Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 109, I piętro.
 

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

Ceraneum [14]
Czasopisma naukowe / Scientific Journals [26541]
Koła Naukowe UŁ / University of Lodz Academic Clubs [254]
 • Przekształcenia wybranych elementów systemu regionalnego Polski 

  Gaczek, Wanda Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Celem opracowania jest poszukiwanie odpowiedzi na kilka pytań. Czy cechy zidentyfikowanego przez R. Domańskiego [2011] kodu rozwojowego systemu regionalnego Polski są trwałe, czy raczej stopniowo zmieniają się w wyniku ...
 • Nowa urbanizacja miast i aglomeracji miejskich o przemysłowej proweniencji 

  Klasik, Andrzej; Kuźnik, Florian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Celem opracowania jest pokazanie nowej urbanizacji miast i aglomeracji miejskich jako procesu twórczo rozwijającego nowe koncepty miast, specyficzne dla wieku globalizacji, technologii cyfrowych i kreatywności. Podstawą ...
 • Sylwetka naukowa Profesora Tadeusza Markowskiego 

  Kudłacz, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Miasta są złożonymi, wieloelementowymi organizmami, a zarządzanie nimi wymaga interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności. Obecnie, gdy w zarządzaniu miastami istotnego znaczenia nabrało podejście terytorialne, trzeba zwrócić ...
 • Rozwój zrównoważony a planowanie miast w świetle doświadczeń ostatniego ćwierćwiecza 

  Marszał, Tadeusz ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
 • Wprowadzenie 

  Danielewicz, Justyna; Sikora-Fernandez, Dorota ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Miasta są złożonymi, wieloelementowymi organizmami, a zarządzanie nimi wymaga interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności. Obecnie, gdy w zarządzaniu miastami istotnego znaczenia nabrało podejście terytorialne, trzeba zwrócić ...

Pokaż więcej...