Now showing items 1-1 of 1

    • Polskie i słoweńskie predykatory kauzatywne z parafrazą przymiotnikową 

      Zatorska, Agnieszka ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
      Temat tej rozprawy brzmi Polskie i słoweńskie predykatory kauzatywne z parafrazą przymiotnikową. Tak skonstruowany tytuł, w myśl zamierzeń autorki, ma przekazywać podstawowe informacje o treści i metodologii badań podjętych ...