Now showing items 1-1 of 1

    • Laughter in Ancient Greek Drama of the Classical Period 

      Borowski, Yvonne (2015)
      Celem rozprawy jest analiza percepcji zjawiska śmiechu według poetów ateńskich w V w. p.n.e. Korpus badawczy składa się z zachowanych tekstów tragedii oraz wybranych fragmentów z Ajschylosa, Sofoklesa oraz Eurypidesa. ...