Now showing items 1-1 of 1

    • Segmentacja klientów banku wspomagana algorytmami ewolucyjnymi 

      Kubacki, Robert (2018)
      Celem głównym przeprowadzonych prac empirycznych jest zbadanie efektywności działania algorytmu ewolucji różnicowej do grupowania klientów, które mogą posłużyć do budowy segmentów biznesowych. W niniejszym badaniu cel ...