Now showing items 1-1 of 1

    • Zasoby naturalne jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego 

      Górka, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
      Działalność gospodarcza opiera się na wykorzystaniu zasobów naturalnych, kapitałowych i ludzkich (społecznych). We wcześniejszych ujęciach określano je także jako tzw. czynniki wzrostu gospodarczego w postaci ziemi, ...