Now showing items 1-1 of 1

    • Analiza relacji władzy w konkurencyjnych perspektywach Noama Chomsky’ego i Michela Foucault 

      Stachowiak, Jerzy (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Komitet Socjologii PAN Wydział Filozofii i Socjologii UW, 2012)
      Celem artykułu jest przedstawienie dwóch przeciwstawnych stanowisk fi lozofi czno-naukowych, do których można przyporządkować dużą część badań nad władzą prowadzonych w ramach analizy dyskursu. Sygnowane są one nazwiskami ...