Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Transfer międzyfazowy nanocząstek złota pozwalający na ich implementację w tuszach do wytwarzania hybrydowych organiczno/nieorganicznych układów elektronicznych

This email address is used for sending the document.