Now showing items 1-1 of 1

    • Ichtiofauna sytrumieni w systemie Neru w mieście Łodzi 

      Kruk, Andrzej ORCID; Galicka, Wanda; Tszydel, Mariusz ORCID; Tybulczyk, Szymon; Pietraszewski, Dariusz; Marszał, Lidia; Błońska, Dagmara ORCID; Cieplucha, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
      In 2010 in the City of Łódź, Central Poland, electrofishing was carried out at 15 sites in the Dobrzynka, Jasień, Olechówka, Łódka and Jasieniec Streams in the Ner/Odra system. Fourteen fish species were recorded (13 ...