Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Zadania jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zagadnienia administracyjnoprawne

This email address is used for sending the document.