Now showing items 1-3 of 3

  • Integracja podejść lean i agile w zarządzaniu łańcuchem dostaw 

   Obora, Hubert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
   Celem rozdziału jest przedstawienie możliwości integracji podejść lean i agile w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Na wstępie dokonano charakterystyki pojęć łańcucha dostaw i zarządzania łańcuchem dostaw. W dalszej kolejności ...
  • Podejście PDCA Problem Solving w rozwiązywaniu problemów organizacji 

   Obora, Hubert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
   The aim of this paper is to present one of newest team oriented problem solving method – PDCA Problem Solving. The author introduces the origin and essence of the method. He also describes the various stages involved ...
  • Podstawowe problemy implementacji zasad TQM w przedsiębiorstwie 

   Obora, Hubert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
   This article refers the main problems concerning implementation Total Quality Management principles in enterprise. In the first part of this paper, the author describes classifications of TQM principles. Next he characterizes ...