Show simple item record

dc.contributor.authorBunio-Mroczek, Paulina
dc.date.accessioned2015-10-15T08:43:06Z
dc.date.available2015-10-15T08:43:06Z
dc.date.issued2015-10-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/12501
dc.descriptionBadania stanowiące empiryczną podstawę dysertacji wykonano w ramach jednego z modułów diagnostycznych projektu „WZLOT - Wzmocnić Szanse i Osłabić Transmisję Biedy wśród Mieszkańców Miast Województwa Łódzkiego”, koordynowanego przez prof. zw. dr hab. Wielisławę Warzywodę-Kruszyńską i realizowanego przez pracowników i doktorantów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz zespół Fundacji Instytut Inicjatyw Społecznych w latach 2008-2010 z finansowym wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer projektu: UDA-POKL.07.02.01-10-033/08; strona internetowa projektu: www.wzlot.uni.lodz.pl.pl_PL
dc.description.abstractPrzedmiotem pracy jest sytuacja życiowa młodych dorosłych, którzy zostali rodzicami w okresie adolescencji wychowując swoje dzieci na terenie enklawy biedy. Głównym celem pracy jest dostarczenie wiedzy na temat stanu i procesów wykluczenia społecznego zachodzących w badanej zbiorowości w cyklu ich życia oraz działań służb społecznych zmierzających do przeciwdziałania temu procesowi. W pracy podejmuje się próbę odpowiedzi na pytanie, czy wczesne macierzyństwo i ojcostwo osób doświadczających biedy i wykluczenia społecznego w młodości stanowią czynnik ryzyka kontynuacji ubóstwa w kolejnej (dorosłej) fazie życia czy też przeciwnie – stanowi czynnik ich integracji społecznej. Główna hipoteza badawcza brzmi: wczesne rodzicielstwo stanowi dla młodzieży z zaniedbanych środowisk społecznych zarówno zagrożenie kontynuacją biedy i wykluczenia społecznego, jak i szansę na integrację społeczną w okresie dorosłości. Wymiary ekskluzji społecznej doświadczanej przez młodych rodziców oraz obszary ich społecznego włączania są niejednakowe w przypadku kobiet i mężczyzn wskutek tego, że interwencja socjalna jest adresowana niemal wyłącznie do kobiet. Praca oparta jest na wynikach badań o charakterze jakościowym. Na analizowany materiał empiryczny złożyły się: 1. transkrypcje 100 wywiadów swobodnych pogłębionych o charakterze biograficznym z kobietami (73) i mężczyznami (27); 2. szczegółowe opisy ich aktualnych warunków mieszkaniowych i sytuacji rodzinnej sporządzone przez badaczy na podstawie rozmów oraz obserwacji przeprowadzonych w domach respondentów; 3. akty prawne i dokumenty z zakresu polityki społecznej warunkujące sytuację młodych rodziców; 4. transkrypcje 22 wywiadów swobodnych pogłębionych z przedstawicielami instytucji i organizacji realizujących szeroko rozumianą politykę społeczną na terytorium miasta Łodzi.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectnastoletnie rodzicielstwopl_PL
dc.subjectenklawy biedypl_PL
dc.subjectwykluczenie społecznepl_PL
dc.subjectsłużby społecznepl_PL
dc.subjectpolityka społecznapl_PL
dc.titleNastoletnie rodzicielstwo w łódzkich enklawach biedypl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderPaulina Bunio-Mroczekpl_PL
dc.page.number300pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnejpl_PL
dc.contributor.authorEmailpaulinabunio@uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorWarzywoda-Kruszyńska, Wielisława
dc.dissertation.reviewerBalcerzak-Paradowska, Bożena
dc.dissertation.reviewerMichałowska, Elżbieta
dc.date.defence2015


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record