Now showing items 1-1 of 1

    • Factoring jako forma finansowania przesiębiorstwa 

      Gikas, Grigorios (Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997)
      Przedmiotem rozważań w tym artykule jest factoring jako alternatywna i uzupelniająca metoda finansowania krotkookresowego. Celem artykułu jest przedstawienie niektórych aspektów faktoringu z punktu widzenia finansowego. ...