Show simple item record

dc.contributor.authorBiesaga-Słomczewska, E. Jadwiga
dc.contributor.authorOsuch, Michał
dc.contributor.editorTrzmielak, Dariusz M.
dc.contributor.editorRopęga, Jarosław
dc.date.accessioned2017-04-28T07:31:17Z
dc.date.available2017-04-28T07:31:17Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-83-922375-6-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21491
dc.description.abstractThe aim of this work is to present innovative IT solutions which can be widely applied in the area of procurement processes and accompanying negotiations, thereby contributing to the assessment of their practical applicability. Particular attention has been placed on Ariba Networks, a platform for procurement management. This work sources the latest literature in this field as well as research conducted in one of the largest worldwide companies operating in the Polish market of fast moving consumable goods.pl_PL
dc.description.sponsorshipPreparation and printing funded by the National Agency for Research and Development under project “Kreator Innowacyjności – wparcie dla Przedsiębiorczości akademickiej”pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherCenter for Technology Transfer UŁpl_PL
dc.relation.ispartofInnovations and knowledge commercialization: cooperative resources, integrated science and business/ ed. by Dariusz M. Trzmielak, Jarosław Ropęga;
dc.subjectNew technologiespl_PL
dc.subjectnegotiationpl_PL
dc.titleNew technologies and procurement and negotiation process supportpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Center for Technology Transfer UŁpl_PL
dc.page.number107-122pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łodź, Marketing Departmentpl_PL
dc.referencesBest Practices In E-Procurement, Reducing Costs and Increasing Value through Online Buying, AberdeenGroup, Boston, 2005.pl_PL
dc.referencesBest Practices In E-Procurement, Reducing Costs and Increasing Value through Online Buying, AberdeenGroup, Boston, 2005pl_PL
dc.referencesBiesaga-Słomczewska E.J., Negocjacje jako narzędzie zarządzania w organizacji zorientowanej na rynek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2009.pl_PL
dc.referencesBiesaga-Słomczewska E.J., Iwińska-Knop K., Internet jako narzędzie doskonalenia jakości procesu negocjacyjnego, Zeszyty Naukowe Ekonomiczne problemy Usług, no 703, Szczecin, 2012.pl_PL
dc.referencesCallation Ch.V., Nemec J., Informatyka w celu tworzenia nowych szans na rynku, “Zarządzanie na Świecie”, no 4, 1999.pl_PL
dc.referencesDrzazga M., Systemy promocji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, 2006.pl_PL
dc.referencesErtel D., Negocjacje jako źródło przewagi konkurencyjnej [in:] Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, Harvard Business Review, Helion Gliwice, 2005.pl_PL
dc.referencesFertsch M., Słownik terminologii logistycznej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2006.pl_PL
dc.referencesJakovljevic P., Ariba's 15-Year Journey into the B2B Commerce Cloud, Technology Evaluation Centers, 2011.pl_PL
dc.referencesMcKenna R., Real Time Preparing for the Age of Never Satisfied Customer, Harvard Business School Press, Boston, 1997.pl_PL
dc.referencesLewicki R., J., Barry B., Saunders D.M., Zasady negocjacji, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań, 2012.pl_PL
dc.referencesOsuch M., Negocjacje cenowe na rynkach międzynarodowych a elektroniczne platformy transakcyjne, Opracowanie niepublikowane, Łódź, 2013.pl_PL
dc.referencesProbst G., Raub S., Romhard K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2002pl_PL
dc.referencesPfeffer J., Sutton R.I., Wiedza a działanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2002.pl_PL
dc.referencesWachowicz T., Negotiation and Arbitration Support with Analytic Hierarchical Process [in:] T. Trzaskalik [ed.], Multiple Criteria Decision Making, AE, Katowice, 2007.pl_PL
dc.referencesWachowicz T., E-negocjacje. Modelowanie, analiza i wspomaganie, AE, Katowice, 2006.pl_PL
dc.referencesWachowicz T., Model wspomagania mediatora w negocjacjach dwustronnych, cz. I, Badania operacyjne i decyzyjne, no 3-4, 2004.pl_PL
dc.referencesWachowicz T., Konstrukcja systemu wspomagania negocjacji z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego [in:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Zeszyty Naukowe, no 5a, Kielce, 2007.pl_PL
dc.referenceshttp://www.siliconvalleyhistorical.org/#!ariba-company-history/ c1q8b, accessed on: 29.09.2013.pl_PL
dc.referenceshttp://dealbook.nytimes.com/2012/05/22/sap-agrees-to-acquireariba- for-4-5-billion/?_r=0, accessed on: 01.10.2013.pl_PL
dc.referenceshttp://www.ariba.com/solutions/sell/supplier-membership-program/ faq/pl, accessed on: 29.09.2013.pl_PL
dc.referenceshttp://www.ariba.com/solutions, accessed on: 03.10.2013.pl_PL
dc.referenceshttp://www.ariba.com/solutions/buy/sourcing accessed on: 29.12. 2013pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record