Show simple item record

dc.contributor.authorWoźniak, Julita
dc.date.accessioned2015-09-25T06:15:34Z
dc.date.available2015-09-25T06:15:34Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11937
dc.description.abstractRozprawa doktorska przedstawia dyskursywne reprezentacje polskich imigrantów, jakie tworzone są przez wybrane brytyjskie gazety ogólnokrajowe (dzienniki), należące do sektora tzw. prasy dużego formatu (broadsheet newspapers lub the quality press), tzn. The Guardian, The Independent i The Times. Korpus analizowanych artykułów został stworzony w oparciu o zasoby bazy internetowej ProQuest i obejmował wybrane artykuły publikowane w w/w gazetach w latach 2004 – 2014 (artykuły zostały wyselekcjonowane na podstawie wyrażeń – kluczy: Poles in UK, Polish migrants in UK i Polish people in UK). Analiza artykułów z przedziału czasowego dziesięciu lat dowiodła, że ujawnione reprezentacje dyskursywne pojawiają się wielokrotnie w analizowanej próbie i pozwalają na wyodrębnienie dwunastu toposów. W ten sposób tworzą spójny (negatywny lub/i pozytywny) wizerunek Polaków w danym aspekcie funkcjonowania społecznego. Wykorzystana rama metodologiczna to Historyczna Analiza Dyskursu (HAD), która należy do szerokiego spektrum podejść określanych jako Krytyczna Analiza Dyskursu (Krytyczne Studia nad Dyskursem) i wykorzystywanych do badania wzajemnych relacji między tekstem, a rzeczywistością społeczną. Dodatkowo, jako że złożone zagadnienie reprezentacji dyskursywnych wymaga interdyscyplinarnego podejścia, podstawa teoretyczna dysertacji zawiera także odniesienia do innych dyscyplin naukowych, takich jak studia nad mediami i studia migracyjne. Ogólny obraz polskich imigrantów jaki wyłania się z lektury dyskursu prasowego, jest zróżnicowany i wielowymiarowy. Ponadto, dyskursywne reprezentacje polskich imigrantów przekładają się na silną relację „my” (Brytyjczycy) i „oni” (Polacy), co z kolei umożliwia dyskursywne wzmacnianie brytyjskiej tożsamości narodowej. Zatem, najważniejsze czynniki konstytuujące tożsamość brytyjską, które podkreślane są przez dyskurs imigracyjny, to wysokie standardy kulturalne Brytyjczyków, tolerancja, znajomość języka angielskiego i fakt przynależności do dobrze prosperującego państwa.pl_PL
dc.description.sponsorshipMiędzywydziałowe Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie zostały zrealizowane jako projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegopl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.subjectKrytyczna Analiza Dyskursupl_PL
dc.subjectdyskursywne reprezentacje polskich imigrantów w Wielkiej Brytaniipl_PL
dc.subjectpolscy imigranci w Wielkiej Brytaniipl_PL
dc.titleDiscursive representations of Polish migrants in the British media space: Us and Them relation in selected press titlespl_PL
dc.title.alternativeDyskursywne reprezentacje polskich imigrantów w brytyjskiej przestrzeni medialnej: relacja "my" - "oni" w wybranych tytułach prasowychpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderJulita Woźniakpl_PL
dc.page.number1-216pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorEmailjulitawozniak@op.plpl_PL
dc.dissertation.directorCap, Piotr
dc.dissertation.directorKopytowska, Monika
dc.dissertation.reviewerGarcarz, Michał
dc.dissertation.reviewerWojtaszek, Adam
dc.date.defence2015-09-30


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record