Show simple item record

dc.contributor.authorGórczyńska, Anna
dc.date.accessioned2016-01-13T13:38:02Z
dc.date.available2016-01-13T13:38:02Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-83-60901-91-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/16550
dc.description.abstractCelem rozdziału jest analiza prawnych instrumentów systemu zamówień publicznych na rzecz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Autorka rozważa również czy wsparcie dla sektora MŚP może przyczynić się do wzrostu innowacyjności. Rozdział ukazuje dopuszczalne formy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście zasad Wspólnego Rynku. W szczególności korzystne dla wzrostu zaangażowania MŚP w realizację zamówień publicznych może być dzielenie zamówień na części, podwykonawstwo, umowy ramowe, funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia, konsorcja przedsiębiorstw, elektroniczne zamówienia publiczne oraz ocena ofert poprzez kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Wsparcie udzielane sektorowi MŚP może zatem przyczynić się do wzrostu 43 innowacyjności zarówno przedsiębiorstw, jak również towarów i usług zamawianych przez podmioty publiczne.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofInnowacje 2014. Innowacyjne działania w ICT;
dc.subjectMŚPpl_PL
dc.subjectzamówienia publicznepl_PL
dc.subjectzasady Wspólnego Rynkupl_PL
dc.subjectpodział zamówienia na częścipl_PL
dc.subjectpodwykonawstwopl_PL
dc.subjectkryteria oceny ofertpl_PL
dc.titleWspieranie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznychpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderAnna Górczyńskapl_PL
dc.page.number28-43pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczegopl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record