Show simple item record

dc.contributor.authorKarpińska, Grażyna Ewa
dc.date.accessioned2016-03-21T09:28:32Z
dc.date.available2016-03-21T09:28:32Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2450-5544
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17505
dc.description.abstractThe article recounts actions oriented at experiencing and reliving culinary traditions, undertaken by the Local Action Group of the “Mroga” Society for the Local Community Development. The Society operates in five communes: Koluszki, Brzeziny, Dmosin, Jeżów and Rogów, located in the north-eastern part of the current Łódź voivodeship, east of the city of Łódź. In the past, this area, which bordered regions whose characteristic features indicated their distinct regional identities (the Łęczyca Land and the Łowicz Principality from the north, the Rawa Land from the east, the Opoczno and Piotrków Lands from the south, and Łódź from the west), was devoid of definite features typical to folk culture. Currently it is still an area which, due to the absence of a consistent and enduring cultural foundation to refer to, cannot be described in the categories of an ethnographic or geographic region. By following the tourist trail laid by the Society, known as the “Appetite Trail”, I reconstruct the vision of what the community resident in the five communes covered by the activity of the “Mroga” Local Action Group defines as the region’s culinary tradition, and I deconstruct the Group’s actions that reduce the tradition to the level of a tourist attraction.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherPolskie Towarzystwo Ludoznawczepl_PL
dc.relation.ispartofseriesŁódzkie Studia Etnograficzne;
dc.subjectculinary traditionpl_PL
dc.subjectregional productpl_PL
dc.subjectthe past and local remembrancepl_PL
dc.titleOn the Appetite Trailpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderPolskie Towarzystwo Ludoznawczepl_PL
dc.page.number106-123pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBarthes Roland. 1991: Mythologies. Transl. A. Lavers. New York: The Noonday Press.pl_PL
dc.referencesBurszta Wojciech J. 2004: Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.pl_PL
dc.referencesBurszta Wojciech J., Kuligowski Waldemar. 2005: Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza.pl_PL
dc.referencesEdensor Tim. 2002: National Identity, Popular Culture and Everyday Life. Oxford – New York: Berg.pl_PL
dc.referencesGiddens Anthony. 1996: The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press.pl_PL
dc.referencesGomóła Anna. 2011: Tradycyjna kuchnia i dyskurs gastronomiczny. [In:] Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana. Vol. 4. Tradycja w kontekstach kulturowych. Eds. J. Adamowski, M. Wójcicka. Lublin, pp. 177–186.pl_PL
dc.referencesHobsbawm Eric. 2003: Inventing Traditions. [In:] The Invention of Tradition. Eds. E. Hobsbawm, T. O. Ranger. Cambridge, pp. 1–14.pl_PL
dc.referencesKajfosz Jan. 2009: O językowym i kulturowym konstruowaniu tradycji. [In:] Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana. Vol. 2. Tradycja w tekstach kultury. Eds. J. Adamowski, J. Styk. Lublin, pp. 79–88.pl_PL
dc.referencesKarpińska Grażyna Ewa. 2013: Tradycje kulinarne na “Szlaku łaknienia”. [In:] Nie tylko o wsi… Szkice humanistyczne dedykowane Profesor Marii Wieruszewskiej-Adamczyk. Ed. D. Kasprzyk. Łódź, pp. 315–332.pl_PL
dc.referencesKowalska-Lewicka Anna. 1973: Tradycyjna produkcja masła w Polsce. [In:] Pożywienie ludności wiejskiej. Ed. A. Kowalska-Lewicka. Kraków, pp. 189–212.pl_PL
dc.referencesKrajewski Marek. 2005: Kultury kultury popularnej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.pl_PL
dc.referencesKula Marcin. 2003: Wybór tradycji. Warszawa: Wydawnictwo DiG.pl_PL
dc.referencesKuligowski Waldemar. 2007: Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce. Kraków: Universitas.pl_PL
dc.referencesLubaś Marcin. 2008: Tradycjonalizacje kultury. O zaletach i ograniczeniach koncepcji „tradycji wymyślonych”. [In:] Tworzenie i odtwarzanie kultury. Tradycja jako wymiar zmian społecznych. Studia z dziedziny antropologii społecznej. Eds. G. Kubica, M. Lubaś. Kraków, pp. 33–69.pl_PL
dc.referencesŁeńska-Bąk Katarzyna. 2010: O pokarmach, smakach i utraconych znaczeniach. Historia kultury sub speciae culinaria. Opole: Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.pl_PL
dc.referencesNieroba Elżbieta, Czerner Anna, Szczepański Marek S. 2010: Flirty tradycji z popkulturą. Dziedzictwo kulturowe późnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesShils Edward 1971: Tradition. “Comparative Studies in Society and History”, vol. 13, no. 2, pp. 122–159. – Special Issue on Tradition and Modernity (Apr., 1971).pl_PL
dc.referencesSulima Roch. 2001: Głosy tradycji. Warszawa: Wydawnictwo DiG.pl_PL
dc.referencesStudnicki Grzegorz. 2009: Tradycja w procesie mityzacji. [In:] Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana. Vol. 1. Tradycja: wartości i przemiany. Eds. J. Adamowski, J. Styk. Lublin, pp. 30–44.pl_PL
dc.referencesSzacka Barbara 2006: Czas przeszły, pamięć, mit. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesSzacki Jerzy. 2011: Tradycja. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesWadowski Dariusz. 2011: Mitologie lokalne jako współczesna postać nostalgii. [In:] Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana. Vol. 3. Tradycja w kontekstach społecznych. Eds. J. Styk, M. Dziekanowska. Lublin, pp. 235–248.pl_PL
dc.referencesWillis Paul E. 2000: The Ethnographic Imagination. Oxford – Malden, Mass.: Polity Press.pl_PL
dc.referencesWieczorkiewicz Anna. 2008: Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży. Kraków: Universitas.pl_PL
dc.referencesWieczorkiewicz Anna, 2008: Tradycja w laboratorium turystyki. [In:] Przyszłość tradycji. Ed. S. Krzemień-Ojak. Białystok, pp. 203–215.pl_PL
dc.referencesZawistowicz-Adamska Kazimiera. 1962: Region łódzki (założenia dyskusyjne). “Literatura Ludowa”, no. 3, pp. 3–6.pl_PL
dc.relation.volume54pl_PL
dc.contributor.translatorMichałowicz, Klaudyna


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record