Now showing items 1-1 of 1

    • Dostępność transportowa w wybranych krajach Unii Europejskiej 

      Górniak, Joanna (2017)
      Rozwój infrastruktury transportu oraz wzrost sprawności obsługi transportowej jest jednym z istotnych czynników wzrostu gospodarczego. Infrastruktura transportu posiada charakter majątku narodowego, a jej dostępność i ...