Show simple item record

dc.contributor.authorPłuciennik, Jarosław
dc.contributor.authorSałaj, Jagoda
dc.date.accessioned2016-02-25T08:02:10Z
dc.date.available2016-02-25T08:02:10Z
dc.date.issued2014-12
dc.identifier.citationPłuciennik J., Sałaj J. (2014), Quality and inspiration. A study of the diversification of rhetoric of quality in relation to different conceptual domains in Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry into Values by Robert M. Pirsig, w: Zagadnienia Rodzajów Literackich/ The Problems of Literary Genres 57: 1 (113), ss. 167–183pl_PL
dc.identifier.issn0084-4446
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17102
dc.description.abstractThis article discusses the basic types of concepts of quality occurring in Robert M. Pirsig’s Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry into Values. These terms refer to the different conceptual domains, creating diversi ed types of rhetoric. All kinds of rhetoric refer to the discovery and awakening of individuality. The quality of education at university or on a motorbike must extend to all possible levels of the Great Chain of Being, it can not only be addressed with abstractedness. Conceptual diversi cation means diversifying rhetoric and style, which possibly corresponds to different levels of quality for Pirsig. In this sense, his proposals of a metaphysics of quality is part of a current dispute about the crisis within the humanities and the need to give it meaning, practicality and socially responsible utility. A metaphysics of quality uses the rhetoric of conceptual schemata which include: road, inclusion and container.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł omawia podstawowe typy pojęcia jakości występujące w powieści Roberta M. Pirsiga pt. Zen i sztuka obsługi motocykla. Rozprawa o wartościach. Te pojęcia odnoszą się do różnych domen konceptualnych, tworząc tym samym zdywersyfkowane typy retoryki. Wszystkie typy retoryki odnoszą się do odkrywania i przebudzenia jednostkowości. Jakość kształcenia na uniwersytecie czy na motocyklu musi sięgać do wszystkich możliwych poziomów Wielkiego Łańcucha Bytu, nie może adresować jedynie abstrakcji. Dywersyfkacja konceptualna oznacza zdywersyfkowanie retoryki i stylu, co może odpowiadać także różnym poziomom jakości u Pirsiga. W tym sensie jego propozycja metafzyki jakości wpisuje się w aktualne spory o kryzysie humanistyki i konieczności jej usensownienia, upraktycznienia i użycia społecznie odpowiedzialnego. Metafzyka jakości posługuje się retoryką schematów konceptualnych drogi, inkluzji i pojemnika.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherŁódzkie Towarzystwo Naukowepl_PL
dc.relation.ispartofseriesZagadnienia Rodzajów Literackich;1(113)
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectqualitypl_PL
dc.subjectconceptual domainspl_PL
dc.subjectconceptual schemaspl_PL
dc.subjectrhetoricpl_PL
dc.subjectquality of educationpl_PL
dc.subjectjakośćpl_PL
dc.subjectdomeny konceptualnepl_PL
dc.subjectschematy konceptualnepl_PL
dc.subjectretorykapl_PL
dc.subjectmetafzykapl_PL
dc.subjectneoromantyzmpl_PL
dc.subjectjakość kształceniapl_PL
dc.titleQuality and inspiration. A study of the diversification of rhetoric of quality in relation to different conceptual domains in Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry into Values by Robert M. Pirsigpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number167-183pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Philology, Institute of Contemporary Culture, Chair of Theory of Literaturepl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteJaroslaw Pluciennik (born 1966) is pro-rector in charge of curricula and quality assurance and enhancement at one of the largest universities in Poland, University of Łódź (2012-2016). He is also a professor of the humanities, student of cognitive analysis, doctor of cultural and literary criticism and theory, the editor-in-chief of a scientific journal. He has graduated from the University of Lodz. He studied also at University of Lund, Sweden. He works as university CEO on curricula, quality of education, e-learning and recruitment. He is recently doing research focused on act of reading, from comparative and cognitive perspective and educational technology (especially iphonology and MOOCs) as well as the idea of university. He did study and research in cognitive semantics and literary culture as well as reformation. He is directing Chief of Theory of Literature at the Faculty of Philology. He is now teaching MA cultural studies seminars at Journalism and Communication Studies in University of Łódź.pl_PL
dc.referencesBarthes R. (1970), Mit i znak, red. J. Błoński, PIW, Warszawapl_PL
dc.referencesButler-Bowdon T. (2005), Fifty Spiritual Classics. Timeless Wisdom From 50 Great Books of Inner Discovery, Enlightenment, and Purpose, Nicholas Brealey Pub., Londonpl_PL
dc.referencesCrowther P. (1989), The Kantian Sublime. From Morality to Art, Clarendon Press, Oxfordpl_PL
dc.referencesEco U. (2010), Po drugiej stronie lustra i inne eseje: znak, reprezentacja, iluzja, obraz, trans. J. Wajs, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.pl_PL
dc.referencesFauconnier G. and Turner M. (2002), The Way We Think. Conceptual Blendings and the Mind’s Hidden Complexities, Basic Books, New Yorkpl_PL
dc.referencesGärdenfors P. (trans) (2010), Jak Homo stał się sapiens. O ewolucji myślenia, trans. T. Pańkowski Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHerrigel E. (1999), Zen in the Art of Archery, Vintage Spiritual Classics, New Yorkpl_PL
dc.referencesHolmqvist K., Płuciennik J. (2008), Infnity in Language: Conceptualization of the Experience of the Sublime, Cambridge Scholars, Newcastlepl_PL
dc.referencesHonoré C. (2011), Pochwała powolności. Jak zwolnić tempo i cieszyć się życiem, trans. K. Umiński, Drzewo Babel, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJohnson M. (2007), The Meaning of the Body: Aesthetics of Human Understanding, University of Chicago Press, Chicagopl_PL
dc.referencesKant I. (2004), Krytyka władzy sądzenia, trans. J. Gałecki, PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesKubacki W. (1949), Pierwiosnki polskiego romantyzmu, M. Kot, Kraków.pl_PL
dc.references— (1977), Z Mickiewiczem na Krymie, PIW, Warszawapl_PL
dc.referencesKundera M. (1997), Powolność, trans. M. Bieńczyk, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLakoff G., Nunez E. (2000), Where Mathematics Comes From: How the Embodied Mind Brings Mathematics into Being, Basic Books, New Yorkpl_PL
dc.referencesLakoff G., Johnson M. (1988), Metafory w naszym życiu, przeł. T. P. Krzeszowski, PIW, Warszawapl_PL
dc.referencesMcGuire J.T., Kable J.W., Decision makers calibrate behavioral persistence on the basis of time-interval experience, Cognition 2012 Aug; 124(2): 216−26pl_PL
dc.referencesMertens R. (2009), The philosopher-mechanic. Matthew Crawford fnds the good life in repairing motorcycles. „The University of Chicago Magazine”, September-Octoberpl_PL
dc.referencesMishra V. (1998), Devotional Poetics and the Indian Sublime, State University of New York Press, Albany.pl_PL
dc.referencesPirsig Robert M. (2010), Zen i sztuka obsługi motocykla, trans. T. Bieroń, Rebis, Poznań.pl_PL
dc.references— (2009), Zen and the Art of Motorcyckle Maintanance. An Inquiry into Values, Harper Collins E-bookspl_PL
dc.referencesPlaton (2012), Dialogi, trans. W. Witwicki, „Vertum“, Warszawapl_PL
dc.referencesPłuciennik J. (2002a), Retoryka wzniosłości w dziele literackim, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.references— (2002b), Figury niewyobrażalnego. Notatki z poetyki wzniosłości z historii literatury polskiej, Universitas, Krakówpl_PL
dc.references— (2012), Sylwiczność nasza powszednia i metakognicja, „Teksty Drugie“ 138, no 6, pp. 246−257pl_PL
dc.references— (2010), Przestrzenie kultury i wolne czytanie [w:] Poznawanie słowa. Wykłady inauguracyjne Wydzia- łu Filologicznego UŁ wygłoszone w roku akademickim 2009/2010, pod red. P. Stalmaszczyka, Wydawnictwo Naukowe PRIMUM VERBUM, Łódź.pl_PL
dc.referencesPowers W. (2010), Hamlet’s Blackberry. A Practical Philosophy for Building a Good Life in the Digital Age, Harper Collins E-books.pl_PL
dc.referencesSanneh K. (2009), Out of the Offce. Fast Bikes, Slow Food, and the Workplace Warsi, „The New Yorker”, JUNE 22pl_PL
dc.referencesStangroom J., Baggini J. (2007), What More Philosophers Think, Continuum, London. <doi:10.1016/j.cognition.2012.03.008. Epub 2012 Apr 23>.pl_PL
dc.referencesRadio interview „Zen and the Art of Motorcycle Maintenance Author“ Robert Pirsig <http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=4612364>.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjaroslaw.pluciennik@uni.lodz.plpl_PL
dc.relation.volume57pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska