Now showing items 1-1 of 1

    • Społeczne uwarunkowania dobrowolnej bezdzietności 

      Garncarek, Emilia (2017)
      Celem zrealizowanych badań było znalezienie odpowiedzi na pytanie o społeczne uwarunkowania decyzji prokreacyjnych, a dokładniej o to, które z cech ponowoczesności urzeczywistniających się na różnych poziomach życia ...