Now showing items 1-1 of 1

    • Michał Synoradzki (1860-1922) - epigon, kustosz, nosarmata... 

      Dałek, Elżbieta (2018)
      Rozprawa Michał Synoradzki (1860 – 1922) – epigon, kustosz, neosarmata… aspiruje do miana zarysu monograficznego nie tylko twórcy minorum gentium, lecz także określonego typu pisarstwa historycznego, które właśnie na ...