Show simple item record

dc.contributor.authorMichałowicz, Adrianna
dc.date.accessioned2023-10-26T07:45:18Z
dc.date.available2023-10-26T07:45:18Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/48176
dc.description.abstractRozprawa doktorska jest poświęcona altruizmowi danych, czyli praktyce dobrowolnego udostępniania danych osobowych i nieosobowych do celów leżących w ogólnym interesie, takich jak poprawa opieki zdrowotnej, zapobieganie klęskom żywiołowym lub łagodzenie ich skutków, poprawa jakości usług publicznych, wspieranie i rozwój badań naukowych lub walka ze zmianami klimatu. Zjawisko altruizmu danych funkcjonuje nie tylko w Unii Europejskiej, ale i na całym świecie, od co najmniej dekady, a mimo to przez wiele lat nie podlegało przepisom, które wprost regulowałyby ten model dzielenia się danymi. Z tego względu altruizm danych rozwijał się w oparciu o istniejące rynkowe mechanizmy wymiany danych lub udostępniania danych, jednak rozwój ten nie był – i nadal nie jest – tak dynamiczny jak rozwój innych form dzielenia się danymi. To powoduje, że potencjał danych w zakresie realizacji celów związanych z interesem ogólnym nie jest w pełni wykorzystywany. Konieczność zwiększenia poziomu dzielenia się danymi z pobudek altruistycznych dostrzegł prawodawca unijny. Uchwalone w dniu 30 maja 2022 r. rozporządzenie 2022/868 w sprawie europejskiego zarządzania danymi i zmieniające rozporządzenie 2018/1724 (akt w sprawie zarządzania danymi) zawiera regulację dedykowaną altruizmowi danych. Jest to pierwsza regulacja przyjęta w UE dotycząca tego zagadnienia. Celem rozprawy doktorskiej jest więc dokonanie oceny przyjętej regulacji, a w szczególności uzyskanie odpowiedzi na pytanie następujące badawcze: czy przyjęty w akcie w sprawie zarządzania danymi normatywny wzorzec altruizmu danych pozwala na osiągnięcie celu regulacyjnego, jakim jest budowanie zaufania do altruistycznego dzielenia się danymi?.pl_PL
dc.description.sponsorshipRozprawa doktorska prezentuje wyniki badań prowadzonych w ramach projektu naukowego pt. „Udostępnianie danych w interesie publicznym – filantropia danych z perspektywy prawnej” (Umowa nr UMO-2021/41/N/HS5/01490).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectaltruizm danychpl_PL
dc.subjectakt w sprawie zarządzania danymipl_PL
dc.subjectdzielenie się danymipl_PL
dc.subjectinteres ogólnypl_PL
dc.subjectdane osobowepl_PL
dc.subjectdane nieosobowepl_PL
dc.subjectdane dla dobra ogółupl_PL
dc.titleAltruizm danych w prawie Unii Europejskiejpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number266pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczegopl_PL
dc.dissertation.directorNamysłowska, Monika
dc.dissertation.reviewerSibiga, Grzegorz
dc.dissertation.reviewerJagielski, Mariusz
dc.dissertation.reviewerKlafkowska-Waśniowska, Katarzyna
dc.date.defence2023-12-04
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record