Show simple item record

dc.contributor.authorWiktorowicz, Justyna
dc.date.accessioned2017-06-14T08:30:40Z
dc.date.available2017-06-14T08:30:40Z
dc.date.issued2017-03
dc.identifier.citationJustyna Wiktorowicz, Wydłużanie okresu aktywności zawodowej jako odpowiedź na starzenie się zasobów pracy. Uwarunkowania indywidualne, "Rynek Pracy", 2017, nr 1, 20-29pl_PL
dc.identifier.issn1233-4103
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21962
dc.description.abstractPostępujący proces starzenia się polskiego społeczeństwa stanowi coraz większe wyzwanie dla rynku pracy, a co więcej, trudności te będą się pogłębiać. Wydłużenie okresu aktywności zawodowej staje się więc koniecznością.pl_PL
dc.description.abstractPoland – like many other countries – faces the necessity of undertaking actions that encourage extending working life. Despite a significant improvement, the economic activity of Poles aged 50+, especially women, still is the lowest in Europe. The aim of the study is the assessment of the individual factors of extending working life in Poland. The study was conducted on the basis of Eurostat and GUS data, as well as the individual data set of Social Diagnosis 2015. In the statistical analysis logistic regression was used. The results confirm, that among the most important determinants of extending working life, human capital of workers takes the significant place. Both the health condition as well as the level of education and competencies extended the chances of delaying retirement.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Pracy i Spraw Socjalnychpl_PL
dc.relation.ispartofRynek Pracy;2017, nr 1
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectstarzenie się ludnościpl_PL
dc.subjectosoby starszepl_PL
dc.subjectstarsi pracownicypl_PL
dc.subjectaktywność zawodowapl_PL
dc.subjectindywidualne uwarunkowaniapl_PL
dc.subjectpopulation ageingpl_PL
dc.subjecteconomic activitypl_PL
dc.subjectpeople aged 50+pl_PL
dc.titleWydłużanie okresu aktywności zawodowej jako odpowiedź na starzenie się zasobów pracy. Uwarunkowania indywidualnepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderJustyna Wiktorowiczpl_PL
dc.page.number20-29pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznejpl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteDoktor nauk ekonomicznych, pracuje w Katedrze Statystyki Ekonomicznej i Społecznej na Wydziale EkonomicznoSocjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach związanych z sytuacją osób starszych na rynku pracy, kształcenia ustawicznego, kompetencji i zarządzania wiedzą oraz na aplikacji metod statystycznych w badaniach społecznych i ekonomicznych. Autorka lub współautorka ponad 130 publikacji. Uczestniczka licznych projektów krajowych i międzynarodowych dotyczących m.in. zagadnień związanych z sytuacją osób w wieku 50+ na rynku pracy, zarządzaniem wiekiem, generacjami, wiedzą.pl_PL
dc.referencesAbramowska-Kmon, A., 2011, O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności, Studia Demograficzne, nr 1 (159), s. 3–22.pl_PL
dc.referencesBonk, E., Retowski, S., 2013, Emerytura – ulga czy udręka? Postrzeganie emerytury na przykładzie słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Gerontologia Polska, nr 21 (1), s. 25–31.pl_PL
dc.referencesCieślak, M., 2004, Pomiar procesu starzenia się ludności, Studia Demograficzne, nr 2 (146), s. 3–16.pl_PL
dc.referencesd’Albis, H., Collard, F., 2013, Age groups and the measure of population aging, Demographic Research, no. 29, s. 617–640.pl_PL
dc.referencesEC, EPC, 2012, The 2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU27 Member States (2010–2060), European Commission – Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Economic Policy Committee – Ageing Working Group, European Economy, 2, European Union, Brusselspl_PL
dc.referencesEurostat, 2016, demo_pjanind, demo_mlexpec, demo_pjangroup, demo_pjanbroad, hlth_silc_17, lfsa_argan, lfsa_ergan, lfsi_dwl_a (dostęp: 03.2017).pl_PL
dc.referencesFrątczak, E., 1984, Proces starzenia się ludności Polski a proces urbanizacji, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFunk, L., 2004, Employment Opportunities for Older Workers: A Comparison of Selected OECD Countries, DICE Research Report.pl_PL
dc.referencesGUS, 2014, Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, listopad.pl_PL
dc.referencesHofäcker, D., 2015, In line or at odds with active ageing policies? Exploring patterns of retirement preferences in Europe, Ageing and Society, no. 35 (7), s. 1529–1556.pl_PL
dc.referencesKot, S. M., Kurkiewicz, J., 2004, The new measures of the population ageing, Studia Demograficzne, nr 2 (146), s. 17–29.pl_PL
dc.referencesKot, S. M., Kurkiewicz, J., 2004, The new measures of the population ageing, Studia Demograficzne, nr 2 (146), s. 17–29.pl_PL
dc.referencesKryńska, E., Krzyszkowski, J., Urbaniak, B., Wiktorowicz, J. (red.), 2013, Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy, Uniwersytet Łódzki, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiwiński ,J., Sztanderska, U., 2010, Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMurkowski, R., 2012, Ocena obciążenia demograficznego ludności Polski na lata 2010-2025, w: Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdanìskiego, Sopot, s. 435–452.pl_PL
dc.referencesOsiecka-Chojnacka, J., 2012, Społeczne opinie o starości a wdrażanie idei aktywnego starzenia się, Studia BAS, nr 2(30), s. 101–128, Biuro Analiz Sejmowych, http://orka.sejm. gov.pl/WydBAS.nsf/0/4A61420A8326F344C1257A3700 2A7892/$file/BAS_30-6.pdf (dostęp: 28.11.2015).pl_PL
dc.referencesPhillipson, Ch., Smith, A., 2005, Extending working life: A review of the research literature, Department for Work and Pensions, Research Report, no. 299.pl_PL
dc.referencesPreter, H. de, Van Looy, D., Mortelmans, D., 2013, Individual and institutional push and pull factors as predictors of retirement timing in Europe: A multilevel analysis, Journal of Aging Studies, no. 27, s. 299–307.pl_PL
dc.referencesRosset, E., 1959, Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRysz-Kowalczyk, B., 2004, Polityka społeczna wobec cyklu życia. Faza starości, w: Kowaleski J.T., Szukalski, P. (red.), Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSanderson, W., Scherbov, S. (2007), A new perspective on population ageing, Demographic Research, no. 16 (2), s. 27–58.pl_PL
dc.referencesSzarota, Z., 2010, Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków.pl_PL
dc.referencesSzymańczyk, J., 2012, Starzenie się polskiego społeczeństwa – wybrane aspekty demograficzne, Studia BAS, no. 2 (30), s. 9–28.pl_PL
dc.referencesWeyman, A., Meadows, P., Buckigham, A., 2013, Extending Working Life. Audit of research relating to impacts on NHS Employees, NHS Working Longer Review, University of Bath, London.pl_PL
dc.referencesWiktorowicz, J., 2013, Starzenie się ludności Unii Europejskiej jako wyzwanie dla rynku pracy, w: Kryńska, E., Szukalski, P. (red.), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy, Uniwersytet Łódzki, s. 19–44.pl_PL
dc.referencesWiktorowicz, J., 2014, Wydłużenie aktywności zawodowej czy przejście na emeryturę – ujęcie mikroekonomiczne, Studia Demograficzne, nr 2 (166), s. 7–36.pl_PL
dc.referencesWiktorowicz, J., 2016, Międzypokoleniowy transfer wiedzy a wydłużanie okresu aktywności zawodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWiktorowicz, J., Grzelak, M., 2017, „Co z tą demografią?” Uwarunkowania wdrażania MODELU STAY – perspektywa demograficzna, rynku pracy i pracodawcy. Raport wewnętrzny, materiały wewnętrzne projektu STAY, Łódź.pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska