Show simple item record

dc.contributor.authorKaczmarek, Tomasz
dc.contributor.editorKłosińska-Nachin, Agnieszka
dc.contributor.editorKobyłecka-Piwońska, Ewa
dc.date.accessioned2017-01-24T12:36:48Z
dc.date.available2017-01-24T12:36:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationT. Kaczmarek, Octave Mirbeau jako pisarz anarchistyczny, [w:] A. Kłosińska-Nachin, E. Kobyłecka-Piwońska (red.), Apetyt na rzeczywistość. Między literaturą a dziennikarstwem – relacje, interakcje, perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 139-157.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-220-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20380
dc.descriptionPublikacja jest zbiorem artykułów eksplorujących relacje między dziennikarstwem a literaturą z różnych perspektyw i w różnych obszarach językowych. Wobec postępującej w ostatnich dziesięcioleciach kontaminacji między dziennikarstwem a literaturą autorzy tekstów pochylają się nad historycznymi związkami między badanymi dziedzinami (począwszy od starożytności do czasów najbardziej współczesnych), stawiają pytania dotyczące kontekstów kulturowych determinujących badaną ekspresję, przyglądają się typowym dla niej środkom wyrazu, wychwytują nieuniknioną hybrydyzację form oraz kreślą sylwetki konkretnych dziennikarzy-pisarzy. Wartością dodaną jest zderzenie perspektyw badawczych w odniesieniu do różnych kręgów kulturowych (hiszpański, latynoamerykański, francuski, bułgarski, polski, amerykański, angielski, germański, klasyczny, włoski). Takie ujęcie prowadzi do wieloaspektowej problematyzacji niezwykle aktualnego wymiaru współczesnej kultury.pl_PL
dc.description.abstractDziałalność pisarska Octave’a Mirbeau jest ściśle związana z jego aktywnością dziennikarską. W obydwu daje wyraz swojemu zaangażowniu społecznemu i sympatiom dla ruchu anarchistycznego. Zarówno w swojej twórczości, jak i w licznych artykułach autor Epidemii krytykuje niesprawiedliwy system kapitalistyczny opierający się przede wszystkim na władzy burżuazji, armii i Kościoła katolickiego. To właśnie te trzy główne siły staną się celem jego bezlitośnie smagającego pióra. Owe ataki przysporzą mu tylu zwolenników co i przeciwników.pl_PL
dc.description.abstractThe writing activity of Octave Mirbeau is strictly connected with his journalism. In both of these activities he expresses his social involvement and sympathies for the anarchist movement. The Author of Epidemic criticizes, not only in his works but also in numerous press publications, the unfair capitalist system based on above all the power of bourgeoisie, army and Catholic church. These three pillars of capitalism soon became the goal of attacks of his ruthless pen. These attacks increase a number of both: supporters and opponents.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofApetyt na rzeczywistość. Między literaturą a dziennikarstwem – relacje, interakcje, perspektywy;
dc.subjectOctave Mirbeaupl_PL
dc.subjectdziennikarstwopl_PL
dc.subjectanarchizmpl_PL
dc.subjectkontestacjapl_PL
dc.subjectwalka o wolność słowapl_PL
dc.subjectjournalismpl_PL
dc.subjectanarchismpl_PL
dc.subjectcontestationpl_PL
dc.subjectthe struggle for freedom of speechpl_PL
dc.titleOctave Mirbeau jako pisarz anarchistycznypl_PL
dc.title.alternativeOctave Mirbeau – the anarchist writerpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Tomasz Kaczmarek, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number139-157pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Filologii Romańskiejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-221-8
dc.referencesMirbeau O., La Fille Élisa, „L’Ordre de Paris”, 25.03.1877.pl_PL
dc.referencesMirbeau O., La Rentrée des classes, „Le Gaulois”, 7.10.1879.pl_PL
dc.referencesMirbeau O., Pauvres potaches, „Le Gaulois”, 4.10.1880.pl_PL
dc.referencesMirbeau O., Le Chantage, „Les Grimaces”, 9.09.1883.pl_PL
dc.referencesMirbeau O., Le Journalisme, „Le Gaulois”, 8.09.1884.pl_PL
dc.referencesMirbeau O., Le Chantage, „La France”, 12.02.1885.pl_PL
dc.referencesMirbeau O., [nota] „Le Matin”, 8.01.1886.pl_PL
dc.referencesMirbeau O., Liberté de la presse, „Le Gaulois”, 7.06.1886.pl_PL
dc.referencesMirbeau O., La Nature et l’art, „Gil Blas”, 29.06.1886.pl_PL
dc.referencesMirbeau O., La Grève des électeurs, „Le Figaro”, 28.11.1888.pl_PL
dc.referencesMirbeau O., Monsieur le Recteur, „L’Écho de Paris”, 17.09.1889.pl_PL
dc.referencesMirbeau O., Autour de la justice, „Le Journal”, 24.06.1894.pl_PL
dc.referencesMirbeau O., Cartouche et Loyola, „Le Journal”, 9.09.1894.pl_PL
dc.referencesMirbeau O., La Police et la presse, „Le Gaulois”, 15.01.1896.pl_PL
dc.referencesMirbeau O., La Divine enfance, „Le Journal”, 26.07,1896.pl_PL
dc.referencesMirbeau O., L’Espoir futur, „Le Journal”, 29.05.1898.pl_PL
dc.referencesMirbeau O., Mémoires de mon ami, „Le Journal”, 23.04.1899.pl_PL
dc.referencesMirbeau O., Dépopulation, „Le Journal”, 25.11.1900.pl_PL
dc.referencesMirbeau O., [przedmowa do:] L. Lamarque, Un an de caserne, Stock 1901.pl_PL
dc.referencesMirbeau O., [nota], „La Revue blanche”, 1.06.1902.pl_PL
dc.referencesMirbeau O., Combats pour l’enfant, Vauchrétien 1990.pl_PL
dc.referencesMirbeau O., Epidemia. Farsa w jednym akcie, przeł. J. Raźny, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesMichel P., Les articles d’Octave Mirbeau, Angers 2009.pl_PL
dc.referencesAu temps de l’anarchie, un théâtre de combat: 1880–1914, ed. J. Ebstein et al., Paris 2001.pl_PL
dc.referencesDictionnaire Octave Mirbeau, ed. Y. Lemarié, P. Michel, Lausanne, 2011.pl_PL
dc.referencesDocquois G., Nos émotions pendant la guerre, Paris 1917.pl_PL
dc.referencesDziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku, red. K. Wolny Zmorzyński, W. Furman, J. Sopek, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesFarsy i moralitety Octave’a Mirbeau. Francuski teatr anarchistyczny, red. T. Kaczmarek, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesGoldman E., Anarchizm, [w:] eadem, Anarchizm i inne eseje, przeł. i red. J. Dolińska, A. Grzybowski, P. Laskowski, M. Łagodziński, G. Łazarkiewicz, S. Matuszewski, Poznań 2015.pl_PL
dc.referencesGranier C., « Nous sommes des briseurs ». Les écrivains anarchistes en France à la fin du dix-neuvième siècle, rozprawa doktorska, Uniwersytet w Paryżu, 6.12.2003.pl_PL
dc.referencesGrinberg D., Geneza apartheidu, Wrocław 1980.pl_PL
dc.referencesGrinberg D., Ruch anarchistyczny w Europie Zachodniej: 1870–1914, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesGuérin D., L’anarchisme, Gallimard, Paris 1972.pl_PL
dc.referencesKaczmarek T., Anarchia i francuski teatr sprzeciwu społecznego 1880–1914, Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesKołodziej W., Anarchizm (źródła, jego twórcy, metody walki), Toruń 2009.pl_PL
dc.referencesKropotkin P., Zdobycie chleba, tłum. nieznany, Warszawa 1925.pl_PL
dc.referencesLaskowski P., Szkice z dziejów anarchizmu, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMichel P., Les combats d’Octave Mirbeau, Besançon 1995.pl_PL
dc.referencesNivet J.-F., Mirbeau journaliste, Lyon 1987.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-220-1.08


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record