Show simple item record

dc.contributor.authorOwczarek, Michał
dc.date.accessioned2023-11-08T11:20:14Z
dc.date.available2023-11-08T11:20:14Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/48329
dc.description.abstractZagadnieniem stanowiącym przedmiot pracy doktorskiej jest weryfikacja decyzji administracyjnych tak prawidłowych, jak i wadliwych, ale dotkniętych takimi wadami, których nie zaliczamy do wad nieważności, ani wadami, które uzasadniają wznowienie postępowania. Szczegółowej analizie poddane zostają w niej zatem poszczególne tryby uchylenia, zmiany decyzji administracyjnej oraz tryb jej rektyfikacji  uregulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego (dalej – k.p.a. lub Kodeks) i Ordynacji podatkowej (dalej – o.p). Główne rozdziały merytoryczne nawiązujące do tematu pracy to rozdziały III i IV pracy doktorskiej. W rozdziale III zatytułowanym „Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej jako nadzwyczajny tryb postępowania służący weryfikacji ostatecznej decyzji administracyjnej” analizie zostają poddane tryby uregulowane w art. 154, 155, 161, 162 oraz 163 k.p.a. Ukazane w nim zostają również podobieństwa i różnice w zakresie konstrukcji odpowiednich trybów uregulowanych w Ordynacji podatkowej. Rozdział ten kończy podsumowanie (pkt 5). Formułuję w nim uwagi odnośnie oczekiwanego kształtu legislacyjnego poszczególnych trybów. Rozważania w rozdziale IV zatytułowanym „Rektyfikacja jako tryb usuwania wad nieistotnych decyzji administracyjnej” prowadzone są według konwencji obowiązującej w rozdziale poprzednim. Przedstawiona zostaje geneza posługiwania się określeniem „rektyfikacji” na gruncie naukowym (pkt1), jak również przytoczone zostają najważniejsze zmiany przepisów kształtujących tę instytucję w postępowaniu administracyjnym. Dalej – analizie poddany zostaje zakres poszczególnych trybów rektyfikacyjnych (pkt 2), specyfika postępowania wyjaśniającego (pkt3) oraz charakter i skutek rozstrzygnięcia kończącego dane postępowanie (pkt 4). Rozdział ten również zawiera podsumowanie (pkt 5), w którym wskazuję braki i niedoskonałości w zakresie uregulowań prawnych tworzących poszczególne tryby rektyfikacji decyzji.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectpostępowanie administracyjnepl_PL
dc.subjecttryby nadzwyczajnepl_PL
dc.subjectrektyfikacja decyzjipl_PL
dc.titleWeryfikacja decyzji prawodłowych oraz dotkniętych wadami niekwalifikowanymi w postępowaniu administracyjnympl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number324pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łodzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowej Kontroli Administracjipl_PL
dc.dissertation.directorChróścielewski, Wojciech
dc.dissertation.reviewerSawuła, Robert
dc.dissertation.reviewerMartysz, Czesław
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record