Now showing items 1-11 of 11

  • Blindness in the Beckettland of Malfunctioning 

   Uchman, Jadwiga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018-10-29)
   Many of Beckett characters suffer from different kinds of disabilities and impairments, this being one of the ways of punishing them for “the eternal sin of having been born.” The article discusses blindness in Waiting for ...
  • Crossing the Borders of Language and Culture: Samuel Beckett’s Waiting for Godot 

   Uchman, Jadwiga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012-12-04)
   The aim of the paper is to compare four versions of the text of Waitingfor Godot: the French original, Beckett’s own translation into English and two Polish renderings done by Julian Rogoziński and Antoni Libera. The article ...
  • Harold Pinter - “The Poet of London Transport” 

   Uchman, Jadwiga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Autorka analizuje znaczenie środków transportu w wybranych dramatach Harolda Pintera, który został określony przez Irvinga Wardle jako „poeta londyńskiego transportu” . Wprowadza on do swoich sztuk samochody, a sposób ...
  • In a World Characterized by Transience and Doomed to Extinction Some Old Women Still Need Love —Mrs Rooney from Samuel Beckett’s All That Fall 

   Uchman, Jadwiga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013-11-01)
   The article analyzes the world of transience, deterioration and death characteristic of Boghill, the place of action of Samuel Beckett’s short radio play-All That Fall. In a broadcast drama, existence is equivalent to being ...
  • Pinteresque Dialogue 

   Uchman, Jadwiga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017-10-25)
   The expression “Pinteresque” describing the characteristic features of Harold Pinter’s artistic output, established its position as a literary critical denominator many years ago. The aim of this article is to analyze some ...
  • Quantum Mechanics and the Relativity of Human Identity: Tom Stoppard’s Hapgood 

   Uchman, Jadwiga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Tom Stoppard’s Hapgood has often been discussed as a spy drama employing intertextual references to physics (quantum mechanics, uncertainty principle) and mathematics (Euler’s geometry) to detect a traitor in the English ...
  • Reality, Illusion, Theatricality: A Study of Tom Stoppard 

   Uchman, Jadwiga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
   The monograph discusses the drama of Tom Stoppard from the point of view of the importance of relativity theory introduced by Einstein which is used by the playwright in reference to perception, description and interpretation ...
  • Samuel Beckett and Ireland 

   Uchman, Jadwiga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Artykuł stanowi bardzo obszerne i szczegółowe studium złożonych relacji Becketta z Irlandią jako krajem oraz z irlandzkością pojmowaną jako stan ducha. Autorka wyczerpująco omawia fakty biograficzne, wypowiedzi Becketta ...
  • The problem of time in plays of Samuel Beckett 

   Uchman, Jadwiga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, 1987)
  • The Quantum Mechanical Image of the World of Espionage: Tom Stoppard’s Hapgood 

   Uchman, Jadwiga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   W swojej twórczości dramatycznej Tom Stoppard zajmuje się bardzo często zagadnieniami dotyczącymi relatywizmu poznawczego. Ta sama osoba czy też zjawisko mogą być inaczej opisywane przez różnych obserwatorów ze względu ...
  • Words and Images: Tom Stoppard’s After Magritte 

   Uchman, Jadwiga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   Nie jest sprawą przypadkową, iż Tom Stoppard zainteresował się malarstwem René Magritte’a i że nadał jednemu ze swoich dramatów tytuł After Magritte. Belgijski artysta zajmował się zagadnieniami dotyczącymi możliwości ...