Show simple item record

dc.contributor.authorJanas, Krzysztof
dc.date.accessioned2016-09-13T13:43:44Z
dc.date.available2016-09-13T13:43:44Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/19502
dc.description.abstractRezultaty badań przeprowadzonych w ramach dysertacji mają charakter teoretyczno - empiryczny. Główny cel dysertacji zdefiniowano, jako poszukiwanie oszacowania wartości przedsiębiorstwa metodami dochodowymi i mieszanymi obarczone mniejszym błędem szacunku w stosunku do rozwiązań obecnie stosowanych na polskim rynku kapitałowym. Realizacja tego zadania została osiągnięta poprzez zastosowanie wybranych metod statystycznych. Uzyskane przy ich wykorzystaniu zmiany w estymacji wartości przedsiębiorstw przedstawione w ramach dysertacji pozwoliły na osiągnięcie ponad 12% poprawy trafności otrzymywanych wyników wyceny w stosunku do poprzednich rozwiązań, dla próby badawczej obejmującej 256 wycen. Analiza i ocena parametrów w procesie wyceny metodami dochodowymi umożliwiły sformułowanie ogólnych twierdzeń co do poziomu zmienności końcowej wartości spółki względem kosztu kapitału własnego i wskaźnika wzrostu przepływów po okresie szczegółowej prognozy. W oparciu o otrzymane rezultaty określono dodatkowo sytuację, w których poprzez dostosowanie wartości tego parametru do poziomu planowanych przepływów pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo może dochodzić do prób manipulacji wyceną. Określenie tej zależności pozwala na zdefiniowanie kryterium wykrywania nadużycia przy wycenie metodami dochodowymi. Wskazany zostaje także poziom zależności końcowego rezultatu wyceny od zakładanej wielkości wzrostu środków pieniężnych uzyskiwanych przez spółkę po okresie szczegółowej prognozy wyników. W pracy zaproponowano również sposób kalkulacji ryzyka systematycznego dla wycenianego podmiotu gospodarczego, którego akcje nie znajdują się w obrocie publicznym. Obiektem analizy w rozprawie są również sposoby pomiaru premii z tytułu kontroli przedstawione w literaturze przedmiotu pozwalające na przedstawienie własnego modeli jej szacowania. Autor zauważa dodatkowo, że proponowane w teorii wycen rozwiązania, co do jej pomiaru pomijają aspekt ograniczonej płynności, który może występować także dla przedsiębiorstw publicznych. Wyznacza również wartość tego parametru dla polskiego rynku kapitałowego na podstawie transakcji zawartych w latach 2010 - 2013 i porównuje do poprzednich wyników badań prowadzonych w tym zakresie.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectwycenapl_PL
dc.subjectmetody statystycznepl_PL
dc.subjectkoszt kapitału własnegopl_PL
dc.subjectpremia z tytułu kontrolipl_PL
dc.subjectdyskonto ze względu na brak płynnościpl_PL
dc.subjectmetody wycenypl_PL
dc.subjectszacowanie wartościpl_PL
dc.titleZastosowanie metod statystycznych w procesach wyceny przedsiębiorstwpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderKrzysztof Janaspl_PL
dc.page.number272pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Metod Statystycznychpl_PL
dc.contributor.authorEmailkrzysztof.janas@gmail.compl_PL
dc.dissertation.directorDomański, Czesław
dc.dissertation.reviewerNowak, Edward
dc.dissertation.reviewerTarczyński, Waldemar
dc.date.defence2016


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska