2000.pl_PL
dc.referencesSyrokomla W., Od tłómacza, [w:] Jędrzeja Maksymiliana Fredro Dzieje narodu polskiego pod Henrykiem Walezyuszem, królem polskim a potém francuzkim, tłum. W. Syrokomla, Petersburg, Mohylew 1855, s. I–V.pl_PL
dc.referencesSzczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesSzczaus A., Językowy kształt komend w „Piechotnym ćwiczeniu” Błażeja Lipowskiego (1660 r.), „Studia Europae Gnesnensia” 2015, nr 12, s. 117–127.pl_PL
dc.referencesSchuster K., Wsprawie poglądów monarchicznych Łukasza Opalińskiego, [w:] O naprawę Rzeczypospolitej XVII–XVIII wieku. Prace ofiarowane Władysławowi Czaplińskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1965, s. 97–107.pl_PL
dc.referencesTalbierska J., Grafika XVII wieku w Polsce. Funkcje, środki, artyści, dzieła, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesTargosz K., Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi (1646–1667), Wrocław 1975.pl_PL
dc.referencesTarnowski S., Andrzej Maksymilian Fredro. Charakterystyka literacka, Kraków 1876.pl_PL
dc.referencesTazbir J., Andrzej Maksymilian Fredro, [w:] Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy, red. H. Baczko, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesThompson E., [rec.] Militarium 2015, „The Sarmatian Review” 2017, vol. 37, no. 1, s. 2072–2073.pl_PL
dc.referencesThompson E., Historia Europy Środkowej jako narracja postkolonialna, „Rzeczy Wspólne” 2012, nr 8 (2), s. 26–35.pl_PL
dc.referencesTracz-Tryniecki M., Myśl polityczna i prawna Alexisa de Tocqueville, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesTracz-Tryniecki M., Wstęp, [w:] Gestorum, s. 23–258.pl_PL
dc.referencesTracz-Tryniecki M., Wstęp, [w:] Militarium, s. 15–151.pl_PL
dc.referencesTracz-Tryniecki M., Wstęp, [w:] Scriptorum, s. 19–114.pl_PL
dc.referencesUrbankowski B., Źródła. Z dziejów myśli polskiej. Tom I. Budowniczowie nadpowietrznych katedr, Warszawa 2017.pl_PL
dc.referencesVoisé W., Myśl społeczna siedemnastego wieku, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesWierzbicki L. A., O zgodę w Rzeczypospolitej. Zjazd warszawski i sejm pacyfikacyjny 1673 roku, Lublin 2005.pl_PL
dc.referencesWimmer J., Andrzej Maksymilian Fredro jako projektodawca reform wojskowych, [w:] O naprawę Rzeczypospolitej XVII–XVIII wieku, red. J. A. Gierowski, Warszawa 1965, s. 109–124.pl_PL
dc.referencesWimmer J., Lipowski Błażej, [w:] Polski słownik biograficzny, Wrocław 1972, t. 17, s. 411–412.pl_PL
dc.referencesWimmer J., Trzy projekty Andrzeja Maksymiliana Fredry w sprawach wojskowych, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1972, t. XVIII, cz. 2, s. 251–280.pl_PL
dc.referencesWiśniewska H., Intelektualizacja językowa w przysłowiach (przestrogach) Andrzeja Maksymiliana Fredry (1620–1679), „Roczniki Przemyskie” 1994, t. 29–30, z. 4, s. 315–327.pl_PL
dc.referencesWojciechowski M., Biblia o państwie, Kraków 2008. Wójcik Z., Jan Kazimierz Waza, Wrocław 1997.pl_PL
dc.referencesWójcik Z., Liberum veto, Kraków 1992.pl_PL
dc.referencesZakrzewski W., Po ucieczce Henryka. Dzieje bezkrólewia 1574–1575, Kraków 1878.pl_PL
dc.referencesZarębska T., Początki polskiego piśmiennictwa urbanistycznego, Warszawa–Łódź 1986.pl_PL
dc.referencesŻołądź-Strzelczyk D., Andrzeja Maksymiliana Fredry wskazówki dla młodych, aby „wzrastali w cnocie dla dobra ojczyzny”, [w:] Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych, red. D. Żołądź-Strzelczyk, M. E. Kowalczyk, Wrocław 2017, s. 105–123.pl_PL
dc.referencesŻycie Andrzeia Maximiliana Fredra, (b.a.), [w:] Andrzeia Maxymiliana Fredra, Potrzebne konsyderacye około porządku woiennego i pospolitego ruszenia, Warszawa 1789 [strony niepaginowane].pl_PL
dc.referencesКостомаров Н. И., Иван Свирговский, украинский козацкий гетман XVI века, [w:] Н. И Костомаров, Козаки, http://dugward.ru/library/kostomarov/kostomarov_ivan_svirgovskiy.html [dostęp: 8.01.2018].pl_PL
dc.referencesМержва Я. А., Анджей Максимилиан Фредро о liberum veto, „Вестник СанктПетербургского университета. Серия 2. История” 2015, № 1, s. 132–138.pl_PL
dc.referencesМержва Я. А., «Идеальный монарх» в сеймовых речах Анджея Максимилиана Фредро, „Петербургский исторический журнал” 2017, № 4, s. 205–219.pl_PL
dc.referencesМержва Я. А., Образ Анджея Максимилиана Фредро в современной польской исторической науке, „Вестник ТвГУ. Серия «История»” 2016, № 2, s. 113–124.pl_PL
dc.referencesМержва Я.А., Политическая мысль Анджея Максимилиана Фредро, rozprawa doktorska (Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук), złożona na Petersburskim Uniwersytecie Państwowym w 2018 r.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-350-2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe