Now showing items 1-1 of 1

    • Strategie zarządzania płynnością finansową szpitali w Polsce 

      Krzeczewski, Bartłomiej (2019)
      Dysertacja jest poświęcona problematyce zarządzania płynnością finansową w polskich szpitalach i znaczeniu tego procesu dla uzyskiwanej rentowności. Utrzymywanie płynności finansowej na odpowiednim poziomie stanowi ważny ...