Now showing items 1-1 of 1

    • Rola „zielonych” miejsc pracy w rozwoju lokalnego rynku pracy 

      Kozar, Łukasz (2018)
      Rozprawa stanowi wielowymiarowy wywód poświęcony problematyce „zielonych” miejsc pracy w rozwoju lokalnego rynku pracy. Współcześnie wskazuje się, iż rozwój gospodarczy musi być oparty o zasadę zachowania synergii między ...