Show simple item record

dc.contributor.authorDuszyńska-Misarko, Katarzyna
dc.date.accessioned2023-11-14T07:15:07Z
dc.date.available2023-11-14T07:15:07Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/48346
dc.description.abstractW rozprawie autor skupia się na aspektach cywilnoprawnej ochrony dziecka poczętego, która jest mu zapewniona w konkretnych przepisach prawa prywatnego. Głównym celem rozprawy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy dziecku urodzonemu, które zostało poczęte in vitro, przysługują prawa, przykładowo prawo do dziedziczenia czy roszczenia odszkodowawcze, których źródło sięga fazy przedimplantacyjnej na takiej samej podstawie prawnej, jak przynależą dziecku poczętemu in utero. Zostaną poruszone również inne wybrane zagadnienia, zwłaszcza w kontekście regulacji polskiej ustawy z 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności, które dotykają szeroko rozumianej sytuacji cywilnoprawnej nasciturusa, znajdującego się w fazie przedimplantacyjnej. Autor stawia tezę, że w razie urodzenia się dziecka, które zostało poczęte in vitro, zgodne z dobrem tego dziecka jest uznanie, że jego sytuacja cywilnoprawna nie powinna być różnicowana ze względu na sposób poczęcia. Jeżeli zatem źródłem nabycia określonych praw jest okres, kiedy zarodek już istniał, ale znajdował się w fazie przedimplantacyjnej, zdecydowanie zgodne z dobrem tego dziecka jest uznanie, że te prawa nabywa w razie transferu i urodzenia. Przedmiotem tej rozprawy jest próba ustalenia, czy de lege lata, w świetle przepisów chroniących nasciturusa zawartych w kodeksie cywilnym, kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz ustawy o leczeniu niepłodności, postawienie takiej tezy jest uzasadnione. Po dokonanej analizie, autor dochodzi do wniosku, że miarodajnym momentem określającym powstanie nasciturusa i związanych z nim praw jest moment zapłodnienia. Już wówczas powstaje podmiot prawa, który w razie skutecznego transferu do organizmu kobiety oraz urodzenia nabędzie definitywnie prawa, których źródło sięga do fazy przedimplantacyjnej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectnascituruspl_PL
dc.subjectembrionpl_PL
dc.subjecttechniki wspomaganej prokreacjipl_PL
dc.subjectmedically assisted procreation (MAP)pl_PL
dc.subjectpodmiotowośćpl_PL
dc.subjectfaza przedimplantacyjnapl_PL
dc.titleSytuacja cywilnoprawna embrionu w fazie przedimplantacyjnejpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number314pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracjipl_PL
dc.dissertation.directorKsiężak, Paweł
dc.dissertation.reviewerBosek, Leszek
dc.dissertation.reviewerNawrot, Oktawian
dc.date.defence2023-12-01
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe