Show simple item record

dc.contributor.authorBorowska-Stefańska, Marta
dc.date.accessioned2016-02-06T16:47:48Z
dc.date.available2016-02-06T16:47:48Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-83-7969-666-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/16893
dc.descriptionW pracy podjęto problematykę zagospodarowania terenów zagrożonych powodziami w gminach województwa łódzkiego, w kontekście potencjalnych negatywnych konsekwencji dla ludzi, środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej. Badaniu podlegały tereny zagrożone powodziami w 21 gminach położonych w zlewniach trzech głównych rzek: Warty, Pilicy, Bzury. Z punktu widzenia ochrony przed powodzią najistotniejsze znaczenie miała analiza stopnia zainwestowania tych terenów oraz wskazanie obszarów w szczególności narażonych na negatywne konsekwencje, co jest kluczowe w ich właściwej ochronie. W ramach prowadzonych badań skoncentrowano się na ocenie poziomu ryzyka powodziowego, wynikającego ze sposobu zagospodarowania terenów zagrożonych powodziami. Ograniczając proces zasiedlania równin zalewowych, można zminimalizować ryzyko powodziowe, co miałoby wymierne efekty dla ludności oraz samych gmin. „Praca ta potwierdza, że geografia może wnieść istotny wkład do praktycznych rozwiązań problemów życia codziennego, nie ograniczając jej teoretycznego i akademickiego dorobku” (Tadeusz Siwek). Zagadnienia poruszane w książce powinny zainteresować zarówno naukowców, jak i osoby odpowiedzialne za ochronę przeciwpowodziową w Polsce.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.subjecttereny zalewowepl_PL
dc.subjectzagospodarowanie terenupl_PL
dc.subjectryzyko powodziowepl_PL
dc.subjectocena ryzykapl_PL
dc.subjectwojewództwo łódzkiepl_PL
dc.subjectochrona przeciwpowodziowapl_PL
dc.subjecttypy powodzipl_PL
dc.subjectpowodzie historycznepl_PL
dc.subjectwały przeciwpowodziowepl_PL
dc.subjectzbiorniki retencyjnepl_PL
dc.subjectużytkowanie ziemipl_PL
dc.subjectstruktura użytkowania ziemipl_PL
dc.titleZagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkimpl_PL
dc.typeOtherpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[1]-[24]pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, 90-142 Łódź, ul Kopcińskiego 31.pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-667-3


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record