Welcome to the University of Lodz Repository (RUŁ). The Repository collects and facilitates didactic materials and current intellectual output of the university research workers. It is a platform facilitating scientific resources and integrating the university with the other sources of information science.
 
The Repository operates on the basis of regulation of President of the University of Lodz (Rector) No.51 of 31.03.2015.
 
In order to deposit the documents please contact:
Staff of the University of Lodz Repository (RUŁ). repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
 
Room 106,
 

 • Polityczne interpretacje analitycznej teorii prawa 

  Bator, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
 • Wstęp 

  Zirk-Sadowski, Marek; Wojciechowski, Bartosz; Bekrycht, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
 • Consumer needs of households and propensity to satisfy them in conditions of crisis 

  Gajewski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jaki jest w ocenie konsumentów stopień nasycenia podstawowych kompleksów potrzeb gospodarstw domowych oraz jaka jest skłonność do ich zaspokajania na tle istniejących ...
 • Distribution of industrial products in Poland 

  Jaworska, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Cechą charakterystyczną dystrybucji środków produkcji w Polsce Jest fakt, iż ma ona miejsce w warunkach głębokiego deficytu wielu podstawowych surowców, materiałów i paliw. Brak jest rynkowych kryteriów alokacji tych ...
 • Organizational design for product innovation under uncertainty 

  Kristensen, Tore (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Celem artykułu jest charakterystyka typowych modeli wprowadzania innowacji produktu w warunkach niepewności. Autor krytycznie ocenie dotychczasowe sposoby wyboru metody wprowadzania Innowacji (metoda prób i błędów, metoda ...

View more