Now showing items 1-1 of 1

    • Wpływ Specjalnych Stref Ekonomicznych 

      Pastusiak, Radosław ORCID; Keller, Jakub ORCID (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014-04-01)
      Celem publikacji jest ocena wpływu funkcjonowania przedsiębiorstw w polskich SSE na gospodarkę Polski, z wykorzystaniem modelu enklaw. Główna hipoteza brzmi: funkcjonowanie SSE w Polsce przyniesie gospodarce krajowej ...