Show simple item record

dc.contributor.authorBadziak, Justyna
dc.date.accessioned2015-08-06T05:46:04Z
dc.date.available2015-08-06T05:46:04Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-83-63503-43-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11377
dc.description.sponsorshipKształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegopl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji Uniwesytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titlePrzestępstwo z art. 258 kodeksu karnego z 1997 r. (studium prawnodogmatyczne)pl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracjipl_PL
dc.dissertation.directorLiszewska, Agnieszka
dc.dissertation.reviewerDukiet-Nagórska, Teresa
dc.dissertation.reviewerKulesza, Witold


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska