Now showing items 5-9 of 9

  • Rekomendacje dla nowej polityki miejskiej wobec zabytkowej zabudowy wielorodzinnej Lwowa 

   Pekarczuk, Oksana (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
   The article offers recommendations for a new housing policy for Lviv, based on analysis of the architecture of historical, multifamily housing built in this city in the period from its foundation to the 1940s. The proposed ...
  • Rozwiązywanie problemów mieszkaniowych osób bezdomnych na Ukrainie na tle sytuacji w Polsce 

   Solowij, Luba S.; Pielesiak, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
   In this article approaches toward solving housing problems of the homeless in Ukraine and in Poland are compared. Particular attention is paid to the types of housing objects and their location. The report on the situation ...
  • Struktura i typologia przestrzenna ludności Polski 

   Dzieciuchowicz, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
   This article addresses issues in the spatial structure and typology of Poland’s population after 1990. The study of the spatial structure takes into account distribution, density and concentration of the population. The ...
  • Wstęp 

   Masierek, Edyta ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  • Zmiany funkcjonalne dworców kolejowych w Polsce i na Ukrainie 

   Rochmińska, Agnieszka ORCID; Roczniak, Jurij A. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
   In Poland and in Ukraine, railway areas are managed by state enterprises. Both countries are facing the problem of depreciation of railway property, especially along railway lines that are no longer used. The purpose of ...