Now showing items 1-1 of 1

    • Usługi społeczeństwa informacyjnego w edukacji 

      Nowak, Paweł ORCID (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 2012)
      Polska wkroczyła nieodwołalnie na drogę budowy społeczeństwa informacyjnego. Ze względu na posiadany przez Polskę potencjał społeczny, naukowy oraz gospodarczy jest to prawdopodobnie jedyna metoda na wywalczenie miejsca ...