Now showing items 1-20 of 777

  • Działania UE na rzecz ochrony praw kobiet na Filipinach 

   Czapla, Karolina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-07-16)
   Filipiny poważnie podchodzą do globalnego problemu, jakim jest dyskryminacja kobiet oraz wyróżniają się na tle innych państw regionu Azji Południowo-Wschodniej swoim podejściem do ochrony praw kobiet oraz równouprawnienia. ...
  • Unia Europejska wobec wolności słowa w Wietnamie – w kontekście ochrony praw człowieka w latach 2012-2023 

   Serwatka, Andżelika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-07-16)
   Wolność słowa, wolne i niezależne media oraz ochrona praw człowieka są nieodłącznymi fundamentami demokratycznego społeczeństwa, a także wartościami, które Unia Europejska od lat promuje i wzmacnia w państwach na całym ...
  • Działania UE na rzecz społeczeństwa obywatelskiego w Azji 

   Matiaszczyk, Natalia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-07-16)
   Unia Europejska aktywnie promuje zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w kształtowanie polityk na skalę globalną. Społeczeństwo obywatelskie, oparte na zasadach demokratycznych, wolności przekonań i stowarzyszeń, ...
  • Paradyplomacja Chiny-UE na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi 

   Suszwalak, Oliwia; Filipińska, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-07-16)
   Chiny to jedno z najbardziej zanieczyszczonych państw świata. Rząd chiński podejmuje wiele działań na rzecz poprawy stanu środowiska, jednak można w tym obszarze zauważyć również wzrost aktywności rządów lokalnych, które ...
  • Działania Unii Europejskiej i Indii na rzecz rozwoju indyjskich miast: współpraca aktorów niepaństwowych oraz lokalnych 

   Pęczak, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-07-16)
   Unia Europejska aktywnie uczestniczy w międzynarodowych inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Nie inaczej jest jeśli chodzi o współpracę z Indiami, które to zmagają się z wieloma problemami ...
  • Inicjatywa FLEGT w Indonezji: implementacja, osiągnięcia, wyzwania 

   Bednarska, Wiktoria; Gralewska, Daria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-07-16)
   Indonezja w ostatnich latach stała się liderem Azji Południowo-Wschodniej w walce z emisją gazów cieplarnianych. Jednocześnie państwo to, bogate w zasoby naturalne, takie jak lasy tropikalne, wciąż zmaga się jednak z ...
  • Wymiar środowiskowy i klimatyczny polityki UE wobec Azji 

   Kamiński, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-07-16)
   Azja jest jednym z regionów świata, który najbardziej odczuwa skutki zmian klimatu i degradacji środowiska naturalnego. Z kolei Unia Europejska jest najbardziej aktywnym na świecie aktorem promującym zagadnienia ochrony ...
  • Współpraca Unii Europejskiej i Japonii na rzecz klimatu i neutralności klimatycznej 

   Kisiel, Adrianna; Kukieła, Julia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-07-16)
   Efekty globalnego ocieplenia stanowią ogromne zagrożenie dla całej planety. Unia Europejska od lat stara się działać na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych. Podobne działania podejmuje również Japonia. Celem rozdziału ...
  • Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej dla Korei Północnej 

   Matiaszczyk, Natalia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-07-16)
   Niniejszy rozdział stanowi analizę rozwoju stosunków między Unią Europejską a Koreą Północną ze szczególnym uwzględnieniem pomocy rozwojowej UE dla tego państwa. Odpowiada na pytania o charakter pomocy rozwojowej UE czy ...
  • Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej dla Tajlandii 

   Rusiecka, Kamila (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-07-16)
   Tajlandia od kilkudziesięciu lat znacząco rozwija się gospodarczo i dąży do zostania liderem Azji Południowo-Wschodniej. Istotną rolę w tym zakresie odgrywa Unia Europejska. Celem rozdziału jest ukazanie unijnej pomocy ...
  • Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej dla Tadżykistanu 

   Iczetkin, Aleksandra; Gajda, Olga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-07-16)
   Dysproporcje między państwami rozwiniętymi, rozwijającymi się, a państwami Globalnego Południa wciąż się pogłębiają. Stąd też tak istotna jest pomoc rozwojowa dla państw postradzieckich. Rozdział ma na celu przedstawienie ...
  • Unijna pomoc rozwojowa dla Azji 

   Kamiński, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-07-16)
   Unia Europejska jest największym dawcą oficjalnej pomocy rozwojowej. Stara się dzięki temu wykorzystać własną pozycję do promowania na świecie istotnych dla niej wartości i celów politycznych takich jak zapobieganie ...
  • Wstęp 

   Kamiński, Tomasz; Matiaszczyk, Natalia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-07-16)
  • Skazani na współpracę? Różne wymiary polityki Unii Europejskiej wobec państw azjatyckich 

   Kamiński, Tomasz; Matiaszczyk, Natalia; Kamiński, Tomasz - Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Katedra Studiów Azjatyckich, 90-131 Łódź, ul. Narutowicza 59a; Matiaszczyk, Natalia - Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Katedra Studiów Azjatyckich, 90-131 Łódź, ul. Narutowicza 59a (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024-07-16)
   Polityka Unii Europejskiej wobec Azji stanowi interesujący obszar analizy i refleksji na tle zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej. UE, od momentu swojego powstania, zyskała pozycję znaczącego gracza na arenie ...
  • Niestabilne parlamenty. Chwiejność wewnątrzparlamentarna w Serbii i Wojwodinie w latach 2016–2020 

   Domagała, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023-04-12)
   Głównym celem niniejszej monografii było przeanalizowanie genezy skali oraz dynamiki zjawiska fluktuacji w wykonywaniu mandatu deputowanego do Zgromadzenia Narodowego Republiki Serbii oraz Zgromadzenia Autonomicznej Prowincji ...
  • Tłumacz musi być linoskoczkiem 

   Dedecius, Karl; Czechowska, Ilona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-04-14)
  • Karl Dedecius – Europejczyk z Łodzi 

   Lisiecka, Sława (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-04-14)
  • Drogi badań naukowych: Niemiecki Instytut Spraw Polskich i duch Karla Dedeciusa 

   Loew, Peter Oliver (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-04-14)
  • Tłumaczenie na granicy 

   Chołuj, Bożena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-04-14)
  • „Gorzkie pigułki w słodkim lukrze”. O fascynacji aforyzmami Stanisława Jerzego Leca 

   Kuczyński, Ernest (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-04-14)