Show simple item record

dc.contributor.authorSowińska-Heim, Julia
dc.date.accessioned2017-04-19T14:33:58Z
dc.date.available2017-04-19T14:33:58Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1641-9278
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21315
dc.description.abstractFollowing the political breakthrough of 1989 architects were faced with completely new challenges. After the lethargy of the 1980s Polish architecture experienced a real turn. A remarkable transformation was taking place along with the general cultural, social, political and economic changes. The opening to the trends in Western culture, the establishment of numerous private architectural studios, the appearance of development companies or foreign investors, coupled with new technological possibilities resulted in the change of Polish urban landscape. As a result, Polish municipal authorities had to review their way of thinking about their cities. The paper aims at analysing the changes stimulated by the “turn” which took place in Polish architecture in the 1990s. It presents some observations on the transformation and the emerging challenges and problems of Łódź urban space.pl_PL
dc.description.abstractPrzełom polityczny i systemowy, który nastąpił w 1989 r., otworzył przed architektami całkowicie nowe możliwości działalności twórczej. Po marazmie lat 80. w architekturze polskiej nastąpił prawdziwy zwrot. Swoista rewolucja dokonała się w korelacji ze zmianami ogólnokulturowymi, społecznymi, a także politycznymi i gospodarczymi. Otwarcie na nurty obecne w architekturze "Zachodu", powstawanie licznych prywatnych pracowni architektonicznych, pojawienie się firm developerskich, czy też zagranicznych inwestorów, wraz z nowymi możliwościami technologicznymi wpłynęło na przeobrażenia zachodzące w krajobrazie polskich miast. Jednocześnie zmusiło władze miast do zrewidowania sposobu myślenia o mieście. Artykuł stanowi analizę zmian stymulowanych "zwrotem", który miał miejsce w polskiej architekturze lat 90. Prezentuje on spostrzeżenia dotyczące przeobrażeń, jak również pojawiających się nowych wyzwań i problemów zachodzących w łódzkiej przestrzeni miejskiej.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherŁódzkie Towarzystwo Naukowepl_PL
dc.relation.ispartofseriesArt Inquiry. Recherches sur les arts;17
dc.subjectpost-socialist citypl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjecturban regenerationpl_PL
dc.subjectplace promotionpl_PL
dc.subjectcity identitypl_PL
dc.subjectpolish contemporary architecturepl_PL
dc.subjectarchitectural changespl_PL
dc.subjectmiasto postsocjalistycznepl_PL
dc.subjectrewitalizacjapl_PL
dc.subjectstrategia promocji miastapl_PL
dc.subjectpolska architektura współczesnapl_PL
dc.subjecttożsamość miastapl_PL
dc.titleA post-socialist city: a “turn” in shaping the architectural image of a city at the turn of the 19th and 20th centuries. The case of Łódźpl_PL
dc.title.alternativeMiasto post-socjalistyczne - "zwrot" w kształtowaniu architektonicznego oblicza miasta przełomu XX i XXI wieku. Przykład Łodzipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number251-271pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Department of Art Historypl_PL
dc.identifier.eissn2451-0327
dc.referencesBald Kazimierz (2002) Plansza XLIII: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łodzi z 1993 r., [in:] S. Liszewski ed., Atlas Miasta Łodzi, Łódź: ŁTN.pl_PL
dc.referencesBald Kazimierz (2002) Plansza XLIV: Przestrzeń dobra publicznego, obszar tożsamości miasta Łodzi, [in:] Liszewski Stanisław ed., Atlas Miasta Łodzi, Łódź: ŁTN.pl_PL
dc.referencesBaranowski Bohdan, Fijałek Jan eds. (1980) Łódź: Dzieje Miasta, Warszawa-Łódź: PWN.pl_PL
dc.referencesBartkiewicz Zygmunt (2001) Złe miasto, Łódź: Fundacja Anima "Tygiel Kultury".pl_PL
dc.referencesCudny Waldemar (2012) Socio - Economic Changes in Lodz - Results of Twenty Years of System Transformation, "Geograficky Časopis", no 15, pp. 3-27.pl_PL
dc.referencesBrajter Stefan, Kontekst: rewitalizcja obszarowa centrum Łodzi [offical webside of Urząd Miasta Łodzi, http://uml.lodz.pl/rewitalizacja/kontekst/ (12.05.2015).pl_PL
dc.referencesCurrit Travis C. (2010) Promised Land, Red Łódź, or HollyŁódź: Shifting Identities in an Industrial City. 1820-2010, University of Washington, http://www.academia.edu/544115/Promised_Land_Red_Lodz_or_HollyLodz_Shifting_Identities_in_an_Industrial_City._1820-2010 (18.06.2013).pl_PL
dc.referencesCzepczyński Mariusz (2008) Cultural Landscapes of Post-Socialist Cities. Representation of Powers and Needs, Hampshire: Ashgate.pl_PL
dc.referencesDaniszewski Tadeusz (1946) W Łodzi przed pół wiekiem, "Głos Robotniczy", no 118, p. 4.pl_PL
dc.referencesDefinicje tożsamości, "Kronika miasta Łodzi", 2006, no 1, pp. 6-10.pl_PL
dc.referencesEC1 [offical webside of EC1 Łódź - Miasto Kultury], http://www.ec1lodz.pl/EC1,12 (22.06. 2015).pl_PL
dc.referencesFainstein Susan S. (1990) The changing world economy and urban restructuring, [in:] D. Judd, M. Parkinson eds., Leadership and urban regeneration: cities in North America and Europe, London: Sage, pp. 31-47.pl_PL
dc.referencesFleming Michael (2012) Legitimating Urban ''Revitalisation'' Strategies in Post-socialist Lódź, "East European Politics and Societies", no 2, pp. 254-273.pl_PL
dc.referencesFundacja Ulicy Piotrkowskiej, Czym jest Piotrkowska?, http://www.piotrkowska.pl/page.php?mypage= 53&myitm=1&selecteditm=73 (12.06.2015).pl_PL
dc.referencesGhel Jan (2014) Miasta dla ludzi, Kraków: Wyd. RAM.pl_PL
dc.referencesHac Aleksandra (2008) Jak umiera legendarna Piotrkowska, czyli wszystko po 3 zł, "wyborcza.pl" [a web portal of "Gazeta Wyborcza"], http://wyborcza.pl/1,91713,5452979,Jak_umiera_legendarna_ Piotrkowska__czyli_wszystko.html (06.06.2015).pl_PL
dc.referencesHac Aleksandra (2009) Łączmy to, co kochamy, z tym, co w Łodzi najlepsze, "Gazeta Wyborcza - Łódź", no 294, p. 5.pl_PL
dc.referencesHirt Sonia A. (2012) Iron Curtains. Gates, Suburbs and Privatization of Space in the Post-socialist City, Cambridge and Oxford: Wiley-Blackwell.pl_PL
dc.referencesHirt Sonia, Stanilov Kiril (2009) Twenty years of transition: the evolution of urban planning in Eastern Europe and former Soviet Union, 1989-2009, Nairobi: UnHabitat.pl_PL
dc.referencesJałowiecki, Bohdan, Szczepański Marek S. (2010) Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesJaniak Marek, Zbudź w sobie Łódź. "Tożsamość miasta - łódzkie wyzwanie" cz.1, http://www.piotrkowska. pl/dokumenty/201207041455350.TozsamoscMiasta.pdf (12.05.2015).pl_PL
dc.referencesStrategia przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ (brak daty) J. Marek, M. Wiśniewska, B. Poniatowski eds., Łódź: Urząd Miasta Łodzi Departament Architektury i Rozwoju Biuro Architekta Miasta.pl_PL
dc.referencesKaniewicz Stanisław, Michalski Wojciech (2012) Plansza LXV: Zmiany w przestrzeni Miasta Łodzi w latach 1994-2009, [in:] Atlas miasta Łodzi: (suplement 2), S. Liszewski ed., Łódź: Urząd Miasta Łodzi - Łódzki Ośrodek Geodezyjny.pl_PL
dc.referencesKaniewicz Stanisław, Nowakowska Barbara, Wosiak Anna (2002) Plansza XIV: Rozwój i rozmieszczenie ludności, [in:] S. Liszewski ed., Atlas Miasta Łodzi, Łódź: ŁTN.pl_PL
dc.referencesKołodziej Karolina (2010) Między "ziemią obiecaną" a "złym miastem" - cala (?) prawda o Łodzi w publicystyce i prasie warszawskiej, cz. 2, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica", no. 13, pp. 177-188.pl_PL
dc.referencesLiszewski Stanisław (1999) Łódź centrum nowego regionu, [in:] W. Michalski ed., Społeczno-ekonomiczne problemy aglomeracji łódzkiej, Łódź: RCSS.pl_PL
dc.referencesŁódzki Disneyland. Debata o Manufakturze (2004) "Gazeta Wyborcza - Łódź", no. 261, p. 4.pl_PL
dc.referencesManufaktura (2008) [official webside of Urząd Miasta Łodzi]pl_PL
dc.referenceshttp://uml.lodz.pl/miasto/o_miescie/skarby_lodzi/manufaktura/ (14.06.2015).pl_PL
dc.referencesMatuszak Monika, Dwa oblicza Pietryny, "Odgłosy", 1991, no. 3, p. 1, 4.pl_PL
dc.referencesMichlic, Joanna (2008) Lodz in the Post-communist Era: In Search of a New Identity, [in:] J. Czaplicka, R. Blair (red): Post-communist Cities: New Cultural Reorientations and Identities, Washington: Johns Hopkins University Press, pp. 281-304.pl_PL
dc.referencesMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łodzi Uchwała nr LVII/491/93 Rady Miejskiej Łodzi z dnia 2 czerwca 1993 r., "Dz. Urz. Woj. Łódzkiego", 1993 r., no. 6, poz. 71.pl_PL
dc.referencesNalewajko Jacek (2005) Rozwój, funkcjonowanie i miejsce usług gastronomicznych w przestrzeni Łodzi, [in:] T. Marszał ed., Łódź wybrane zagadnienia zagospodarowania przestrzennego, Łódź: Wydawnictwo UŁ.pl_PL
dc.referencesNowe Centrum Łodzi. Rewitalizacja EC1, [official webside of Urząd Miasta Łodzi] http://www.uml. lodz.pl/miasto/rewitalizacja_i_zabytki_/nowe_centrum_lodzi_rewitalizacja_ec1/ (10.06.2015).pl_PL
dc.referencesManufaktura napędza Łódź, [officjal webside of Manufaktura] http://www.manufaktura.com/26/o_nas (05.06.2013).pl_PL
dc.referencesOlejniczak Elwira (2011) Obraz Łodzi w tekstach reportaży tygodnika "Odgłosy" (1958-1992), Łódź: Primum Verbum.pl_PL
dc.referencesPaddison Ronan (2010) City marketing, image reconstruction and urban regeneration, [in:] Tallon Andrew ed., Urban regeneration and renewal. Critical Concepts in Urban Studies, vol. III, London and New York: Routledge, pp. 34-47.pl_PL
dc.referencesPiech Maria (2002) Plansza XXVI: Przemiany przestrzenne, gałęziowe i funkcjonalne terenów przemysłowych Łodzi w latach 1938-1999, [in:] S. Liszewski ed., Atlas Miasta Łodzi, Łódź: ŁTN.pl_PL
dc.referencesProgram Nowe Centrum Łodzi, Uchwała nr XVII/279/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2007 r. (28.08.2015).pl_PL
dc.referencesProgram Nowe Centrum Łodzi, Uchwała nr XLV/840/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 lipca 2012 r. (4.07.2012).pl_PL
dc.referencesProgram Nowe Centrum Łodzi, Uchwała nr XII/241/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 maja 2015 r. (20.05.2015).pl_PL
dc.referencesPuś Wiesław (2005) Początki Łodzi przemysłowej, [in:] Kuczyński Krzysztof A. ed., Wizerunek Łodzi w literaturze, kulturze i historii Niemiec i Austrii, Łódź: Urząd Miasta Łodzi, pp. 11-22.pl_PL
dc.referencesRewers Ewa (1998) Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.pl_PL
dc.referencesRynkowska Anna (1970) Ulica Piotrkowska, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.pl_PL
dc.referencesRynkowska Anna (1965) Ulica Piotrkowska, "Odgłosy", no. 38, p. 8.pl_PL
dc.referencesSowińska-Heim Julia (in press) Architektura Łodzi - próby reinterpretacji i tworzenia nowego wizerunku miasta po 1989 r., Toruń: Wydawnictwo UMK.pl_PL
dc.referencesSowińska-Heim Julia (2013), Conversions and redefinitions – architecture and identity of a place, "Art Inquiry. Recherches sur les Arts", vol. XV (XXIV), pp. 191-205.pl_PL
dc.referencesSowińska-Heim Julia (2014) Margins and marginalizations in a post-socialist urban area. The case of Łódź, "Art Inquiry. Recherches sur les Arts", vol. XVI (XXV), pp. 303-318.pl_PL
dc.referencesStrategia przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+, Uchwała nr LV/1146/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2013 (16.01.2013).pl_PL
dc.referencesStanilov Kiril ed. (2010) The Post-Socialist City. Urban, Form and Space Transformations in Central and Eastern Europe after Socialism, Netherlands: Springer.pl_PL
dc.referencesStrategia przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ (brak daty) M. Janiak, M. Wiśniewska, B. Poniatowski eds. Urząd Miasta Łodzi Departament Architektury i Rozwoju Biuro Architekta Miasta, Łódź.pl_PL
dc.referencesRegionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013 (2011) Łódź, http://www. rpo2007-2013.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/dokumenty_iz_rpo_wl/dokumenty_ rpowl/rpo_wl (14.04.2015).pl_PL
dc.referencesStrategia przestrzennego rozwoju Łodzi jako polityka sektorowa Strategii zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ (2012)pl_PL
dc.referencesStrategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020, Uchwała nr LVII/1074/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 13 maja 2009 (13.05.209).pl_PL
dc.referencesStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (2010) Załącznik nr 1 do uchwały nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. (27.10.2010), http://www.mpu.lodz.pl/page/file.php?id=215 (14.04.2015).pl_PL
dc.referencesUproszczony Lokalny Program Rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004-2013, Uchwała nr XXXIV/568/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2004 r. (14.07.2015).pl_PL
dc.referencesURBAMECO, Local Action Plan for Piotrkowska Street, http://urbact.eu/sites/default/files/lap_ piotrkowska.pdf (14.05.2015).pl_PL
dc.referencesWard Stephen V. (2010) Marketing re-invented cities, [in:] Tallon Andrew ed., Urban regeneration and renewal. Critical Concepts in Urban Studies, vol. III, London and New York: Routledge, pp. 48-81.pl_PL
dc.referencesWitkowska Matylda (2011) Ulica Piotrkowska, dawna wizytówka Łodzi pustoszeje, "naszemiasto. pl" [news bulletin], http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/ulica-piotrkowska-dawna-wizytowka-lodzipustoszeje, 826316,art,t,id,tm.html (06.06.2015).pl_PL
dc.referencesWitkowska Matylda, Zboińska Alicja (2012) Piotrkowska umiera. Uciekają nawet lumpeksy, "Dziennik Łódzki", http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/678553,piotrkowska-umiera-uciekajanawet- lumpeksy,id,t.html?cookie=1 (11.07.2015).pl_PL
dc.referencesWojtczuk Michał (2012) Łódzka Manufaktura sprzedana za rekordową kwotę 1,6 mld zł, "wyborcza. biz / nieruchomości" [a web portal of "Gazeta Wyborcza"], http://wyborcza.biz/finanse/ 1,108340,12763387,Lodzka_Manufaktura_sprzedana_za_rekordowa_kwote_1_6.html (05.06.2015).pl_PL
dc.referencesWojnarowska Anna (2011) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Przykłady praktyczne, Łódź: Wydawnictwo UŁ.pl_PL
dc.referencesWolaniuk Anita (2009) Plansza LI: Przemiany funkcjonalne w otoczeniu ulicy Piotrkowskiej, [in:] Atlas miasta Łodzi: (suplement 1), S. Liszewski ed., Urząd Miasta Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesWolaniuk Anita, Przewłocka Renata (2002), Plansza XXXVI: Ulica Piotrkowska, [in:] Liszewski Stanisław ed., Atlas Miasta Łodzi, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesWoonerf podwórzec miejski, http://woonerf.dlalodzi.info/spot_6s.html (15.06.2015).pl_PL
dc.referencesYoung Craig, Kaczmarek Sylwia (1999) Changing the Perception of the Post - Socialist City: Place Promotion and Imagery in Łódź, Poland, "The Geographical Journal", vol. 165, no 2, pp. 183-191.pl_PL
dc.relation.volume26pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record