Now showing items 1-2 of 2

  • Algorytmy słowotwórczego parafrazowania 

   Obrębska, Anna (PRIMUM VERBUM, 2010)
   Podstawowym celem pracy było wyróżnienie mechanizmów słowotwórczego parafrazowania tekstów języka polskiego i zbudowanie programu komputerowego, który służy automatycznemu parafrazowaniu przy użyciu morfemów słowotwórczych. ...
  • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w językoznawstwie 

   Obrębska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
   Artificial Neural Networks (ANN) are software systems inspired by biological models of the brain. They are capable of learning patterns and relations from input data. The ability to generalise knowledge enabling them to ...