Show simple item record

dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.date.accessioned2016-10-11T11:41:00Z
dc.date.available2016-10-11T11:41:00Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationPiotr Szukalski, Polityka aktywnego starzenia się, [w:] B. Kłos, P. Russel (red.), Przemiany demograficzne w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencjepl_PL
dc.identifier.isbn9788376664408
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/19867
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Sejmowepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectstarzenie się ludnościpl_PL
dc.subjectosoby starszepl_PL
dc.subjectpolityka senioralnapl_PL
dc.subjectpolityka wobec osób starszychpl_PL
dc.subjectpolityka wobec starościpl_PL
dc.subjectpolityka wobec starzenia siępl_PL
dc.subjectaktywne starzenie siępl_PL
dc.titlePolityka aktywnego starzenia siępl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holderPiotr Szukalskipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesAvendano M., Mackenbach J. P., 2011, Life-course health and labour market exit in 13 European countries: Results from SHARELIFE, [w:] A. Boersch-Supan, M. Brandt, K. Hank, M. Scroeder (eds.), The individual and the welfare state. Life histories in Europe, Springer, Heidelberg, 203-213pl_PL
dc.referencesBałtowski M., 2014, Dryf tradycyjnej polityki gospodarczej. Czy niezbędny jest światowy regulator ekonomiczny?, [w:] J. Kleer, E. Mączyńska, J. J. Michałek, J. Niżnik (red.), Kryzysy systemowe, Komitet Prognoz PAN, Warszawa, 161-175pl_PL
dc.referencesBiggs S., Hendricks J., Lowenstein A., 2003, Introduction – The need for theory in gerontology, [w:] S. Biggs, A. Lowenstein, J. Hendricks (eds.), The need for theory. Critical approaches to social gerontology, Baywood Publishing, Amityville-New York, 1-12pl_PL
dc.referencesBovenberg A. L., 2007, The life-course perspective and social policies: An overview of the issues, [w:] OECD, Modernising social policy for the new life course, Paris, 23-74pl_PL
dc.referencesCalasanti T., 2003, Theorizing age relations, [w:] S. Biggs, A. Lowenstein, J. Hendricks (eds.), The need for theory. Critical approaches to social gerontology, Baywood Publishing, Amityville-New York, 199-218pl_PL
dc.referencesDannefer D., Settersten R. A. jr, 2011, The study of the life-course: implications for social gerontology, [w:] D. Dannefer, Ch. Phillipson (eds.), The Sage handbook of social gerontology, Sage, London, 3-19pl_PL
dc.referencesErhel Ch., 2007, Life-course policies and the labour market, [w:] OECD, Modernising social policy for the new life course, Paris, 149-172pl_PL
dc.referencesFrątczak E., 1999, Modelowanie cyklu życia jednostki i rodziny. Teoria i praktyka, „Monografie i Opracowania”, nr 466, OW SGH, Warszawa, 252 s.pl_PL
dc.referencesHamblin K. A., 2013, Active ageing in the European Union. Policy convergence and disvergence, Palgrave Macmilian, London, 234 s.pl_PL
dc.referencesHinterlong J., Morrow-Howell N., Sherraden M., 2001, Productive ageing – principles and perspectives, [w:] J. Hinterlong, N. Morrow-Howell, M. Sherraden (eds.), Productive ageing. Concepts and challenges, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 3-18pl_PL
dc.referencesJurek Ł., 2012, “Aktywne starzenie się” jako paradygmat w polityce społecznej, „Polityka Społeczna”, nr 3, 8-12pl_PL
dc.referencesKryńska E., Szukalski P. (red.), 2013, Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy, UŁ, Łódź, 305 s., http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3509pl_PL
dc.referencesLawson S., Purushothaman R., Heacock D., 2005, 60 Is the new 55: How the G6 can mitigate the burden of aging, “Goldman Sachs Economic Research Global Economics Paper” Nr 132, 1-15, http://pages.stern.nyu.edu/~dbackus/BCH/bank_reports/GS_ageing_Sep_05_pdf.PDFpl_PL
dc.referencesLeisering L., 2004, Government and the life course, [w:] J. T. Mortimer, M. J. Shanahan (eds.), Handbook of life course, Springer, New York, 205-225pl_PL
dc.referencesMarshall V. W., Bengtson V. L., 2011, Theoretical perspectives on the sociology of aging, [w:] R. A. Settersten, jr, J. L. Angel (eds.), Handbook of sociology of aging, Springer, New York, 17-33pl_PL
dc.referencesMarshall V. W., Taylor P., 2005, Restructuring the life-course: work and retirement, [w:] M. J. Johnson (ed.), The Cambridge handbook of age and ageing, Cambridge University Press, Cambridge, 572-582pl_PL
dc.referencesPerek-Białas J., Worek B., 2005, Aktywne starzenie się. Aktywna starość – określenie pojęć, [w:] J. Perek-Białas (red.), Aktywne starzenie się. Aktywna starość, Wydawnictwo Aureus, Kraków, 11-24pl_PL
dc.referencesRowe J.W., Kahn R. L., 1998, Successful aging, Pantheon Books, New York,pl_PL
dc.referencesRymsza M., 2013, Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states?, IFiS PAN, Warszawa, 411 s.pl_PL
dc.referencesSiegrist J., Wahrendorf M., 2011, Quality of work, health, and early retirement: European comparison, [w:] A. Boersch-Supan, M. Brandt, K. Hank, M. Scroeder (eds.), The individual and the welfare state. Life histories in Europe, Springer, Heidelberg, 169-178pl_PL
dc.referencesStreet D., Desai D., 2011, Planning for old age, [w:] R. A. Settersten, jr, J. L. Angel (eds.), Handbook of sociology of aging, Springer, New York, 379-397pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2008, Ageizm – dyskryminacja ze względu na wiek, [w:] J. T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Starzenie się ludności Polski – między demografią a gerontologią społeczną, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 153-184, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3607pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2009, Przygotowanie do starości jako zadanie dla jednostek i zbiorowości, [w:] P. Szukalski (red.), Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 39-55, www.zus.pl/files/dpir/20090629_Przygotowanie_do_starosci.pdfpl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2012, Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 206 s.pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2014, Zapóźnienie kulturowe jako ryzyko przyszłości? Kilka uwag na marginesie badań nad aktywnym starzeniem się, [w:] Z. Strzelecki, E. Kryńska, J. Witkowski (red.), Kryzys jakości życia, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Warszawa, 60-72, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/5057pl_PL
dc.referencesSzukalski P., Szatur-Jaworska B. (red.), 2014, Aktywne starzenie się – Przeciwdziałanie barierom, Wydawnicwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, 163 s.pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2015, Od normatywnego modelu przebiegu życia do polityki przebiegu życia, „Polityka Społeczna”, 2015, nr 2, 1-5pl_PL
dc.referencesvon Kondratowitz H.-J., 2003, The legacy of social constructionism for social gerontology, [w:] S. Biggs, A. Lowenstein, J. Hendricks (eds.), The need for theory. Critical approaches to social gerontology, Baywood Publishing, Amityville-New York, 45-62pl_PL
dc.referencesWahrendorf M., Siegrist J., 2011, Working conditions in mid-life and participation in voluntary work after labour market exit, [w:] A. Boersch-Supan, M. Brandt, K. Hank, M. Scroeder (eds.), The individual and the welfare state. Life histories in Europe, Springer, Heidelberg, 179-188pl_PL
dc.referencesWHO (World Health Organization), 2002, Active ageing. A policy framework, Geneva, s. 59, http://www.who.int/ageing/publications/active_ageing/en/pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska