Now showing items 1-1 of 1

    • Piesza dostępność udogodnień a struktura przestrzenna starzejącego się miasta 

      Zasina, Jakub ORCID; Wróblewski, Wiktor (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2016-10)
      Obserwowany współcześnie proces starzenia się ludności rodzi uzasadnione pytanie o to, w jaki sposób należy kształtować środowiska miejskie, aby powiększająca się populacja seniorów mogła w nich komfortowo funkcjonować. Z ...