Now showing items 1-1 of 1

    • Filozofia Karola Wojtyły wobec problemu moderny 

      Wierzbicki, Alfred M. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
      Specyfiką antropologii Karola Wojtyły jest synteza obiektywizmu i subiektywności, łączy on wątki aleteiczne i agapiczne. Akceptując nowożytny zwrot antropologiczny, z jednej strony, podejmuje w swych pracach próbę syntezy ...