Show simple item record

dc.contributor.authorSkrzywanek-Jaworska, Dagmara
dc.date.accessioned2023-11-08T11:54:34Z
dc.date.available2023-11-08T11:54:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSkrzywanek-Jaworska D., Darowizna remuneratoryjna w rzymskim prawie pandektowym i XIX-wiecznym ustawodawstwie niemieckim, WUŁ, Łódź 2019, https://doi.org/10.18778/8142-387-8pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-387-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/48330
dc.description.abstractPrezentowana monografia naukowa jest poświęcona darowiźnie remuneratoryjnej (wynagradzającej, odwdzięczającej) rozumianej jako przysporzenie dokonane z wdzięczności za wyświadczone darczyńcy dobrodziejstwo lub wykonaną na jego rzecz przysługę. Prawna konstrukcja tej darowizny ma długą i skomplikowaną historię, której efektem jest powstałe w średniowieczu, obecne w procesie recepcji prawa rzymskiego oraz aktualne do dziś przekonanie o jej kontrowersyjnej, podwójnej - lukratywno-obciążliwej - naturze. Istotne znaczenie w historyczno-prawnej dyskusji na ten temat odegrała interpretacja źródeł prawa rzymskiego, w szczególności rozstrzygnięć Papiniana, Paulusa i Ulpiana. Przedmiotem publikacji jest analiza koncepcji dotyczących natury donatio remuneratoria, obecnych w dyskursie prowadzonym w dziewiętnastowiecznej niemieckiej nauce prawa, głównie wśród przedstawicieli szkoły historycznej i pandektystów. Dokonana w książce wykładnia historyczna § 534 BGB i art. 902 k.c. może zainteresować nie tylko romanistów oraz historyków prawa, lecz także dogmatyków prawa cywilnego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectdarowizna remuneratoryjnapl_PL
dc.subjectprawo rzymskiepl_PL
dc.subjectustawodawstwo niemieckiepl_PL
dc.subjectprawo pandektowepl_PL
dc.subjectremuneracjapl_PL
dc.subjectobowiązek wdzięcznościpl_PL
dc.titleDarowizna remuneratoryjna w rzymskim prawie pandektowym i XIX-wiecznym ustawodawstwie niemieckimpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number292pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Rzymskiegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-388-5
dc.referencesAlbertario E., Studi di diritto romano: cose – diritti reali – possesso, vol. II, Mailand 1941.pl_PL
dc.referencesArchi G.G., La donazione, Mailand 1960.pl_PL
dc.references„Archiv für Entscheidungen der obersten Gerichte in den deutschen Staaten”, J.A. Seuffert, E.A. Seuffert [Hrsg.], München 1847–1857; „J.A. Seuffert’s Archiv für Entscheidungen der obersten Gerichte in den deutschen Staaten”, München, Berlin, Oldenburg 1858–1944.pl_PL
dc.referencesArndts von Arnesberg K.L., Lehrbuch der Pandekten, München 1852.pl_PL
dc.referencesArystoteles, Etyka Nikomachejska, [w:] Dzieła wszystkie, t. 5, tłum. D. Gromska, Warszawa 1996, s. 7–300.pl_PL
dc.referencesArystoteles, Metafizyka, [w:] Dzieła wszystkie, t. 2, tłum. K. Leśniak, Warszawa 1990, s. 615–857.pl_PL
dc.referencesAubry Ch., Rau Ch. F., Cours de Droit Civil Français, d’après la Méthode de Zachariae, vol. 7, Paris 1875.pl_PL
dc.referencesBabusiaux U., Papinians Quaestiones. Zur rhetorischen Methode eines spätklassischen Juristen, München 2011.pl_PL
dc.referencesBader K. S., Gierke, Otto von (1841–1921), „Neue Deutsche Biographie” 6 (1964), s. 374–375.pl_PL
dc.referencesBarcley J.M.G., Paul and a Gift, Cambridge 2015.pl_PL
dc.referencesBardach J., Historia państwa i prawa Polski, t. 1: do połowy XV w., Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesBarłowska M., Amplifikacja retoryczna, [w:] P Wilczek, M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca (red.), Retoryka, Warszawa 2008, s. 98–115.pl_PL
dc.referencesBaron J., Abhandlungen aus dem preußischen Recht, Berlin 1860.pl_PL
dc.referencesBednarski F.W., Objaśnienia tłumacza, [w:] Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Cnoty społeczne pokrewne sprawiedliwości, t. 20, tłum. F.W. Bednarski, Londyn 1972.pl_PL
dc.referencesBekker E.I., Die Wirkung der Klageverjährung, „Jahrbuch des gemeinen deutschen Rechts”, Bd. 4, Leipzig 1860, s. 408–441.pl_PL
dc.referencesBekker E.I., System des heutigen Pandektenrechts, Bd. 1, Weimar 1886.pl_PL
dc.referencesBekker E.I., System des heutigen Pandektenrechts, Bd. 2, Weimar 1889.pl_PL
dc.referencesBekker E.I., Über die Naturalobligationen, „Jahrbuch des gemeinen deutschen Rechts”, Bd. 4, Leipzig 1860, s. 386–407.pl_PL
dc.referencesBekker E.J., Zur Lehre von der Evictionsleistung, „Jahrbuch des gemeinen deutschen Rechts”, Bd. 6, Leipzig 1863, s. 229–336.pl_PL
dc.referencesBenöhr H.-P., Die Redaktion der Paragraphen 823 und 826 BGB, [w:] Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogmatik, R. Zimmermann/R. Knütel/J.P. Meincke (Hrsg.), Heidelberg 1999, s. 499–547.pl_PL
dc.referencesBetti E., La struttura dell’obbligazione romana, Milano 1955.pl_PL
dc.referencesBielitz G.A., Praktischer Kommentar zum allgemeinen Landrechte für die Preußischen Staaten, Bd. 2, Erfurt 1824.pl_PL
dc.referencesBlume G., Remuneratorische Schenkungen nach gemeinem bürgerlichen Recht, Magdeburg 1890.pl_PL
dc.referencesBolze A. von, Die Praxis des Reichsgerichts in Civilsachen, Bd. 4, Leipzig 1887.pl_PL
dc.referencesBrinz A. von, Lehrbuch der Pandekten, 2 Aufl., Bd. 2,1, Erlangen 1879.pl_PL
dc.referencesBrinz A. von, Lehrbuch der Pandekten, 2. Aufl., Bd. 4, Erlangen 1895.pl_PL
dc.referencesBrinz A. von, Rezension von Savigny, Das Obligationenrecht als Theil des heutigen römischen Rechts, „Kritische Blätter civilistischen Inhalts”, Nr. 4, Erlangen 1853, s. 1–60.pl_PL
dc.referencesBroise S., Animus donandi: concetto romano e suoi reflessi sulla dogmatica odierna, vol. 1, Pisa 1975.pl_PL
dc.referencesBruck E.F., Das Gespenst des Fröhlichen Gebers im Mittelalterlichen und Modernen Zivilrecht, [w:] Über Römisches Recht im Rahmen der Kulturgeschichte, Heidelberg 1954, s. 137–145.pl_PL
dc.referencesBruck E.F., Paulus, die Kirchenväter und der „Fröliche Geber” im Römischen Recht: Liberalitas und Animus donandi, [w:] Über Römisches Recht im Rahmen der Kulturgeschichte, Heidelberg 1954, s. 101–136.pl_PL
dc.referencesBrzozowski A., Jastrzębski J., Kaliński M., Kocot W.J., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Część szczegółowa, Warszawa 2017.pl_PL
dc.referencesBülow G.P. von, Abhandlungen über einzelne Materien des römischen bürgerlichen Rechts, Bd. 2, Th. 1, Braunschweig 1817.pl_PL
dc.referencesBurckhard H., Die Stellung der Schenkung im Rechtssystem, Würzburg 1891.pl_PL
dc.referencesBurckhard H., Zum Begriff der Schenkung, Erlangen 1899.pl_PL
dc.referencesCasavola F., Lex Cincia: contributo alla storia delle origini della donazione romana, Napoli 1960.pl_PL
dc.referencesCocceji S. de, Iuris Civile Controversum, pars II, Francovurti ad Viadrum 1727.pl_PL
dc.referencesCuiacii J., In Iulii Pauli Receptarum Sententiarum ad filium lib. 5. Interpretationes, Coloniae Agrippinae 1589.pl_PL
dc.referencesCuiacii J., Observationum et emendationum, Lib. XXVIII, Halae 1737.pl_PL
dc.referencesCuiacius I., Paratitla in libros L. Digestorum sive Pandectarum, vol. IV, Neapoli 1751.pl_PL
dc.referencesCyceron M.T., O powinnościach, [w:] Pisma filozoficzne, t. 2, tłum. W. Kornatowski, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesCyceron M.T., O prawach, [w:] Pisma filozoficzne, t. 2, tłum. W. Kornatowski, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesCyceron M.T., Topiki, [w:] Pisma filozoficzne, t. 4, tłum. W. Kornatowski, Warszawa 1963. Czachórski W., Podstawowe elementy darowizny i jej odwołania, „Nowe Prawo” 1968, nr 1, s. 16–31.pl_PL
dc.referencesCzachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesDajczak W., Giaro T., Longschamps de Bérier F., Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2018.pl_PL
dc.referencesDernburg H., Pandekten, Bd. 2: Obligationenrecht, Berlin 1886.pl_PL
dc.referencesDiccionario Griego-Español (DGE), vol. II, Madrid 1995.pl_PL
dc.referencesDigestorum seu Pandectarum libri quinquaginta…, editi per Gregorium Holoandrum, Norimbergae: Johann Petreius 1529.pl_PL
dc.referencesDomański L., Instytucje kodeksu zobowiązań. Komentarz teoretyczno-praktyczny: część szczególna, z. 1, Warszawa 1938.pl_PL
dc.referencesDomański L., System kodeksu zobowiązań, „Nowy Kodeks Zobowiązań”, nr 4/1934.pl_PL
dc.referencesDonelli H., Opera Omnia, Commentatorium de iure civili, vol. 3, Lucae 1763.pl_PL
dc.referencesEntwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs für das Großherzogthum Hessen nebst Motiven. Motive; 4. Abteil.; Bd. 2,2: Von den Verbindlichkeiten. – Zweites Buch: Von den Verbindlichkeiten im Besonderen; Von dem Schenkungsvertrage. Art. 94–131, Darmstadt 1853.pl_PL
dc.referencesErxleben A., Die condictiones sine causa, 1 Abth.: Die condictio indebiti, Leipzig 1850.pl_PL
dc.referencesEynern O. von, Remuneratorische Schenkung, Heidelberg 1908.pl_PL
dc.referencesFrancke W., Untersuchung über die lex Cincia und die ältern Grundsätze von den Schenkungen, [w:] Franke W., Civilistische Abhandlungen, Göttingen 1826.pl_PL
dc.referencesGernhuber J., Das Schuldverhältnis, Begründung und Änderung, Pflichten und Strukturen, Drittwirkungen. Handbuch des Schuldrechts, Bd. 8, Tübingen 1989.pl_PL
dc.referencesGernhuber J./Coester-Waltjen D., Familienrecht, München 2006.pl_PL
dc.referencesGesetz-Revision. – Pensum XIV. Motive zu dem von der Deputation vogelegten Entwurf der Titel 11. u. 13. des ersten Theils des Allgemeinen Landrechts, Berlin 1831.pl_PL
dc.referencesGiffen H. van, Lecturae altorphinae, Francofurti 1605.pl_PL
dc.referencesGlück Ch. F. von, Ausführliche Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld, Bd. 26,1, Erlangen 1824.pl_PL
dc.referencesGórnicki L., Metoda opracowania i koncepcja kodeksu zobowiązań z 1934 roku, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2008, nr 3036, Prawo CCCV, s. 79–94.pl_PL
dc.referencesGórnicki L., Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919–1939, Wrocław 2000.pl_PL
dc.referencesGruchot J.A., Über belohnende Schenkung, „Beiträge zur Erläuterung des Preußischen Rechts durch Theorie und Praxis”, Jg. 7., Hamm 1863, s. 159–174.pl_PL
dc.referencesGrzybowski S., [w:] System prawa cywilnego, t. 3, cz. 1: Prawo zobowiązań – część ogólna, Wrocław 1981.pl_PL
dc.referencesHans-Eugen F., Die remuneratorische Schenkung, Erlangen 1933.pl_PL
dc.referencesHarburger H., Die remuneratorische Schenkung. Eine civilistische Abhandlung, Nördlingen 1875.pl_PL
dc.referencesHarke J.D., Das klassische römische Kondiktionensystem, „IURA” 2003, vol. 54, s. 49–86.pl_PL
dc.referencesHarke J.D., Römisches Recht. Von der klassischen Zeit bis zu den modernen Kodifikationen, München 2008.pl_PL
dc.referencesHarpprecht Ch.F., Positiones inaugurales sistentes semicenturiam potiorum differentiarum donationis simplicis et remuneratoriae, Tubingae 1754.pl_PL
dc.referencesHasse J.Ch., Von dem Recht der Lex Cincia, „Rheinisches Museum für Jurisprudenz”, Jg. 1, Bonn 1827, s. 185–248.pl_PL
dc.referencesHasse J.Ch., Von der Schenkung Todes halber (neueres und heutiges Recht), „Rheinisches Museum für Jurisprudenz”, Jg. 3, Bonn 1829, s. 1–22.pl_PL
dc.referencesHattenhauer H., Die Sklaven Gottes, [w:] Th. Finkenauer (Hrsg.), Sklaverei und Freilassung im römischen Recht, Symposium für Hans Josef Wieling zum 70. Geburtstag, Berlin–Heidelberg 2006, s. 59–82.pl_PL
dc.referencesHausmaninger H., Selb W., Römisches Privatrecht, Wien 2001.pl_PL
dc.referencesHeimbach K.W.E., [w:] Rechtslexikon für Juristen aller teutschen Staaten enthaltend die gesammte Rechtswissenschaft, Bd. 9, Leipzig 1855, s. 641–709.pl_PL
dc.referencesHonsell H., 100 Jahre Schweizerisches Obligationenrecht, [w:] „Zeitschrift für Schweizerisches Recht, Schweizerischer Juristentag” 2011, Bd. 130 (2011), II Heft 1, s. 1–115.pl_PL
dc.referencesHonsell H., Römisches Recht, Zürich 2001.pl_PL
dc.referencesHotman F., Digesta seu Pandectae, Pars sexta, […] a Libro XXXVII. vsq[ue] ad XLV, Parisiis 1562.pl_PL
dc.referencesHyland R., Gifts. A Study in Comparative Law, Oxford 2009.pl_PL
dc.referencesIn I Partem Digesti Novi Bartoli a Saxoferrato Commentaria, Basileae 1588, s. 163–205.pl_PL
dc.referencesIndex in Commentaria Baldi: Donatio, [w:] Baldi Commentaria in digestum vetus et novum et codicem, vol. 6, Venetiis 1577.pl_PL
dc.referencesInstytucje Justyniana, tłum. C. Kunderewicz, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesJacubezky K., Bemerkungen zu dem Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuchs für das Deutsche Reich, München 1892.pl_PL
dc.referencesJakobs H.H., Schubert W. (Hrsg.) Die Beratung des Bürgerlichen Gesetzbuchs in systematischer Zusammenstellung der unveröffentlichten Quellen. Recht der Schuldverhältnisse II, §§ 433 bis 651, Berlin 1980.pl_PL
dc.referencesJustiniani Augusti Pandectarum Codex Florentinus, curaverunt A. Corbino/B. Santalucia, vol. 1–2, Firenze 1988.pl_PL
dc.referencesKaser M., Das römische Privatrecht, Bd. 1, Das altrömische, das vorklassische und das klassische Recht, München 1971.pl_PL
dc.referencesKaser M., Das römische Privatrecht, Bd. 2, Die nachklassischen Entwicklungen, München 1975.pl_PL
dc.referencesKaser M., Ius gentium, Köln 1993.pl_PL
dc.referencesKeller F.L., Pandekten, 2. Aufl. Bd. 1, Leipzig 1867.pl_PL
dc.referencesKeller F.L., Pandekten, Leipzig 1861.pl_PL
dc.referencesKlein E.F., Grundsätzen der natürlichen Rechtswissenschaft nebst einer Geschichte derselben, Halle 1797.pl_PL
dc.referencesKlingmüller F., Die Lehre von den natürlichen Verbindlichkeiten. Eine historisch-dogmatische Untersuchung, Berlin 1905.pl_PL
dc.referencesKlinkhamer S.C., Commentatio de donationibus ex fragm.Vatic., Amstelodami 1826.pl_PL
dc.referencesKoch Ch.F., Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten, 4. Aufl., Bd. 1,1; Berlin 1862.pl_PL
dc.referencesKoch Ch.F., Donatio remuneratoria, [w:] Das Recht der Forderungen nach gemeinem und nach preußischem Rechte, Bd. 3, Breslau 1843, s. 181– 192.pl_PL
dc.referencesKolańczyk K., Prawo rzymskie, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesKolm S.-Ch., Ythier J.M. (red.), Handbook of the Economics of Giving, Altruism and Reciprocity Series, Oxford 2006.pl_PL
dc.referencesKopczyński M., Otto von Gierke o sporze między nurtami germańskim i romańskim w niemieckiej historycznej szkole prawa, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2018, t. CVII, s. 45–62.pl_PL
dc.referencesKrüger P., Die Turiner Institutionenglosse, „Zeitschrift für Rechtsgeschichte” 1868, Bd. 7, s. 44–79.pl_PL
dc.referencesKrzynówek J., Funkcje i zastosowanie ‘precarium’ w rzymskim prawie klasycznym, „Prawo Kanoniczne” 1993, nr 36/3–4, s. 137–148.pl_PL
dc.referencesKsiężak P., Bezpodstawne wzbogacenie. Art. 405–414. Komentarz, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesKunderewicz C., Rzymskie prawo prywatne, Łódź 1995.pl_PL
dc.referencesKuryłowicz M., Prawo i obyczaje w starożytnym Rzymie, Lublin 1994.pl_PL
dc.referencesKuryłowicz M., Prawo rzymskie. Historia, tradycja, współczesność, Lublin 2003.pl_PL
dc.referencesKuryłowicz M., Wiliński A., Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesLalièvre A.F.E., responsio ad quaestionem iuridacam, quid sit obligatio natutralis, Lovanii 1827.pl_PL
dc.referencesLandolt Ph.L., „Naturalis obligatio” and bare social duty, Köln 2000.pl_PL
dc.referencesLandsberg E., Windscheid, Bernhard (1817–1892), „Allgemeine Deutsche Biographie” 43 (1898), s. 423–425.pl_PL
dc.referencesLang J.J., Kritische Beleuchtung des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Königsreich Bayern, Heft I: Das Hauptstück von den Rechtsgeschäften, München 1861.pl_PL
dc.referencesLauterbach W.A., Collegium theoretico-practicum Pandectarum, vol. 2, Tubinga 1706.pl_PL
dc.referencesLenel O., Palingenesia iuris civilis, vol. 1, Graz 1960.pl_PL
dc.referencesLeyser A. von, Meditationes ad Pandectas quibus praecipua iuri capita ex antiquitate explicantur, vol. V et VI, Lipsiae 1774.pl_PL
dc.referencesLiddel H. G., Scott R., A Greek-English Lexicon, Oxford 1996.pl_PL
dc.referencesLiebersohn H., The Return of the Gift. European History of a Global Idea, Cambridge 2010.pl_PL
dc.referencesLiebmann J., De natura donationis remuneratoriae, Berlin 1875.pl_PL
dc.referencesLindenmaier F., Moehring P., Kommentierte BGH-Rechtssprechung, § 516 Nr. 15 (=Neue Jusristische Wochenschrift 1982, s. 436–437).pl_PL
dc.referencesLitewski W., Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesLongschamps de Bérier R., Uzasadnienie projektu kodeksu zobowiązań z uwzględnieniem ostatecznego tekstu kodeksu. Art. 1–167, Warszawa 1934.pl_PL
dc.referencesLongschamps de Bérier R., Uzasadnienie projektu kodeksu zobowiązań z uwzględnieniem ostatecznego tekstu kodeksu. W opracowaniu głównego referenta projektu prof. Romana Lonbgschamps de Berier. Art. 294–369, Warszawa 1937.pl_PL
dc.referencesLongschamps de Bérier R., Zobowiązania, wyd. 3, Poznań 1948.pl_PL
dc.referencesLöwenfeld Th., Die remuneratorische Schenkung. Von Heinrich Harburger. Nördlingen 1875 (rec.), „Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft”, Bd. XXI, München 1879, s. 110–118.pl_PL
dc.referencesLukian, Dialogi, t. 3, tłum. i kom. W. Madyda, Wrocław 1966.pl_PL
dc.referencesŁuszczyńska M., Ubi ratio, ubi ius. Doktryna prawna świętego Tomasza z Akwinu, Lublin 2013.pl_PL
dc.referencesMackeldey F., Lehrbuch des heutigen römischen Rechts, 12. Orig.-Ausg. Bd. 2: Enthaltend den besonderen Theil, Gießen 1842.pl_PL
dc.referencesMahir E., Über die Natur und Wesenheit des donatio remuneratoria: ein civilistischer Versuch, München 1828.pl_PL
dc.referencesMarezoll Th., Ueber die Insinuation der Schenkungen nach neuesten römischen Rechte, „Zeitschrift für Civilrecht und Prozeß”, Bd. 1, 1828, s. 1–46.pl_PL
dc.referencesMaterial über Schenkung, [w:] Recht der Schuldverhältnisse, Buch 2, Zweiter Abschnitt: Von den Schuldverhältnissen im Besonderen, Hälfte I, Berlin 1882.pl_PL
dc.referencesMauss M., Socjologia i antropologia, tłum. M. Król/K. Pomian/J. Szacki, Warszawa 1973, s. 211–415.pl_PL
dc.referencesMauss M., Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społeczeństwach archaicznych, [w:] Mayer-Maly T., Einführung in die Rechtswissenschaft, Berlin Heidelberg 1993.pl_PL
dc.referencesMeyerfeld F.W.L. von, Die Lehre von den Schenkungen nach römischem Recht, Bd. 1, Marburg 1835.pl_PL
dc.referencesMeyerfeld F.W.L. von, Die Lehre von den Schenkungen nach römischem Recht, Bd. 2, Marburg 1837.pl_PL
dc.referencesMeyers Großes Konversations-Lexikon, 6. Aufl., Leipzig und Wien 1905– 1909.pl_PL
dc.referencesMichel J., Gratuité en droit romain, Bruxelles 1962.pl_PL
dc.referencesMigsch E., Die sogenannte Pflichtschenkung, „Archiv für civilistische Praxis” 1973, s. 46–70.pl_PL
dc.referencesMihr V./ Tennstedt F./Winter H., Sozialreform als Bürgerund Christenpflicht: Aufzeichnungen, Briefe und Erinnerungen des leitenden Ministerialbeamten Robert Bosse aus der Entstehungszeit der Arbeitversicherung und des BGB (1878–1892), Kohlhammer 2005.pl_PL
dc.referencesMousourakis G., Fundamentals of Roman Private Law, Heidelberg 2012.pl_PL
dc.referencesMugdan B. (Hrsg.), Die gesammten Materialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich, Bd. 2: Recht der Schuldverhältnisse (Berlin 1899) [=Motive zu dem Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich, Bd. 2: Recht der Schuldverhältnisse (Berlin 1888)].pl_PL
dc.referencesMugdan B. (Hrsg.), Die gesammten Materialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich, Bd. 2: Recht der Schuldverhältnisse (Berlin 1899) [=Protokolle der Kommission für die zweite Lesung des Entwurfs des Bürgerlichen Gesetzbuches, Bd. 1 (Berlin 1897)].pl_PL
dc.referencesMühlenbruch Ch.F., Lehrbuch des Pandekten-Rechts, Bd. 2, Halle 1836.pl_PL
dc.referencesMüller, Ueber die donatio remuneratoria (Zur Interpretation des allgemeinen Landrechts Thl. I. Tit. 11. §§. 1169–1175.), „Zeitschrit für wissenschaftliche Bearbeitung des preußischen Rechtes”, Bd. 1, 1830, s. 233–247.pl_PL
dc.referencesNamitkiewicz J., Kodeks zobowiązań. Komentarz dla praktyki, t. 2, Łódź 1945.pl_PL
dc.referencesNiewiadomski K., Wdzięczność – cnota zaniedbana. Możliwość wykorzystania teorii psychologicznych w katolickiej refleksji teologicznomoralnej nad wychowaniem do wdzięczności, „Teologia i Moralność” 2014, nr 1 (15), s. 233–254.pl_PL
dc.referencesNörr D., Savigny, Carl von (1779–1861), „Neue Deutsche Biographie” 22 (2005), s. 470–473.pl_PL
dc.referencesObrecht G., Oikonomia donationis simplicis et relatae, Argentorati 1595.pl_PL
dc.referencesOertmann P., Natürliche Verbindlichkeiten im deutschen bürgerlichen Gesetzbuch, „Allgemeine österreichische Gerichtszeitung”, Wien 1902, s. 199–204.pl_PL
dc.referencesOhanowicz A., Górski J., Zarys prawa zobowiązań, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesOleszko A., Umowa darowizny czyniąca zadość obowiązkowi wynikającemu z zasad współżycia społecznego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1979, t. XXVI/14, s. 233–254.pl_PL
dc.referencesOsteen M. (red.), The Question of the Gift. Essays across disciplines, Routledge 2002.pl_PL
dc.referencesOxford Latin Dictionary, vol. II, Oxford 2012.pl_PL
dc.referencesPernice A., Römisches Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit, Labeo, Teil E, Bd. 3.1, Halle 1892.pl_PL
dc.referencesPfeifer G., §§ 516–334. Schenkung, [w:] Ch. Birr, J. Rückert, M. Schmoeckel (Hrsg.), Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, Bd. 3, Schuldrecht. Besonderer Teil, 1. Teilband, Mohr Siebeck 2013.pl_PL
dc.referencesPfordten L.K.H. von der, De obligationis civilis in naturalem transitu, Lipsiae 1843.pl_PL
dc.referencesPfordten L.K.H. von der, Grundriss zu Vorlesungen über Pandekten mit Hinweisung auf Puchta’s Lehrbuch, Leipzig 1846–1848.pl_PL
dc.referencesPinellus A., Commentaria ad constitutiones Cod. de bonis maternis, Tertia Pars, Francofurti 1573.pl_PL
dc.referencesPlanck G., Bürgerliches Gesetzbuch, Bd. 2: Recht der Schuldverhältnisse, 3. Aufl., München 1907.pl_PL
dc.referencesPlaniol M., Ripert G., Boulauger J., Traité de droit civil, Paris 1957.pl_PL
dc.referencesPlezia M. (red.), Słownik łacińsko-polski, t. 1, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesPool E.H., Obscuritas Papiniana in Fragmenta Vaticana 259, [w:] Secundum datur! Negen studies en een laudatio aangeboden aan Hans Ankum, Amsterdam 1997, s. 77–110.pl_PL
dc.referencesProtocolle der Commission zur Ausarbeitung eines Allgemeinen Deutschen Obligationenrechtes, vol. 3 (CXXI–CLXXI), Dresden 1864.pl_PL
dc.referencesPuchta G.F., Cursus der Institutionen, Bd. 2, Leipzig 1842.pl_PL
dc.referencesPuchta G.F., Lehrbuch der Pandekten, 9. Aufl., Leipzig 1863.pl_PL
dc.referencesPuchta G.F., Vorlesungen über das heutige römische Recht, Bd. 2, 4. Aufl., Leipzig 1855.pl_PL
dc.referencesPyyhtinen O., The Gift and its Paradoxes. Beyond Mauss, Ashgate 2014.pl_PL
dc.referencesQuaritsch A., Institutionen und Rechtsgeschichte. Compendium des Römischen Privatrechts und Civilprocesses, Cyprus 2017 (przedruk oryginału z 1882 r.).pl_PL
dc.referencesRadwański Z./Panowicz-Lipska J., Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesRehbinder M. (Hrsg.), Vom homo oeconomicus zum homoreciprocans? Auf der Suche nach einem neuen Menschenbild als Erklärungsmuster für Recht, Wirtschaft und Kultur, Bern 2012.pl_PL
dc.referencesRepertorium in Lecturas Iasonis, Lugduni 1542.pl_PL
dc.referencesRetes J.F. de, De Donationibus, academica relectio, [w:] Novus thesaurus juris civilis et canonici, vol. VI, Hagae 1753, s. 555–658.pl_PL
dc.referencesRoßhirt C.F., Ueber die Verwandlung einer obligatio civilis in eine obligatio naturalis, „Abhandlungen civilistischen und criminalistischen Inhalts”, Bd. 5, Heidelberg 1844, s. 275–290.pl_PL
dc.referencesRoth L., Die natürlichen Verbindlichkeiten im Bürgerlichen Gesetzbuch, Jena 1910.pl_PL
dc.referencesRudorff A.A.F., De lege Cincia, Berolini 1825.pl_PL
dc.referencesSaabedra J.G. à, Tractatus de donatione remuneratoria, Amstelaedami 1646.pl_PL
dc.referencesSaenger I., [w:] R. Schulze (Hrsg.) BGB. Handkommentar, §§ 530–534, Baden-Baden 2012.pl_PL
dc.referencesSavigny F.C. von, Das Obligationenrecht als Theil des heutigen römischen Rechts, Bd. 1, Berlin 1851.pl_PL
dc.referencesSavigny F.C. von, Pandektenvorlesung 1824/1825, [w:] H. Hammen (Hrsg.), Ius commune – Sonderhefte, Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte, 62. Savignyana, vol. 1, Frankfurt a.M. 1993.pl_PL
dc.referencesSavigny F.C. von, System des heutigen römischen Rechts, Bd. 4, Berlin 1841.pl_PL
dc.referencesSavigny F.C. von, Ueber die lex Cincia de donis et muneribus und deren spätere Umbildungen, „Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft”, Bd. 4, Berlin 1820.pl_PL
dc.referencesSchäfer F.L., §§812–822. Ungerechtfertigte Bereicherung, [w:] Ch. Birr, J. Rückert, M. Schmoeckel (Hrsg.), Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, Bd. 3, Schuldrecht. Besonderer Teil, 2. Teilband, Mohr Siebeck 2013, s. 2578–2711.pl_PL
dc.referencesSchildener C., De differentiis inter donationem simplicem et remuneratoriam spuriis, Jenae 1798 (rec.), [w:] Ch.G. Hübner, C.A. Tittmann (Hrsg.), Bibliothek kleiner juristischer Schriften, Leipzig 1802, s. 54–61.pl_PL
dc.referencesSchiller A.A., Roman Law. Mechanisms of Defelopment, New York 1978.pl_PL
dc.referencesSchröder J., Zum Einfluß Savignys auf den allgemeinen Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts (rec. Hammen H., Die Bedeutung Friedrich Carl v. Savignys für die allgemeinen dogmatischen Grundlagen des Deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches, Berlin 1983), „Quaderni Fiorentini” 1985, vol. 14, s. 619–633.pl_PL
dc.referencesSchubert W. (Hrsg.), Die Vorentwürfe der Redaktoren zum BGB, Allgemeiner Teil, Teil 1, Berlin 1981.pl_PL
dc.referencesSchubert W. (Hrsg.), Die Vorlagen der Redaktoren für die erste Kommission zur Ausarbeitung des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuches. Recht der Schuldverhältnisse, Teil 1, Berlin 1980.pl_PL
dc.referencesSchubert W., Materialien zur Entstehungsgeschichte des BGB: Einführung, Biographien, Materialien, Berlin 1978.pl_PL
dc.referencesSchubert W., Planck, Gottlieb (1824–1910), „Neue Deutsche Biographie” 20 (2001), s. 496–497.pl_PL
dc.referencesSchubert W., Schmitt, Gottfried Ritter von (1827–1908), „Neue Deutsche Biographie” 23 (2007), s. 234–235.pl_PL
dc.referencesSchulting A., Commendationes academicae, Halae Magdeburgicae 1770.pl_PL
dc.referencesSchulting A., Jurisprudentia vetus Ante-Justinianea, Lipsiae 1737.pl_PL
dc.referencesSchultze-von Lasaulx H., Heise, Georg Arnold (1778–1851), „Neue Deutsche Biographie” 8 (1969), s. 453–454.pl_PL
dc.referencesSchulze G., Die Naturalobligation. Rechtsfigur und Instrument des Rechtsverkehrs einst und heute – zugleich Grundlegung einer zivilrechtlichen Forderungslehre, Mohr Siebeck 2008.pl_PL
dc.referencesSchulze R., [w:] R. Schulze (Hrsg.), BGB. Handkommentar, § 814 alt. 2, Baden-Baden 2012.pl_PL
dc.referencesSchwab D., Sittlichkeit. Zum Aufstieg und Niedergang einer rechtlichen Kategorie, [w:] Dorn F., Schröder J. (Hrsg.), Festschrift für Gerd Kleinheyer zum 70. Geburtstag, Heidelberg 2001, s. 493–522.pl_PL
dc.referencesSchwanert H., Die Naturalobligationen des römischen Rechts, Göttingen 1861.pl_PL
dc.referencesSchweppe A., Das römische Privatrecht in seiner heutigen Anwendung, Bd. 3: Obligationenrecht, Göttingen 1831.pl_PL
dc.referencesSeneka L.A., O dobrodziejstwach, [w:] Pisma filozoficzne, t. 2, tłum. L. Joachimowicz, Warszawa 1965, s. 69–449.pl_PL
dc.referencesSerda W., Nienależne świadczenie, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesSeuffert J.A., Praktisches Pandektenrecht, 3. Aufl., Bd. 2, Würzburg 1852.pl_PL
dc.referencesSiber H., Confirmatio donationis, „Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte – Romanistische Abteilung” 1933, Bd. 53, s. 99–150.pl_PL
dc.referencesSiehr K., Schweizerisches Obligationenrecht, [w:] Handwörterbuch des Europäischen Privatrecht 2009, Hamburg 2009.pl_PL
dc.referencesSiewert F.G., Materialien zur wissenschaftlichen Erklärung der neuesten allgemeinen Preuß. Landesgesetze, 8 Hefte, Halle 1800–1807.pl_PL
dc.referencesSintenis C.F.F., Das practische gemeine Civilrecht, Bd. 1: Die allgemeinen Lehren und das Sachenrecht, Leipzig 1844.pl_PL
dc.referencesSlapnicar K., Gratis habitare. Unentgeltliches Wohnen nach römischem und geltendem Recht, Berlin 1981.pl_PL
dc.referencesSłownik łacińsko-polski, t. 4, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesSmith Pangle L., Aristotle and the Philosophy of Friendship, Cambridge 2002.pl_PL
dc.referencesSobczyk M., Pojęcie ‘causa’ w źródłach prawa rzymskiego odnoszących się do bezpodstawnego wzbogacenia, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2011, nr 11.1, s. 269–294.pl_PL
dc.referencesSobczyk M., Świadczenie w zamierzonym celu, który nie został osiągnięty, Toruń 2012.pl_PL
dc.referencesSójka-Zielińska K., Historia prawa, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesSójka-Zielińska K., W sprawie oceny romanistycznego i germanistycznego kierunku szkoły historycznej w niemieckiej nauce prawa I połowy XIX w., „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1959, t. XI, z. 2, s. 129–143.pl_PL
dc.referencesSomerstein N., Rola zobowiązania moralnego w nowoczesnej cywilistyce. Przyczynek do nauki o zobowiązaniach niezupełnych, Lwów 1934.pl_PL
dc.referencesSondel J., Precarium w prawie rzymskim, Kraków 1971.pl_PL
dc.referencesSowa J., Między Erosem a Arete. Przyjaźń w etyce Platona i Arystotelesa, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesSprau H., [w:] O. Palandt (Hrsg.), Bürgerliches Gesetzbuch. Kommentar, München 2016, § 814 alt. 2.pl_PL
dc.referencesStecki L., Darowizna, Toruń 1998.pl_PL
dc.referencesStryck S., Dissertatio juridica de bene meritis, Lipsiae 1698.pl_PL
dc.referencesStryck S., Praelectiones Viadrinae de Cautelis contractuum necessariis, sect. III cap. IX, § 3, Witteberga 1772.pl_PL
dc.referencesSumma Azonis, locuples iuris civilis thesaurus, Venetiis 1581.pl_PL
dc.referencesSzpunar A., Uwagi w sprawie wykładni art. 902 k.c., „Palestra” 1998, nr 1–2, s. 28–42.pl_PL
dc.referencesTheir A., Roth, Paul von (1820–1892), „Neue Deutsche Biographie” 22 (2005), s. 108–109.pl_PL
dc.referencesTimbal P., Les donations rémunératoires en droit romain et en droit français, thèse Toulouse 1925.pl_PL
dc.referencesTiraquellus A., Commentarii in l. si unquam C. de revoc. Donat., Lugduni 1567.pl_PL
dc.referencesTomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Cnoty społeczne pokrewne sprawiedliwości, t. 20, tłum. F.W. Bednarski, Londyn 1972.pl_PL
dc.referencesTorrell J.-P., Tomasz z Akwinu – człowiek i dzieło, Warszawa 2008. Ubaldi B., In Digestum novum Commentaria, Venetis 1599.pl_PL
dc.referencesUnger J., System des österreichischen allgemeinen Privatrechts, Bd. 2, Leipzig 1892.pl_PL
dc.referencesUnterholzner K.A.D., Ueber das Cincische Gesetz, „Rheinisches Museum für Jurisprudenz”, Jg. 2, Bonn 1828, s. 437–462.pl_PL
dc.referencesUnterholzner K.A.D., Ueber das Cincische Gesetz: (Fortsetzung), „Rheinisches Museum für Jurisprudenz”, Jg. 3, Bonn 1829, s. 153–173.pl_PL
dc.referencesVangerow K.A. von, Lehrbuch der Pandekten, 7. Aufl., Bd. 1, Marburg 1863.pl_PL
dc.referencesVasquez G., Precarium usus iuris, „Bulletino dell’Istituto de Diritto Romano” 1993/94, vol. 96/97, s. 281–292.pl_PL
dc.referencesVoet J., Commentarius ad Pandectas, vol. 2, Coloniae Allobrogum 1778.pl_PL
dc.referencesWächter K.G. von, Pandekten, Bd. 2, Leipzig 1880.pl_PL
dc.referencesWacke A., Europäische Spruchweisheiten über das Schenken und ihr Wert als rechtshistorisches Argument, [w:] R. Zimmermann/R. Knütel/J.P. Meincke (Hrsg.), Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogmatik, Heidelberg 1999, s. 325–369.pl_PL
dc.referencesWacke A., Faktische Arbeitsverhältnisse im Römischen Recht? Zur sogenannten notwendigen Entgeltlichkeit besonders bei Arbeitsleistungen vermeintlicher Sklaven, „Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte – Romanistische Abteilung” 1991, Bd. 108, s. 123–154.pl_PL
dc.referencesWeber A.D., Systematische Entwicklung der Lehre von der natürlichen Verbindlichkeit und deren gerichtlichen Wirkung, 4. Ausg., Schwerin und Wismar 1805.pl_PL
dc.referencesWeidenkaff W., [w:] Palandt O. (Hrsg.), Bürgerliches Gesetzbuch. Kommentar, §§ 530–534, München 2016.pl_PL
dc.referencesWening-Iugenheim J.N. von, Lehrbuch des Gemeinen Civilrechts, 4. Aufl., Bd. 2, München 1831.pl_PL
dc.referencesWesthoff R., Kübel, Franz von (1819–1884), „Neue Deutsche Biographie” 13 (1982), s. 171–172.pl_PL
dc.referencesWieacker F., Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderen Berücksichtigung der deutschen Entwicklung, Göttingen 1967.pl_PL
dc.referencesWilejczyk M., Nieodpłatne świadczenia czyniące zadość obowiązkowi moralnemu, „Państwo i Prawo” 2012, t. 9, s. 87–97.pl_PL
dc.referencesWindscheid B., Die Actio des römischen Civilrechts, vom Standpunkte des heutigen Rechts, Düsseldorf 1856.pl_PL
dc.referencesWindscheid B., Lehrbuch des Pandektenrechts, Bd. 2; 5. Aufl., Stuttgart 1879.pl_PL
dc.referencesWinniczuk L. (red.), Trzej satyrycy rzymscy. Horacy – Persjusz – Juwenalis, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesWójcik M., Fundacje dobroczynne w rzymskim prawie poklasycznym, Lublin 2003.pl_PL
dc.referencesWolff Ch. von, Institutiones Iuris Naturae et Gentium, Halle 1750.pl_PL
dc.referencesWołodkiewicz W., Historyczne uwarunkowania integracji prawa prywatnego w Unii Europejskiej, [w:] idem, Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej, Warszawa 2009, s. 66–73.pl_PL
dc.referencesWołodkiewicz W., Zabłocka M., Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesZachariä von Liegenthal K.S., Handbuch des französischen Civilrechts, 6. Aufl., Bd. 4, Heidelberg 1875.pl_PL
dc.referencesZimmermann R., The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford 1996.pl_PL
dc.referencesZiomek J., Retoryka opisowa, Kraków 1990.pl_PL
dc.referencesZoesius H., Commentarius ad Digestorum seu Pandectarum Juris civilis libros L, Coloniae Agrippinae 1745.pl_PL
dc.referenceshttp://dlib-pr.mpier.mpg.de (dostęp: 30.11.2018)pl_PL
dc.referenceshttp://dlib-zs.mpier.mpg.de (dostęp: 30.11.2018)pl_PL
dc.referenceshttps://de.wikipedia.org (dostęp: 30.11.2018)pl_PL
dc.referenceshttps://digital.staatsbibliothek-berlin.de (dostęp: 30.11.2018)pl_PL
dc.referenceshttps://dlc.mpdl.mpg.de (dostęp: 30.11.2018)pl_PL
dc.referenceshttps://hwb-eup2009.mpipriv.de (dostęp: 30.11.2018)pl_PL
dc.referenceshttps://opacplus.bsb-muenchen.de (dostęp: 30.11.2018)pl_PL
dc.referenceswww.anno.onb.ac.at (dostęp: 30.11.2018)pl_PL
dc.referenceswww.archive.org (dostęp: 30.11.2018)pl_PL
dc.referenceswww.beck-online.pl (dostęp: 30.11.2018)pl_PL
dc.referenceswww.books.google.pl (dostęp: 30.11.2018)pl_PL
dc.referenceswww.deutsche-biographie.de (dostęp: 30.11.2018)pl_PL
dc.referenceswww.deutsche-digitale-bibliothek.de (dostęp: 30.11.2018)pl_PL
dc.referenceswww.digitale-sammlungen.de (dostęp: 30.11.2018)pl_PL
dc.referenceswww.gesetze.ch (dostęp: 30.11.2018)pl_PL
dc.referenceswww.honsell.at (dostęp: 30.11.2018)pl_PL
dc.referenceswww.hwb-eup2009.mpipriv.de (dostęp: 30.11.2018)pl_PL
dc.referenceswww.jusline.at (dostęp: 30.11.2018)pl_PL
dc.referenceswww.opinioiuris.de (dostęp: 30.11.2018)pl_PL
dc.referenceswww.zeno.org (dostęp: 30.11.2018)pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-387-8


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe