Now showing items 1-1 of 1

    • Ekonometryczne modele regionalnych rynków ropy naftowej 

      Socha, Robert (2018)
      Celem rozprawy jest analiza czynników kształtujących aktywność wydobywczą i zapotrzebowanie na ropę naftową w latach 2002-2014. Wyróżniono cztery rynki regionalne ze względu na kryteria: geograficzne oraz członkostwa w ...