Show simple item record

dc.contributor.authorStawska, Joanna
dc.date.accessioned2015-10-14T10:35:39Z
dc.date.available2015-10-14T10:35:39Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationStawska J., Regulacje makroostrożnościowe w kontekście ekonomicznych uwarunkowań stabilności systemu finansowego [w:] Zarządzanie ryzykiem w gospodarce (red.) K. Raczkowski, S. Wojciechowska - Filipek, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVI, zeszyt 8, część III, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2015, s. 225-234pl_PL
dc.identifier.issn1733-2486
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/12472
dc.description.abstractCelem artykułu jest analiza działań w obszarze polityki makroostrożnościowej jako elementu wpływającego na stabilność systemu finansowego oraz przedstawienie wybranych, ekonomicznych mierników opisujących uwarunkowania stabilności systemu finansowego w Polsce. Artykuł weryfikuje hipotezę, że kryzys finansowy istotnie przyczynił się do konieczności wzmocnienia polityki makroostrożnościowej, co ma znaczenie dla stabilności systemu finansowego. Przeprowadzona w artykule analiza skupia się głównie na decyzjach dotyczących polityki makroostrożnościowej w wielu krajach UE w wyniku ostatniego kryzysu finansowego. Natomiast wybór wskaźników gospodarczych przedstawionych w pracy został podyktowany ich istotnym znaczeniem dla uwarunkowań stabilności systemu finansowego w Polsce.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of this article is to analyze the activities in the area of macro-prudential policy as an element affecting the stability of the financial system and to present selected economic indicators describing the conditions of the financial system stability in Poland. Article verifies the hypothesis that the financial crisis has significantly contributed to the need to strengthen macro-prudential policy, which is important for the stability of the financial system. In the article carried out analysis which mainly focuses on macro-prudential policy decisions in many EU countries as a result of the recent financial crisis. By contrast, the choice of economic indicators presented in the article was dictated by their significance for the conditions of the financial system stability in Poland.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Społecznej Akademii Naukpl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzedsiębiorczość i Zarządzanie;8
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectfinancial crisispl_PL
dc.subjectmacro-prudential policypl_PL
dc.subjectfinancial system stabilitypl_PL
dc.subjectkryzys finansowypl_PL
dc.subjectpolityka makroostrożnościowapl_PL
dc.subjectstabilność systemu finansowegopl_PL
dc.titleRegulacje makroostrożnościowe w kontekście ekonomicznych uwarunkowań stabilności systemu finansowegopl_PL
dc.title.alternativeMacro-prudential regulations in the context of economic determinants of financial system stabilitypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number225-234pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego, Instytut Finansów, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorEmailjoanna.stawska@uni.lodz.plpl_PL
dc.relation.volumeXVIpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska